30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

АНКЕТА – ОП “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

 

Моля, посочете социалната група, към която принадлежите?

Най-често се придивижвате:


Колко линии на обществения транспорт обслужват квартала Ви:

Обикновено използвате обществения транспорт с цел:

С какво бихте заменили личния си автомобил?


Бихте използвал/а обществения транспорт, ако се:


Какви превозни документи използвате, когато пътувате в градския транспорт?С какво новите автобуси превъзхождат своите предшественици?


Вашето предложение за име на Бързата автобусна линия:
Препоръки към системата на обществения транспорт в град Бургас:

В кой квартал/комплекс живеете?


Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD