НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

СТРУКТУРА

ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

ОБРАТНА ВРЪЗКА

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

КАРТА

РЕФЕРЕНЦИИ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

“БУРГАСБУС” ЕООД

“Бургасбус” ЕООД е фирма, която има повече от 30 години опит в транспортния сектор. До 1997 г. компанията е на пряко подчинение на Министерството на транспорта на Република България. От 1997 г. собственик на капитала на дружеството е местната Община Бургас. Основният предмет на дейност на фирмата е обществен превоз на пътници по автобусни линии и маршрути на града и междуградски транспортни схеми.  Дружеството към момента експлоатира  9 автобусни линии и 2 тролейбусни  в рамките на града, както и  13 крайградски линии в общинските транспортни схеми. През 2023 г., 745 души работят за компанията. Ежедневно броят на превозните средства  включва 195 автобуси и 22 тролейбуси. Приблизително 58000 пътници ежедневно използват гореспоменатите превозни средства като дестинация в рамките на страната. Особено внимание се обръща и на гражданите с увреждания и трудноподвижни лица. За целта градските автобуси и тролейбуси са оборудвани с нискоположени подове и степенки за качване и слизане на пътниците, както и с указателни знаци и стикери на вратите.
В междуселищно направление за комфортното обслужване на пътници и трафика на автобуси от нашата и други транспортни фирми се грижат автогара “Юг” (намираща се в непосредствена близост до ж.п. гара Бургас и входа на Порт Бургас), автогара “Запад” (в Северна промишлена зона) и Транспортна къща (Билетен център), улица “Александровска” №106.
В изпълнение на социалната програма на Община Бургас, както и на своята фирмена политика, “Бургасбус” ЕООД предлага карти със значително намаление на  граждани със заболявания, ученици, студенти, пенсионери, определени с решение на Общинския съвет.
На електронния адрес на фирмата [email protected], както и в интернет-сайта burgasbus.info гражданите могат да подават сигнали, жалби и предложения, на които получават бърз и конкретен отговор.

АВТОГАРА “ЗАПАД”

“Бургасбус” ЕООД е собственик на Автогара “Запад”, която се намира в Северната промишлена зона на гр. Бургас в близост до магазин “BILLA”, между улиците “Марица”, “Арда”, “Пирин” и “Дебелт” – до ж.п. гара “Владимир Павлов”. Автогарата обслужва пътниците от и за населените места от вътрешността на Бургаска област и страната, както и преминаващите през града автобуси, извършващи междуобластни превози. Тук се извършва диспечирането и информационното обслужване на курсовете в посочените направления. На автогарата се продават билети и карти за пътуване за курсовете, извършвани от “Бургасбус” ЕООД и другите транспортни фирми.


ТРАНСПОРТНА КЪЩА

Транспортна къща се намира на ул. “Александровска” № 106, в близост до Бургаския свободен университет. Обслужва над 20000 клиенти на “Бургасбус” ЕООД на месец, като от тях 3000 със здравни проблеми, над 5500 пенсионери и над 7500 студенти и ученици.

В Транспортна къща се предлагат всички видове абонаментни карти за градски и междуселищни линии на фирмата. Транспортна къща предлага и автобусни билети за линии на други превозвачи за чужбина и за страната .

АВТОГАРА ЮГ
От 06.12.2015 г. клиентите на Дружеството имат възможност да закупят абонаментни карти за пътуване на Автогара Юг.

От каси № 1 и № 2, разположени в касовия салон на терминала, могат да бъдат закупени карти и абонаменти за градския транспорт.
От Фронт офиса на Терминал Юг  могат да се закупят билети и карти за линии от междуселищния транспорт.

ТЕРМИНАЛ МЕДЕН РУДНИК

На пункта в Терминал Меден рудник могат да бъдат закупени карти и абонаменти за пътуване в градския транспорт, както и абонаментни карти за междуселищни линии, обслужвани от Дружеството.

“ПОЗВЪНИ И СЕ ВОЗИ !”
Транспортно обслужване на трудноподвижни лица 
Служба “Транспортно обслужване на трудноподвижни лица” е обособено звено в състава на общинска фирма “Бургасбус” ЕООД. Тя функционира от 1 април 1998 г. Създадена е от Община Бургас, заедно с “Бургасбус” ЕООД при участие в “Пилотен проект за транспортно обслужване на трудноподвижни лица със специализиран автомобилен и ж.п. транспорт”  по Програма ФАР на Комисията на Европейската общност /Национална транспортна програма ФАР – Проект № BG 9308 04/. Дейността се финансира в голяма част от Общинския бюджет като общинска дейност “Транспортно обслужване на трудноподвижни лица”.
Службата разполага с оборудван диспечерски пункт  на Автогара “Запад” и 7 адаптирани микробуса – два “Форд Транзит 330“, два “Мерцедес 312 D Спринтер”, един “Мерцедес Спринтер 310” и два “Фолксваген LP28” – всички оборудвани с хидравлични бордове за обслужване на граждани на инвалидни колички.
При услугата “Позвъни и се вози!” всеки правоимащ гражданин, след направена по телефона заявка, се превозва от един до друг адрес на цялата територия на общината. Клиентите могат да правят своите заявки за цялото денонощие и за всички дни от седмицата.
Службата обезпечава и превозите по националната система “Автобус – влак – автобус”, т.е. пътуването на трудноподвижни лица със специализирани ж.п. вагони до/ от София и други градове от/до Бургас и региона.
Чрез специализирания  транспорт се извършва и ежедневния превоз на деца с увреждания до Дневен център “Св. Николай Чудотворец”, Дневен център “СВ. Иван Рилски” и ЦОП – ул. “Дрин”.

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Рекламната дейност в дружество “Бургасбус” ЕООД се изразява в предоставянето на площи за реклама на рекламодатели – отделни фирми и рекламни агенции. Изпълнението се извършва по няколко начина:   
Върху тролейбусите и автобусите чрез рекламни стикери.
Върху тролейбусните стълбове от контактната мрежа, принадлежаща на дружеството, чрез рекламно-указателни табели.
Вътрешна реклама в салоните на тролейбусите и автобусите чрез флаери /хенгъри/ и рекламни табла.
На територията на автогара “Запад” посредством рекламни пана.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD