НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

УПЪТВАНЕ ЗА УЧИЛИЩАТА

 

Упътване

за попълване на списъците от училищата  в Община Бургас

за ползване на абонаментни карти с общинско намаление за ученици

Формата, която трябва да се попълни от всяко училище, може да бъде свалена от тук

При попълването на таблицата да се обърне внимание на следните особености:
1. Попълването на колонката “профил / преференция” да бъде направено както е указано под таблицата, със цифри 2, 14 или 20 /съобразно правата на учениците/
2. В последните две колони да се попълва само съответна община по постоянен и настоящ адрес, а не целите и подробни адреси.
Попълнената таблица да се изпрати на следния е-mail: [email protected].
Краен срок за представяне на списъците – 15.10.2023 г.
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD