НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

Megi

 

“Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че от 08:30 ч. на 08.02.2024 г. /четвъртък/, поради извършване на строително-ремонтни дейности по ул. “Ангел Димитров” в кв. Сарафово, се налага промяна в маршрута на линия № 15 и 15А.

Автобусите няма да обслужват спирки Лазурна /двупосочно/ и Ангел Димитров, като крайна за линията ще бъде спирка Ради Николов. За нея ще се отнасят и часовете на тръгване от кв. Сарафово, които се запазват без промяна.

Нормалният маршрут на линията ще бъде възстановен след 18.30 ч. на 20.02.2024 г.

Feb 012024
 

От 01.02.2024 г. се променят цените на ученическите и пенсионерските карти в междуселищния транспорт. Също от 1-ви февруари право на отстъпка от цената на картата имат и хората с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто. Всички цени може да видите на следния линк - https://burgasbus.info/burgasbus/?page_id=644.

При пътуване в междуселищния транспорт се запазва правото на децата от 0 до 7 години да пътуват с безплатни билети. Новото е, че от 01.02.2024 г. пътуващи във възрастова група от 7 до 14 навършени години ще могат да ползват 50 % отстъпка от цената на билета. За целта е необходимо при всяко пътуване да се представя копие на акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето.

 

С Постановление на Министерски съвет се увеличава възрастта на децата, които имат право да ползват безплатно градския транспорт на територията на цялата страна. От 1 февруари 2024 г., всички деца до 14 навършени години ще могат да пътуват в градските линии с карта за пътуване на дете от 7 до 14 години, издадена по образец, утвърден от Министъра на транспорта и съобщенията.

За да получат такава карта, родителите на децата в тази възрастова група е необходимо да подготвят следните документи

- КОПИЕ ОТ АКТ ЗА РАЖДАНЕ ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ВЪЗРАСТТА НА ДЕТЕТО
- ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА, УДОСТОВЕРЯВАЩ ПОСТОЯННИЯ ИЛИ НАСТОЯЩИЯ МУ АДРЕС.
- АКТУАЛНА ЦВЕТНА СНИМКА НА ДЕТЕТО.

Картите ще бъдат персонализирани и ще се издават със срок на валидност една година от датата на издаването, а когато детето навършва съответната възраст през този период – до датата на навършване на годините.

Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.

Картите за безплатно пътуване ще бъдат издавани във всички касови салони на „Бургасбус“ ЕООД – Транспортна къща, Автогара Юг, Автогара Запад и Терминал Меден рудник. Достатъчно е да присъства единият родител/настойник, който отговаря на условията и има постоянен или пък настоящ адрес на територията на Община Бургас.

Дружеството ни е заявило необходимите бройки и има готовност да започне издаването на новите образци веднага след получаването им от Държавната печатница.

Тъй като доставката се очаква в края на месец януари, за да се избегне струпване на хора, срока на валидност на вече издадените карти за деца от 7 до 10 навършени години ще бъде удължен до 29.02.2024 г.

На децата от 10 до 14 навършени години от 24.01.2024 г. ще бъдат издавани временни образци, които ще бъдат със срок на валидност 17.03.2024 г., като до тази дата във всеки един от касовите салони на Дружеството, картите ще могат да бъдат подменени с нови напълно безплатно.

Напомняме на родителите на малчуганите до 7 навършени години, че също имат право на карта за безплатно пътуване в градския транспорт, като условията за издаването им са същите, с тази разлика, че не е необходима снимка.

По отношение на пътуването в междуселищния транспорт се запазва правото на децата от 0 до 7 години да пътуват с безплатни билети. Новото е, че от 01.02.2024 г. пътуващи във възрастова група от 7 до 14 навършени години ще могат да ползват 50 % отстъпка от цената на билета. За целта е необходимо при всяко пътуване да се представя копие на акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето.

Призоваваме родителите да бъдат отговорни и винаги при ползване на обществен транспорт да носят съответните документи за пътуване на своите деца. Непредставянето им при проверка от контролен орган – кондуктор, инспектор или водач, може да бъде основание за таксуване с редовен билет.

 

По традиция и тази година преди Рождество отново бяхме посетени от коледари – децата от детска градина “Пролетна дъга”, с. Маринка.

     

 

 

1. През дните на Коледните и Новогодишните празници (24, 25, 26, 27 и 31.12.2023 и 01.01.2024 г.) линиите във вътрешноградския транспорт ще се обслужват по установените  разписания за празнични дни със следните изменения:

1.1 На 24.12.2023 г. и 31.12.2023 г. последните курсове ще се изпълняват както следва:

№ 3 от Бургас 21:50 от кв. Банево 21:15
№ 6 от Бургас 21:00 от кв. Рудник 20:20
№ 7 от Бургас 21:10 от кв. Д. Езерово 20:35
№ 7А от Бургас 20:30 от кв. Лозово 20:55
№ 8 от Бургас 20:30 от кв. Г. Езерово 21:00
№ 15 от Бургас 21:00 от кв. Сарафово 21:15
№ 17 от Бургас 20:00 от кв. Крайморие 20:30

по останалите линии на гр. Бургас:
№ Б1   – 22:10 от Терминал Меден рудник, 22:10 от Терминал Изгрев,
№ Б2   – 21:55 от Терминал Меден рудник, 21:55 от Терминал Славейков,
№ Б11 – 22:05 от Терминал  Меден рудник, 21:50 от Терминал Изгрев,
№ Б12 – 21:53 от Терминал Меден рудник, 21:58 от Терминал Славейков,
№  9    – 22:00 от Терминал Меден рудник, 22:00 от Терминал Славейков,
№ 11   – 22:05 от Терминал Славейков,
№ 12   – 22:05 от Терминал Славейков

1.2. На 25.12.2023 г. и 01.01.2024 г. първите курсове ще се изпълняват както следва:

№ 3 от Бургас 7:00 от кв. Банево 6:45
№ 6 от Бургас 7:20 от кв. Рудник 6:40
№ 7 от Бургас 6:35 от кв. Д. Езерово 6:35
№ 7А от Бургас 7:00 от кв. Лозово 7:25
 № 8 от Бургас 6:50 от кв. Г. Езерово 7:20
№ 15 от Бургас 6:55 от кв. Сарафово* 6:40
№ 17 от Бургас 6:50 от кв. Крайморие 7:20

* Забележка: на 25.12.2023 и 01.01.2024 курсовете в 06:55, 07:10 и 07:25 от кв. Сарафово няма да се изпълняват
по останалите линии на гр. Бургас – № Б1, Б2, 11, 12, Б11, Б12, 9, 11 и 12 – след 06:00 ч. по установените разписания.

1.3.  От 23.00 ч. на 31.12.2023 г. до 01.00 ч. на 01.01.2024 г. по линии № Б1 и Б2 ще се движат автобуси на всеки кръгъл час – 23:00, 00:00 и 01:00 ч. В тези курсове в автобусите ще се пътува безплатно.

Напомняме на своите клиенти, че могат да се възползват от нощната линия, която осигурява транспортно обслужване на пътниците всяка нощ в интервала от 23.30 до 04.00 ч. Линията свързва централната част на града с комплексите „Меден рудник“, „Зорница“, „Изгрев“ и „Славейков“.

2. Всички междуселищни линии, през дните на Коледните и Новогодишни празници (24, 25, 26, 27 и 31.12.2023 и 01.01.2024 г.) ще се обслужват по установените  разписания за празнични дни със следните изменения:

2.1. На 24 и 31.12.2023 г., последния курс по линия № 18 ще се изпълнява както следва:
- oт Бургас (№18А) – 19:00 ч.;
- от Извор ( №18А) – 19:55 ч.

2.2. На 25.12.2023 г. и на 01.01.2024 г., първите курсове по линиите ще се изпълняват както следва:

№ 18А Бургас – Твърдица – Маринка – Извор от Бургас /до Извор/ 08:10 от Извор 09:05
№ 32 Бургас – Драганово от Бургас 07:00 от Драганово 08:00
№ 16 Бургас – Полски извор от Бургас 08:40 от Полски извор 09:40
Бургас – Българово от Бургас 07:00 от Българово 08:20
Бургас – Поморие от Бургас 08:30 от Поморие 09:30
Бургас – Созопол от Бургас 08:00 от Созопол 09:00
№ 5 Бургас – Равна гора от Бургас 11:00 от Равна гора 12:00

 

2.3 Линия Бургас Габър – 17:30 ч.
- на 25, 26, 27.12.2023, и 01.01.2024 г  няма да се изпълнява
- на 24.12.2023 г и на 31.12.2023 ч ще се изпълнява

2.4 Линия № 18 – 15.30 ч. на 28, 29.12.2023 и 02.01.2024 няма да се изпълнява

2.5 Линия № 5 – 14.00 ч. на 28, 29.12.2023 и 02.01.2024 няма да се изпълнява.

3. За периода от 23.12.2023 г. до 01.01.2024 г. продавач билети в касовите салони на Дружеството ще работят с клиенти както следва:     

Транспортна къща
– на 23, 24, 25, 26, 27, 31.12.2023 и 01.01.2024 г. – почивни дни
- на 28 и 29.12.2023 – от 07:00 до 18:45 ч.
- на 30.12.2023 – от 08:00 до 17:15

Терминал Меден рудник
- на 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31.12.2023 и 01.01.2024 г. – от 08:00 до 16:15 ч.
- на 28 и 29.12.2023 г. – от 06:30 до 17:45 ч.

Автогара Юг
каса 1
- на 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31.12.2023 и 01.01.2024 г. – почивни дни

– на 28 и 29.12.2023 г. – от 08:00 до 16:45 ч.
каса 12
- на 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31.12.2023 и 01.01.2024 г. – от 08:00 до 16:15 ч.

– на 28 и 29.12.2023 г. – от 06:30 до 18:15 ч.

Автогара Запад
- на 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31.12.2023 и 01.01.2024 г.– от 08:00 до 16:15 ч.

– на 28 и 29.12.2023 г. – от 06:30 до 17:45 ч.

Каса Поморие
- от 23.12.2023 до 01.01.2024 – почивни дни

Поради засиления трафик и строително-ремонтните дейности в някои части на града, са възможни нарушения в разписанията. За точна информация, моля следете графика на линиите на https://transport.burgasbus.info/.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD