ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

В продължение на политиката си за прилагане на противоепидемичните мерки, през изминалите дни всички автобуси и тролейбуси на Дружеството, извършващи редовни градски, междуселищни, случайни и специализирани превози бяха обработени с двукомпонентен препарат, осигуряващ дълготрайна антимикробна защита чрез нанопокритие.

Освен това дружеството ни е въвело и продължава да прилага серия от превантивни мерки за борба с разпространението на коронавирусната инфекция. Във всички превозни средства има разположени диспенсери с дезинфекционен разтвор, а в автобусите между всеки отделен курс се прави почистване на всички често докосвани повърхности. Ежедневно се извършва обработка и на всички касови салони и терминали. На целия изпълнителски състав, имащ пряко отношение към обслужването на пътниците сме осигурили лични предпазни средства.

Призоваваме и нашите клиенти да постъпват отговорно, да се качват с маски,  да спазват лична и обществена хигиена, по възможност да приготвят точно пари за закупуване на билети от шофьори или кондуктори.

   
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD