НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

АНКЕТА – ОП “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

 

Моля, посочете социалната група, към която принадлежите?

Най-често се придивижвате:


Колко линии на обществения транспорт обслужват квартала Ви:

Обикновено използвате обществения транспорт с цел:

С какво бихте заменили личния си автомобил?


Бихте използвал/а обществения транспорт, ако се:


Какви превозни документи използвате, когато пътувате в градския транспорт?С какво новите автобуси превъзхождат своите предшественици?


Вашето предложение за име на Бързата автобусна линия:
Препоръки към системата на обществения транспорт в град Бургас:

В кой квартал/комплекс живеете?


Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD