НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

В дружеството е внедрена Интегрирана система за управление(ИСУ), обединяваща Система по управление на здраве и безопасност при работа в съответствие с изискванията на ISO 45001:2018, Система за управление на околната среда, съответстваща на изискванията на стандарта ISO 14001:2015 и Система за управление на качеството ISO 9001:2015. В ИСУ са включени и дейности, които не се изискват от стандартите, а произтичат от националното законодателство в областта на здравословните и безопасните условия на труд и спецификата на “Бургасбус” ЕООД.
Стандартът ISO 9001:2015 дава указания за структуриране на управлението на дружеството и процесите, протичащи в него. Предимството, което сертификатът предоставя, е международно признатата гаранция за високо качество на предлаганите услуги и за ефективно провеждане на работните процеси. Едновременно с това ISO 9001:2015 дава сигурност на клиентите, че услугите отговарят напълно на техните очаквания. На проведените контролни одити дружеството успешно защитава  изискванията на международната система за управление на качеството, което е потвърждение за високото ниво на транспортните услуги, които предлага. 
Наличието на сертифицирана система за управление на здравето по
ISO 45001:2018 гарантира безаварийност и отсъствие на трудови злополуки по време на работа. Тя е доказателство за стриктно спазване на регулативите във връзка с управлението на здравето и безопасността на персонала.
Дружеството e защитило и изискванията на международно признатия стандарт за управление на околната среда
ISO 14 001:2015. Системата гарантира съвременни методи и технология за опазване на околната среда и управление на видовете отпадъци в производствената дейност.
ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководството на Бургасбус ЕООД във връзка с политиката по качеството, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда.

 

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD