30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

СТРУКТУРА

ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

ОБРАТНА ВРЪЗКА

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

КАРТА

РЕФЕРЕНЦИИ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

“БУРГАСБУС” ЕООД

“Бургасбус” ЕООД е фирма, която има повече от 30 години опит в транспортния сектор. До 1997 г. компанията е на пряко подчинение на Министерството на транспорта на Република България. От 1997 г. собственик на капитала на дружеството е местната Община Бургас. Основният предмет на дейност на фирмата е обществен превоз на пътници по автобусни линии и маршрути на града и междуградски транспортни схеми.  Дружеството към момента експлоатира  9 автобусни линии и 2 тролейбусни  в рамките на града, както и  12 крайградски линии в общинските транспортни схеми. През юли 2011 г., 850 души са работили за компанията. Ежедневно броят на превозните средства  включва 141 автобуси и 22 тролейбуси. Приблизително 70000 пътници използват гореспоменатите превозни средства като дестинация в рамките на страната. Особено внимание се обръща и на гражданите с увреждания и трудноподвижни лица. За целта градските автобуси и тролейбуси са оборудвани с нискоположени подове и степенки за качване и слизане на пътниците, както и с указателни знаци и стикери на вратите.
В междуселищно направление за комфортното обслужване на пътници и трафика на автобуси от нашата и други транспортни фирми се грижат автогара “Юг” (намираща се в непосредствена близост до ж.п. гара Бургас и входа на Порт Бургас), автогара “Запад” (в Северна промишлена зона) и Транспортна къща (Билетен център), улица “Александровска” №106.
В изпълнение на социалната програма на Община Бургас, както и на своята фирмена политика, “Бургасбус” ЕООД предлага карти със значително намаление на  граждани със заболявания, ученици, студенти, пенсионери, определени с решение на Общинския съвет.
На електронния адрес на фирмата [email protected], както и в интернет-сайта burgasbus.info гражданите могат да подават сигнали, жалби и предложения, на които получават бърз и конкретен отговор.

АВТОГАРА “ЗАПАД”

“Бургасбус” ЕООД е собственик на Автогара “Запад”, която се намира в Северната промишлена зона на гр. Бургас в близост до магазин “BILLA”, между улиците “Марица”, “Арда”, “Пирин” и “Дебелт” – до ж.п. гара “Владимир Павлов”. Автогарата обслужва пътниците от и за населените места от вътрешността на Бургаска област и страната, както и преминаващите през града автобуси, извършващи междуобластни превози. Тук се извършва диспечирането и информационното обслужване на курсовете в посочените направления. На автогарата се продават билети и карти за пътуване за курсовете, извършвани от “Бургасбус” ЕООД и другите транспортни фирми.


ТРАНСПОРТНА КЪЩА

Транспортна къща се намира на ул. “Александровска” № 106, в близост до Бургаския свободен университет. Обслужва над 20000 клиенти на “Бургасбус” ЕООД на месец, като от тях 3000 със здравни проблеми, над 5500 пенсионери и над 7500 студенти и ученици.

В Транспортна къща се предлагат всички видове абонаментни карти за градски и междуселищни линии на фирмата. Транспортна къща предлага и автобусни билети за линии на други превозвачи за чужбина и за страната .

АВТОГАРА ЮГ
От 06.12.2015 г. клиентите на Дружеството имат възможност да закупят абонаментни карти за пътуване на Автогара Юг.

От каси № 1 и № 2, разположени в касовия салон на терминала, могат да бъдат закупени карти и абонаменти за градския транспорт.
От Фронт офиса на Терминал Юг  могат да се закупят билети и карти за линии от междуселищния транспорт.

ТЕРМИНАЛ МЕДЕН РУДНИК

На пункта в Терминал Меден рудник могат да бъдат закупени карти и абонаменти за пътуване в градския транспорт, както и абонаментни карти за междуселищни линии, обслужвани от Дружеството.

“ПОЗВЪНИ И СЕ ВОЗИ !”
Транспортно обслужване на трудноподвижни лица 
Служба “Транспортно обслужване на трудноподвижни лица” е обособено звено в състава на общинска фирма “Бургасбус” ЕООД. Тя функционира от 1 април 1998 г. Създадена е от Община Бургас, заедно с “Бургасбус” ЕООД при участие в “Пилотен проект за транспортно обслужване на трудноподвижни лица със специализиран автомобилен и ж.п. транспорт”  по Програма ФАР на Комисията на Европейската общност /Национална транспортна програма ФАР – Проект № BG 9308 04/. Дейността се финансира в голяма част от Общинския бюджет като общинска дейност “Транспортно обслужване на трудноподвижни лица”.
Службата разполага с оборудван диспечерски пункт  на Автогара “Запад” и 7 адаптирани микробуса – два “Форд Транзит 330“, два “Мерцедес 312 D Спринтер”, един “Мерцедес Спринтер 310” и два “Фолксваген LP28” – всички оборудвани с хидравлични бордове за обслужване на граждани на инвалидни колички.
При услугата “Позвъни и се вози!” всеки правоимащ гражданин, след направена по телефона заявка, се превозва от един до друг адрес на цялата територия на общината. Клиентите могат да правят своите заявки за цялото денонощие и за всички дни от седмицата.
Службата обезпечава и превозите по националната система “Автобус – влак – автобус”, т.е. пътуването на трудноподвижни лица със специализирани ж.п. вагони до/ от София и други градове от/до Бургас и региона.
Чрез специализирания  транспорт се извършва и ежедневния превоз на деца с увреждания до Дневен център “Св. Николай Чудотворец”, Дневен център “СВ. Иван Рилски” и ЦОП – ул. “Дрин”.

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Рекламната дейност в дружество “Бургасбус” ЕООД се изразява в предоставянето на площи за реклама на рекламодатели – отделни фирми и рекламни агенции. Изпълнението се извършва по няколко начина:   
Върху тролейбусите и автобусите чрез рекламни стикери.
Върху тролейбусните стълбове от контактната мрежа, принадлежаща на дружеството, чрез рекламно-указателни табели.
Вътрешна реклама в салоните на тролейбусите и автобусите чрез флаери /хенгъри/ и рекламни табла.
На територията на автогара “Запад” посредством рекламни пана.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD