30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

Отговорник за рекламната дейност – Н.Бождерменова, тел:  0886 78 83 94 
/в делнични дни от 7:30 до 11:30 и от 12:30 до 16:30/
e-mail: [email protected]

 Ц е н о р а з п и с

за извършване на рекламна дейност на “БУРГАСБУС” ЕООД във връзка с протокол–решение № 9 /25.10.2018 г. на Koмисията по реклама при Община Бургас

Изпълнението на рекламата на превозното средство се извършва, както следва:

1. Брандиране странично на превозното средство с размери:
-дължина –2.00 м и височина – 0.6 м
Цена за един квадратен метър рекламна площ –50.00 лв. на квадратен метър без ДДС, за срок от един до три месеца.
При срок на договора четири  и повече месеци цената за квадратен метър е44.00 лв. без ДДС.

2. Брандиране  върху:
-задна част на превозното средство с размери: дължина -2.00 м, височина – 0.6 м;
-задно стъкло на превозното срeдство с размери с дължина –1.7 м, височина – 0.6 м;
-задно стъкло на превозното срeдство с размери с дължина –2,4 м, височина – 1 м;

Цена за един квадратен метър рекламна площ –54.00 лева  без ДДС, за срок от един до три месеца.
При срок на договора четири  и повече месеца цената за квадратен метър е 47.00 лева без ДДС.

3. Брандиране чрез рекламни стикери с височина 0.6 м (или предварително договорена различна височина) oбхващаши цялото превозно средство.

Срокът е най-малко три месеца.

Цените без включен ДДС са:
3.1. Съчленено  транспортно средство
* марка – съчленен автобус „Соларис Урбино 18 – Metro Style”

 • за период от една година - 2890.00 лева,
 • за период от шест месеца - 1700.00 лева,
 • за период от три месеца - 850.00 лева;

3.2. Соло  транспортно средство
*Мерцедес, Сетра, Тедом С12G,  Бова
, Maн

 • за период от една година – 2340.00 лева,
 • за период от шест месеца –1320.00 лева,
 • за период от три месеца - 660.00 лева;

4. Изпълнение, чрез цялостно рекламно оформление на превозното средство по предварително съгласуван проект, (може и с частично заемане на остъклените части). Срок минимум три месеца. Цените без включен ДДС са:

 4.1 „Соло” транспортно средство

* Соларис Урбино 12, Тедом С12G, Мерцедес, Сетра,  Бова, Ман

 • за период от една година – 2805.00 лева
 • за период от шест месеца –1700.00 лева
 • за период от три месеца – 850.00 лева

4.2 транспортно средство

 Карсан Джест, Карсан Атак, Исузу Ново сити

 • за период от една година – 1350.00 лева
 • за период от шест месеца –800.00 лева
 • за период от три месеца –400.00 лева

 5.     При изпълнение на рекламата върху превозни средства от междуселищния транспорт и пътуващи  по автобусни линии с номера:  5, 16, 32, 61, 62, 18 и 18а  и гр. Българово  се ползва отстъпка  до 30%.
(за период от една година – 30%
за период от три до шест месеца – 20%)

6. При изпълнение на реклама в салона на автобуса посредством хенгъри,   флаери, стикери и рекламни табла цената на един квадратен метър рекламна площ е 51.00 лв без ДДС.
Възможност за поставяне на:
- хенгъри/флаери в салона на автобуса
- двустранни рекламни материали с размер 0,160 м х 0,98 м в специални пластмасови ръкохватки в пътническия салон на съчленени автобуси Соларис Урбино 18
-  рекламни материали с размер 0,210 м х 0,145 м в джобове- 3 бр. в салона на автобус срещу втора врата
- рекламни материали с размер 1,45 м х 0,30 м за поставяне в рамки, монтирани в салоните на 10 /десет/ автобуса Соларис Урбино 12

-  Излъчване на видео клипове по информационните табла, монтирани в 12 електрически автобуси  Yutong.
Пакет от 50 излъчвания на ден (минимум) в рамките на 1 месец до   180 сек. видеоклип в 12 бр. електрически автобус  Yutong.
Цена на услугата – 120 лв./ месец без ДДС.
Рекламният клип трябва да бъде предоставен на електронен носител (флашка) във видеоформат – МPEG4
- друг вид рекламни материали по договаряне.
7. При изпълнение на реклама посредством информационно указателни табели, поставяни на тролейбусни стълбове цената на 1 кв.м рекламна площ е 34.00лв без ДДС.
8. При изпълнение  на реклама на територията на автогара “Запад” цената на 1 кв.м рекламна площ за срок от един до три месеца е 15.00 лв. без ДДС. При срок на договора четири и повече месеца цената на 1 кв.м рекламна площ е 13.00 лв. без ДДС.
9. При изпълнение на реклама на стъкла на Транспортна къща цената за 1 квадратен метър на е 65.00 лв. без ДДС на месец за срок на договора от един до три месеца. При срок на договора четири и повече месеца цената  е  50.00 лв. без ДДС.
10. При изпълнение  на реклама на стъкла на автогара “Запад” цената на 1 квадратен метър  за срок на договора от един до три месеца е 40.00 лв. без ДДС на месец. При срок на договора четири и повече месеца цената е 30.00 лв.  без ДДС.
11. При еднократно внасяне на цялата сума по договора за реклама, в началото на периода, Възложителят има право на 20 /двадесет/ % отстъпка от цената при сключен договор за срок от минимум 6 (шест) месеца и на 10 /десет/ % отстъпка от цената при сключен договор за срок от минимум 3 (три) месеца.
12.
 На рекламодатели,  достигнали за една календарна година обща сума на договорите за реклама в размер на 25 000 лв. без ДДС се предоставя възможността да рекламират безплатно върху един соло автобус за срок от шест месеца.
Изискване за тази възможност е и коректното изпълнение на договорите от страна на рекламодателя относно раздела за Финансовите условия и начина на плащане.

Допускат се и други индивидуални проекти на разположение на реклама по договаряне.

Общи условия:
Брандирането на превозното средство е задължение на рекламодателя;

 • Снемането на рекламните материали от брандираното превозно средство след изтичане на договора е задължение на рекламодателя (гаранция за това е 10 % от общата стойност на договора, която се задържа при Изпълнителя). Ако в тридневен срок от изтичане на договора Рекламодателят не свали рекламните стикери от съответните транспортни средства, предоставената  сума като гаранция се задържа от Изпълнителя.
 • Цената на разлепване на рекламните материали  от съчленен автобус  е 340.00лв без ДДС, а от „соло” автобус – 255.00 лв. без ДДС.
 • При констатирани нарушения по цялостта на боята на автобуса , вследствие снемането на рекламните материали, рекламодателя заплаща по 19.00 лева на кв.м за възстановяването му.
 • Брандирането на превозното средство става по предварително договаряне между страните по отношение място и време, за да не се нарушават графиците на движение на транспортните средства.
 • Ако превозното средство носещо реклама излезе от строя по технически причини, срокът на договора автоматично се удължава с времето, през което превозното средство не е било в движение.
 • Продължаване срока на договора се прави по предварителна заявка от рекламодателя, в 7-дневен срок преди изтичането му, с подписване на нов договор.
 • Рекламодателят се задължава да представи на изпълнителя снимков материал (3 бр.снимки от всички страни на превозното средство, така, че да се вижда рекламирания продукт) на брандираното превозно средство.
 • Цените влизат в сила от 01.05.2019 г.
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD