30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
Jul 062021
 

„Бургасбус“ ЕООД още веднъж напомня, че писмени сигнали, мнения, препоръки и жалби могат да бъдат подавани на официалната ни електронна поща  – [email protected], чрез попълване на бланка за обратна връзка в сайта на дружеството www.burgasbus.info, на пощенския ни адрес гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 1 и в кутия за жалби и препоръки, намираща се в касовия салон в Транспортна къща.

На всички подадени писмени сигнали се отговаря след направена проверка и вземане предвид на конкретните обстоятелства.

„Бургасбус“ ЕООД не администрира друг, освен официалния ни сайт и не носи отговорност за публикации извън него.

От ръководството на „Бургасбус“ ЕООД

   
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD