30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

От началото на 2022 г. по бургаските улици все по-често могат да бъдат видени електрически автобуси. Благодарение на финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на ЕС, получена от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, в рамките на проект „Подобряване качеството на а атмосферния въздух в община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, „Бургасбус“ ЕООД има възможност да въведе в експлоатация 56 броя нови превозни средства от този вид.

Проектът е в пълно съответствие с политиките на Община Бургас, която е и водещ партньор в изпълнението му, по отношение подобряване качеството на атмосферния въздух, устойчиво управление на енергията и опазването на околната среда. Въвеждането на електрически превозни средства в системата на общинския градски транспорт ще доведе до намаляване на замърсяването с фини прахови частици и азотни оксиди с източник обществен транспорт, утвърждаване на модел на придвижване в градска среда, базиран на екологично чисти превозни средства и формиране на нова култура на устойчива градска мобилност.

В края на 2021 г. и в самото начало на 2022 г. бяха доставени предвидените по договор 10 броя 18-метрови съчленени електрически превозни средства, както и първия от договорираните 12-метрови електробуси – всички с производител испанския консорциум Irizar. От февруари 2022 г. в експлоатация бяха въведени и новозакупени 12 броя деветметрови електробуси.

Предимства на новите автобуси, освен безспорния им принос за подобряване качеството на градската жизнена среда, са съвременният дизайн на пътническия салон, новите решения, осигуряващи по-голямо удобство на ползващите транспортната услуга, електронното оборудване, улесняващо и информиращо пътниците.

Въведените в експлоатация нови съчленени електрически автобуси, обслужващи бързите линии Б1 и Б2, както и 9-метровите електрически автобуси, основно насочени по линия № 9, дават осезаем принос за по-чист въздух и намаляване на шумовото замърсяване практически в целия град.

До началото на летния сезон се очаква Бургас да посреща гости и туристи с изцяло обновен автопарк, като дотогава се очаква да пристигнат и да бъдат включени в обслужващата схема още 33 бр. 12-метрови електрически автобуса.

 

„Бургасбус“ ЕООД уведомява своите клиенти, че поради приключване на строително – ремонтните дейности в зона А на ж.к. „Меден рудник“, считано от 10.03.2022 г. се възстановява нормалния маршрут на линии Б12,  9, 9а/б, Бо и 18А

 

„Бургасбус“ ЕООД уведомява своите клиенти, че във връзка с частичното премахване на ограниченията, облекчаването на противоепидемичините мерки, както и връщането на всички ученици в присъствена форма на обучение,  считано от 28.02.2022 г. възстановява обслужването на линия Т1.

За сега тролейбусите по линия Т2 няма да се движат, тъй като в зона А на ж.к. „Меден рудник“ се извършва реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата. След приключване на строително-ремонтните дейности, ще се възобнови и обслужването на Т2.

 

„Бургасбус“ ЕООД уведомява своите клиенти, че във връзка с планирани ремонтни дейности в зона А на ж.к. „Меден рудник“, считано от 21.02.2022 г. се налага промяна в маршрутите на линии Б12 и 9.

От 11:00 ч. на 21-ви февруари до приключване на ремонта автобусите ще пътуват както следва:

Линия Б12 и Бо

-         в посока от Терминал Меден рудник към Терминал Славейков: …. по маршрута до сп. Петко Росен – ул. „Петко Росен“ – ул. „Георги Попаянов“ – бул. „Захари Стоянов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужва сп. М. рудник, бл. 415, но автобусите ще спират на съществуващата сп. „Кметството“ на ул. „Петко Росен“ и на временно обособена спирка на ул. „Г. Попаянов“ пред бл. 415 Б

-         в посока от Терминал Славейков към Терминал М. рудник: …. по маршрута до бул. „Захари Стоянов“ – ул. „Георги Попаянов“ – ул. „Петрова нива“ – продължава по маршрута.
няма да се обслужват сп. „М. рудник, бл. 415“, „Петко Росен“ и М. рудник, бл. 446“, но автобусите ще спират на временно обособени спирки на ул. „Г. Попанов“ пред бл. 415 Б и до Кметството, както и на ул. „Петрова нива“ срещу бл. 446.

Линия 9

-         в посока от Терминал Меден рудник към Терминал Славейков: …. по маршрута до сп. Петко Росен – ул. „Петко Росен“ – ул. „Георги Попаянов“ – бул. „Захари Стоянов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужва сп. М. рудник, бл. 415, но автобусите ще спират на съществуващата сп. „Кметството“ на ул. „Петко Росен“ и на временно обособена спирка на ул. „Г. Попаянов“ пред бл. 415 Б

-         в посока от Терминал Славейков към Терминал М. рудник: …. по маршрута до бул. „Захари Стоянов“ – ул. „Георги Попаянов“ – ул. „Петко Росен“ – продължава по маршрута.
няма да се обслужва сп. „М. рудник, бл. 415, но автобусите ще спират на временно обособена спирка на ул. „Г. Попаянов“ пред бл. 415 Б и на съществуващата сп. „Кметството“ на ул. „Петко Росен“

Линия 9а/б

-         в посока от Терминал Меден рудник към Върли бряг: …. по маршрута до сп. Петко Росен – ул. „Петко Росен“ – ул. „Георги Попаянов“ – бул. „Захари Стоянов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужва сп. М. рудник, бл. 415, но автобусите ще спират на съществуващата сп. „Кметството“ на ул. „Петко Росен“ и на временно обособена спирка на ул. „Г. Попаянов“ пред бл. 415Б

-         в посока от Върли бряг към Терминал М. рудник: …. по маршрута до бул. „Захари Стоянов“ – ул. „Георги Попаянов“ – ул. „Петко Росен“ – продължава по маршрута.
няма да се обслужва сп. „М. рудник, бл. 415, но автобусите ще спират на временно обособена спирка на ул. „Г. Попаянов“ пред бл. 415Б и на съществуващата сп. „Кметството“ на ул. „Петко Росен“

Линия 18А

-         в посока от Автогара Запад към с. Маринка: …. по маршрута до бул. „Захари Стоянов“ – ул. „Георги Попаянов“ – ул. „Петрова нива“ – продължава по маршрута.
няма да се обслужват сп. „М. рудник, бл. 415“, „Петко Росен“ и М. рудник, бл. 446“, но автобусите ще спират на временно обособени спирки на ул. „Г. Попанов“ пред бл. 415 Б и до Кметството, както и на ул. „Петрова нива“ срещу бл. 446.

-         в посока от с. Маринка към Автогара Запад: …. по маршрута до сп. Петко Росен – ул. „Петко Росен“ – ул. „Георги Попаянов“ – бул. „Захари Стоянов“ – продължава по маршрута
няма да се обслужва сп. М. рудник, бл. 415, но автобусите ще спират на съществуващата сп. „Кметството“ на ул. „Петко Росен“ и на временно обособена спирка на ул. „Г. Попаянов“ пред бл. 415 Б

 

„Бургасбус“ ЕООД уведомява своите клиенти, че поради сложната епидемична обстановка на територията на Община Бургас и драстичния отлив на пътници в линиите обслужвани от Дружеството се въвеждат някои промени в градския транспорт.

- От 26.01.2022 г. се спира изпълнението на нощната линия

- От 27.01.2022 г. се редуцират последните курсове на основните градски и кварталните линии

- От 28.01.2022 г. се преустановява обслужването на двете тролейбусни линии – Т1 и Т2, като призоваваме всички наши клиенти да следят редовно сайта на “Бургасбус” ЕООД за новини и актуална информация. До възстановяване на нормалното движение на тролейбусите, в делнични дни линии Б11 и Б12 ще се изпълняват с разписания, при което интервалите между курсовете са учестени. Времето, в което ще бъдат спрени Т1 и Т2, ще бъде използвано за въвеждане в експлоатация на зарядните станции монтирани на територията на Тролейбусно депо за доставените нови електрически 9-метрови автобуси.

Остават в сила наситените разписания в натоварените часове на деня – сутрин и късен следобед, когато хората отиват или се връщат от работа. Тогава автобусите са начесто по всички направления, за да няма струпване и близък контакт между пътниците.

Всички промени в разписанията ще бъдат отразени в съответните страници на сайта на Дружеството.

Прави се постоянен мониторинг на натовареността при отделните линии, каква е тя в различните дни и часове, като със завръщането към нормалния ритъм на живот, постепенно ще се върне и обичайният график на градския транспорт.

Още веднъж призоваваме всички наши клиенти да следят редовно сайта на “Бургасбус” ЕООД за новини и актуална информация.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD