30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

През 2016г. в дружеството е внедрена Интегрирана система за управление(ИСУ), обединяваща Система по управление на здраве и безопасност при работа в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007, Система за управление на околната среда, съответстваща на изискванията на стандарта ISO 14001:2015 и Система за управление на качеството ISO 9001:2015. В ИСУ са включени и дейности, които не се изискват от стандартите, а произтичат от националното законодателство в областта на здравословните и безопасните условия на труд и спецификата на “Бургасбус” ЕООД.
Стандартът ISO 9001:2015 дава указания за структуриране на управлението на дружеството и процесите, протичащи в него. Предимството, което сертификатът предоставя, е международно признатата гаранция за високо качество на предлаганите услуги и за ефективно провеждане на работните процеси. Едновременно с това ISO 9001:2015 дава сигурност на клиентите, че услугите отговарят напълно на техните очаквания. На проведените контролни одити дружеството успешно защитава  изискванията на международната система за управление на качеството, което е потвърждение за високото ниво на транспортните услуги, които предлага.  

Наличието на сертифицирана система за управление на здравето по OHSAS 18 000:2007 гарантира безаварийност и отсъствие на трудови злополуки по време на работа.Тя е доказателство за стриктно спазване на регулативите във връзка с управлението на здравето и безопасността на персонала.

Дружеството защити и изискванията на международно признатия стандарт за управление на околната среда ISO 14 001:2015. Системата гарантира съвременни методи и технология за опазване на околната среда и управление на видовете отпадъци в производствената дейност

 

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD