30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

УПЪТВАНЕ ЗА УЧИЛИЩАТА

 

Упътване

за попълване на списъците от училищата  в Община Бургас

за ползване на абонаментни карти с общинско намаление за ученици

Формата, която трябва да се попълни от всяко училище, може да бъде свалена от тук

При попълването на таблицата да се обърне внимание на следните особености:
1. Попълването на колонката “профил / преференция” да бъде направено както е указано под таблицата, със цифри 2, 14 или 20 /съобразно правата на учениците/
2. В последните две колони да се попълва само съответна община по постоянен и настоящ адрес, а не целите и подробни адреси.
Попълнената таблица да се изпрати на следния е-mail: [email protected]
Краен срок за представяне на списъците – 15.10.2021 г.
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD