НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 
АДМИНИСТРАЦИЯ:
Отдели:“Човешки ресурси и деловодство”

 “Търговска експлоатация”

“Обществени поръчки”

”Счетоводство”

”Реклама”

 

”Каса”

 

 

 

ТРАНСПОРТНА КЪЩА

“Административен офис”

 

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИот понеделник до петък:

от 08:00 до 16:30

(почивка от 11:30 до 12:30)

 

 

 
от понеделник до петък:

от 09:30 до 15:00

(почивка от 11:30 до 12:30)

 

от понеделник до петък:

от 08:30 до 17:30

събота и неделя: почива

 

РАБОТНО ВРЕМЕ КАСОВИ САЛОНИ

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD