30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

В дружеството е внедрена Интегрирана система за управление(ИСУ), обединяваща Система по управление на здраве и безопасност при работа в съответствие с изискванията на ISO 45001:2018, Система за управление на околната среда, съответстваща на изискванията на стандарта ISO 14001:2015 и Система за управление на качеството ISO 9001:2015. В ИСУ са включени и дейности, които не се изискват от стандартите, а произтичат от националното законодателство в областта на здравословните и безопасните условия на труд и спецификата на “Бургасбус” ЕООД.
Стандартът ISO 9001:2015 дава указания за структуриране на управлението на дружеството и процесите, протичащи в него. Предимството, което сертификатът предоставя, е международно признатата гаранция за високо качество на предлаганите услуги и за ефективно провеждане на работните процеси. Едновременно с това ISO 9001:2015 дава сигурност на клиентите, че услугите отговарят напълно на техните очаквания. На проведените контролни одити дружеството успешно защитава  изискванията на международната система за управление на качеството, което е потвърждение за високото ниво на транспортните услуги, които предлага. 
Наличието на сертифицирана система за управление на здравето по
ISO 45001:2018 гарантира безаварийност и отсъствие на трудови злополуки по време на работа. Тя е доказателство за стриктно спазване на регулативите във връзка с управлението на здравето и безопасността на персонала.
Дружеството e защитило и изискванията на международно признатия стандарт за управление на околната среда
ISO 14 001:2015. Системата гарантира съвременни методи и технология за опазване на околната среда и управление на видовете отпадъци в производствената дейност.
ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководството на Бургасбус ЕООД във връзка с политиката по качеството, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда.

 

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD