НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

admin

 

В XIII- то издание на конкурса “Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа – 2022 г.”, който се организира и проведе от Фондация “Център за БЗР” с подкрепата на ИА”Главна инспекция по труда“ на 23.02.2023 г. „Бургасбус” ЕООД  бе номиниран в две категории – “Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд” и в категорията за добри практики в областта на БЗР.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С основателна гордост отчитаме, че дружеството ни беше класирано на ПЪРВО МЯСТО в категорията за инвестиции за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд и на ТРЕТО МЯСТО в категорията за добри практики в областта на БЗР. Наградите бяха връчени от изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова и и от вицепремиерът Лазар Лазаров.


 
 
 
 
 
 
 
 

Усилията на дружеството са насочени не само към подобряване условията на труд на своите служители, но и за предоставяне на висококачествена транспортна услуга на гражданите на Бургас, с екологични  превозни средства, които покриват най-високите европейски стандарти за модерен и сигурен транспорт.

Sep 022022
 

На основание чл.78/1/ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и Решение № 333 / 31.08.2022г на Управителя обявява търг с явно наддаване за продажба на употребявани МПС, собственост на „Бургасбус”ЕООД гр.Бургас. С условията за провеждане на търга може да се запознаете тук.

Търгът ще се проведе на 19.09.2022 г. от 10.00ч. в административната сграда на “БУРГАСБУС”ЕООД гр.Бургас ул “Индустриална” №1.
Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден от датата на публикуването на обявата до 18.09.2022г. от 09.00 до 11.30ч и от 12.30 до 15.00ч в касата на дружеството.
Депoзитът за участие се заплаща до 18.09.2022г.
Оглед на обектите и обявените МПС се извършва всеки работен ден от 10.00ч до 16.00ч. от датата на публикуване на обявата, след представяне на документ за закупена документация за участие в търга.
Телефон за допълнителна информация 088 678 8394.

 

Поради технически причини към момента информационните панели за оповестяване по спирките, както и платформата за информация в реално време за градския транспорт в Бургас a2b.burgasbus.com не функционират нормално.

Фирмата доставчик работи по отстраняване на проблемите.

Приемете извиненията ни за причиненото неудобство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На  19 декември 2018 година се състоя традиционното предколедно тържество на Бургаската Търговско Промишлена Палата с почетното участие на Кмета на Община Бургас г-н Димитър Николов, Областния управител г-н Вълчо Чолаков, дипломатическите представители в гр. Бургас. Присъстваха много собственици и ръководители на фирми от Бургаския регион, членуващи в БсТПП . За 28-и път се обявиха и връчиха Годишните награди на фирми от региона от различни сектори на икономиката за постигнати добри резултати през изтичащата 2018-а година.
Сред отличените фирми беше и „Бургасбус” ЕООД. На управителя на дружеството инж. Петко Драгнев беше връчена статуетка и Диплом „За съществен принос в изграждането и поддръжката на транспортната схема в град Бургас, отговаряща на европейските изисквания” .
Г-н Драгнев беше поздравен от Председателя на БсТПП г-н Цанко Иванов, от почетните гости и от всички присъстващи на тържеството.

 
“Бургасбус” ЕООД съобщава на своите клиенти, че Платформата  a2b.burgasbus.com може да бъде ползвана от 12.11.2018 г. от гражданите и гостите на Бургас. Платформата дава възможност за достъп в реално време до полезна информация за градския транспорт, като съставяне на желани маршрути, изпълнявани линии и преминаващи през спирките превозни средства, както и за местоположението на движещите се автобуси и тролейбуси на “Бургасбус” ЕООД.
До края на 2018-а година, платформата ще бъде в тестови режим, като бихме желали предварително да се извиним за евентуални неудобства за ползвателите.
Стикери с настоящата информация и QR код за вход към платформата са залепени във всички превозни средства, обслужващи градската транспортна схема и в касовите салони на дружеството.
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD