НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

За контакти: Николина Бождерменова – 0886788394 /в делнични дни от 7:30 до 11:30 и от 12:30 до 16:30/

e-mail: [email protected]

 Ц е н о р а з п и с

 за извършване на рекламна дейност на “БУРГАСБУС” ЕООД във връзка с протокол–решение № 15 /11.11.2021 г. на Koмисията по реклама при Община Бургас

Изпълнението на рекламата на превозното средство се извършва, както следва:

1. Брандиране странично на превозното средство с размери:
-дължина –2.00 м и височина – 0.6 м
Цена за един квадратен метър рекламна площ – 60.00 лв. на квадратен метър без ДДС на месец, за срок от един до три месеца.
При срок на договора четири  и повече месеци цената за квадратен метър е 53.00 лв. без ДДС на месец.
2.
 Брандиране  върху:
-задна част на превозното средство с размери: дължина -2.00 м, височина – 0.6 м;
-задно стъкло на превозното срeдство с размери с дължина –1.7 м, височина – 0.6 м;
-задно стъкло на превозното срeдство с размери с дължина –2,4 м, височина – 1 м;

Цена за един квадратен метър рекламна площ –65.00 лева  без ДДС на месец, за срок от един до три месеца.
При срок на договора четири  и повече месеца цената за квадратен метър е 57.00 лева без ДДС на месец.

3. Брандиране чрез рекламни стикери с височина 0.6 м (или предварително договорена различна височина) oбхващаши цялото превозно средство.
Срокът е най-малко три месеца.
Цените без включен ДДС са:

3.1. „Съчленено  транспортно средство
* марка – съчленен автобус „Соларис Урбино 18 – Metro
Style”

 • за период от една година - 3470.00 лева,
 • за период от шест месеца - 2040.00 лева,
 • за период от три месеца - 1020.00 лева;

3.2. Соло”   транспортно средство
*Мерцедес, Сетра,  Бова

 • за период от една година – 2810.00 лева,
 • за период от шест месеца –1580.00 лева,
 • за период от три месеца - 790.00 лева;

 4. Изпълнение, чрез цялостно рекламно оформление на превозното средство по предварително съгласуван проект, (може и с частично заемане на остъклените части). Срок минимум три месеца. Цените без включен ДДС са:
4.1 „Соло” транспортно средство
* Соларис Урбино 12,Мерцедес, Сетра, Бова

 • за период от една година – 3370.00 лева
 • за период от шест месеца –2040.00 лева
 • за период от три месеца – 1020.00 лева

 4.2 транспортно средство
Карсан Джест, Карсан Атак

 • за период от една година – 1620.00 лева
 • за период от шест месеца –960.00 лева
 • за период от три месеца –480.00 лева

5.     При изпълнение на рекламата върху превозни средства от междуселищния транспорт и пътуващи  по автобусни линии с номера:  5, 16, 32, 62, 18 и 18а  и гр. Българово  се ползва отстъпка  до 30%.
(за период от една година – 30%
за период от три до шест месеца – 20%)

6. При изпълнение на реклама в салона на автобуса посредством хенгъри,   флаери, стикери и рекламни табла цената на един квадратен метър рекламна площ е 60.00 лв без ДДС на месец.

Възможност за поставяне на:
- хенгъри/флаери в салона на автобуса
- двустранни рекламни материали с размер 0,160 м х 0,98 м в специални пластмасови ръкохватки в пътническия салон на съчленени автобуси Соларис Урбино 18
- рекламни материали с размер 0,210 м х 0,145 м в джобове- 3 бр. в салона на автобус срещу втора врата
- излъчване на видео клипове по информационните табла, монтирани в 12 електрически автобуси Yutong.
Цена на услугата  – 120 лв/ месец без ДДС.
Рекламният клип трябва да бъде предоставен на електронен носител (флашка) във видеоформат MPEG4.
- друг вид рекламни материали по договаряне.

7. При изпълнение на реклама посредством информационно указателни табели, поставяни на тролейбусни стълбове цената на 1 кв.м рекламна площ е 40.00лв без ДДС на месец.

8. При изпълнение  на реклама на територията на автогара “Запад” цената на 1 кв.м рекламна площ за срок от един до три месеца е 15.00 лв. без ДДС. При срок на договора четири и повече месеца цената на 1 кв.м рекламна площ е 13.00 лв. без ДДС.

9. При изпълнение на реклама на стъкла на Транспортна къща цената за 1 квадратен метър на е 65.00 лв. без ДДС на месец за срок на договора от един до три месеца. При срок на договора четири и повече месеца цената е 50.00 лв. без ДДС на месец.

10. При изпълнение  на реклама на стъкла на автогара “Запад” цената на 1 квадратен метър  за срок на договора от един до три месеца е 40.00 лв. без ДДС на месец. При срок на договора четири и повече месеца цената е 30.00 лв.  без ДДС.

11. При еднократно внасяне на цялата сума по договора за реклама, в началото на периода, Възложителят има право на 20 /двадесет/ % отстъпка от цената при сключен договор за срок от минимум 6 (шест) месеца и на 10 /десет/ % отстъпка от цената при сключен договор за срок от минимум 3 (три) месеца.

12. На рекламодатели,  достигнали за една календарна година обща сума на договорите за реклама в размер на 25 000 лв. без ДДС се предоставя възможността да рекламират безплатно върху един соло автобус за срок от шест месеца.
Изискване за тази възможност е и коректното изпълнение на договорите от страна на рекламодателя относно раздела за Финансовите условия и начина на плащане.

Допускат се и други индивидуални проекти на разположение на реклама по договаряне.

Общи условия:

 Брандирането на превозното средство е задължение на рекламодателя;

 • Снемането на рекламните материали от брандираното превозно средство след изтичане на договора е задължение на рекламодателя (гаранция за това е 10 % от общата стойност на договора, която се задържа при Изпълнителя). Ако в тридневен срок от изтичане на договора Рекламодателят не свали рекламните стикери от съответните транспортни средства, предоставената  сума като гаранция се задържа от Изпълнителя.
 • Цената на разлепване на рекламните материали от съчленен автобус е 340.00лв без ДДС, а от „соло” автобус – 255.00 лв. без ДДС.
 • При констатирани нарушения по цялостта на боята на автобуса , вследствие снемането на рекламните материали, рекламодателя заплаща по 19.00 лева на кв.м за възстановяването му.
 • Брандирането на превозното средство става по предварително договаряне между страните по отношение място и време, за да не се нарушават графиците на движение на транспортните средства.
 • Ако превозното средство носещо реклама излезе от строя по технически причини, срокът на договора автоматично се удължава с времето, през което превозното средство не е било в движение.
 • Продължаване срока на договора се прави по предварителна заявка от рекламодателя, в 7-дневен срок преди изтичането му, с подписване на нов договор.
 • Рекламодателят се задължава да представи на изпълнителя снимков материал (3 бр.снимки от всички страни на превозното средство, така, че да се вижда рекламирания продукт) на брандираното превозно средство.
 • Цените влизат в сила от 10.01.2024 г.
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD