НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

КАРТИ ЗА ДЕЦА ДО СЕДЕМ ГОДИНИ И ЗА ДЕЦА ОТ СЕДЕМ ДО ДЕСЕТ ГОДИНИ

 

Във връзка с Постановление № 66 на Министерски съвет, се въвежда изискване за наличието на превозен документ за безплатно пътуване на малките деца в градския транспорт с което се осигурява задължителната по закон застраховка на пътниците.

Децата до седем години имат право да ползват безплатно превозните средства за обществен транспорт за неограничен брой пътувания, което важи за вътрешноградския автобусен, тролейбусен, трамваен транспорт в цялата страна, включително метрото в София. Изключение правят само специализираните и случайните превози, както и тези по допълнителните градски линии.

С ПМС № 10/25.01.2023 г. , за периода от 01.02.2023 до 31.12.2023 г. право за безплатно пътуване се предоставя и на децата от 7 до 10 навършени години.

Карти за пътуване на деца до 7 години и на деца от 7 до 10 години в гр. Бургас се издават от „Бургасбус” ЕООД в Транспортна къща и на касите на Автогара „Юг”, Автогара „Запад” и Терминал Меден рудник.

За издаването им е необходимо да бъдат представени акт за раждане на детето /или копие/ и документ за самоличност на родителя /настойника/, удостоверяващи възрастта на детето и неговия постоянен адрес.

Картите за деца до 7 години и за деца от 7 до 10 години не се заплащат от гражданите.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD