30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

КАРТИ ЗА ДЕЦАТА ДО СЕДЕМ ГОДИНИ

 

Във връзка с направена в Постановление № 66 на Министерски съвет промяна, се въвежда изискване за наличието на превозен документ за безплатно пътуване на малките деца в градския транспорт с което се осигурява задължителната по закон застраховка на пътниците.

Децата до седем години имат право да ползват безплатно превозните средства за обществен транспорт за неограничен брой пътувания, което важи за вътрешноградския автобусен, тролейбусен, трамваен транспорт в цялата страна, включително метрото в София. Изключение правят само специализираните и случайните превози, както и тези по допълнителните градски линии.

Карти за пътуване на деца до 7 години в гр. Бургас ще се издават от „Бургасбус” ЕООД след 08.10.2012 г. в Транспортна къща и на касите на Автогара „Юг” и Автогара „Запад”, а от 11.01.2016 г.  и на Терминал Меден рудник.

За издаването им е необходимо да бъдат представени акт за раждане на детето /или копие/ и документ за самоличност на родителя /настойника/, удостоверяващи възрастта на детето и неговия постоянен адрес.

От началото на февруари 2013 г. отпадна изискването за снимка на ползвателя. Картата вече се издава през цялата година със срок на валидност една година от датата на издаването й, а когато детето навършва 7 години през този период  – до датата на навършване на годините. Вече издадените карти важат до изтичане на срока им.

Картите за деца до 7 години не се заплащат от гражданите.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD