НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

В XIII- то издание на конкурса “Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа – 2022 г.”, който се организира и проведе от Фондация “Център за БЗР” с подкрепата на ИА”Главна инспекция по труда“ на 23.02.2023 г. „Бургасбус” ЕООД  бе номиниран в две категории – “Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд” и в категорията за добри практики в областта на БЗР.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С основателна гордост отчитаме, че дружеството ни беше класирано на ПЪРВО МЯСТО в категорията за инвестиции за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд и на ТРЕТО МЯСТО в категорията за добри практики в областта на БЗР. Наградите бяха връчени от изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова и и от вицепремиерът Лазар Лазаров.


 
 
 
 
 
 
 
 

Усилията на дружеството са насочени не само към подобряване условията на труд на своите служители, но и за предоставяне на висококачествена транспортна услуга на гражданите на Бургас, с екологични  превозни средства, които покриват най-високите европейски стандарти за модерен и сигурен транспорт.

   
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD