НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

БУРГАСБУС ИНВЕСТИРА В БЕЗОПАСНОСТТА НА ТРУДА

Днес, 01.10.2012 г. от 11:30 ч. се състоя встъпителна пресконференция за представяне на проекта на „Бургасбус” ЕООД, финансиран от Европейския социален фонд  по схема „Безопасен труд”  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Не за първи път БУРГАСБУС ЕООД  разчита на европейско финансиране за подобряване качеството на човешкия фактор. След успешно приключилия проект за обучение на служители от дружеството  за водачи на тролейбуси и за работа с хора със специфични потребности, на 01.09.2012 година стартира работата по нов проект, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  Акцентът в него е поставен на усъвършенствуване организацията на труда и покриване изискванията за придобиване на стандарт за безопасност на труда. Тази цел ще се постигне чрез внедряване на цялостен и комплексен подход към управлението на безопасността.

За подобряване на организацията на трудовите процеси от гледна точка на трудовия травматизъм,  проектът предвижда осъществяването на анализ на настоящото състояние и проектиране на нова организация на трудовите процеси, ориентирана към ограничаване на рисковите фактори.

Същевременно в рамките на проекта ще се разработи и внедри система за управление на безопасността на труда, отговаряща на изискванията на международно признат стандарт ISO 18001:2007 (OHSAS).

Проектът съдържа и инвестиционен елемент, благодарение на който ще се осъществи ремонт на електрическата инсталация в сервизните помещения на фирмата.

Общата стойност на проекта е 107 851 лева, от които 86 281 лева е стойността на безвъзмездната помощ по Оперативната програма и 21 570 лева е собственото участие на дружеството.

Срокът за приключване на проекта е  12 месеца – до 01.09.2013 година.

Изпълнението на дейностите ще се възложи на изпълнители по реда на Закона за обществени поръчки. В момента тече подготовка за обявяване на процедурите.

   Ръководството на дружеството е уверено, че реализацията на проекта ще допринесе за подобряване качеството на човешкия ресурс, а оттам и на цялостната конкурентноспособност на предприятието. Инвестицията в подобряване условията на труд обуславя по-висока производителност и по-високо качество на транспортната услуга, която предлага дружеството.

          

   
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD