30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

ЛИНИЯ 7

 

 Маршрут линия 7

от Автогара Запад – ул. „Сан Стефано” – ул. „Одрин” – Терминал Славейков – кв. Долно Езерово
от кв. Долно Езерово – Терминал Славейков – ул. „Одрин” – ул.” Сан Стефано” – Автогара Запад

 Спирки по линия 7

/кликнете върху изображението, за да видите спирките и възможностите за връзки с други линии в по-голям размер/

Разписание

от Бургас, Автогара Запад

от понеделник до събота
05:25; 05:55; 06:15; 06:35; 06:55; 07:15; 07:35; 07:55; 08:30; 09:05; 09:40; 10:15; 10:50; 11:25; 12:00; 12:35; 13:10; 13:35; 14:00; 14:20; 14:55; 15:30; 16:05; 16:30; 16:55; 17:20; 17:45; 18:10; 18:35; 19:00; 19:25; 19:50; 20:25; 21:00; 21:40; 22:20*; 23:00**

* курсът се изпълнява с влизане в кв. Лозово
** курсът се изпълнява от 01.04.2022 с влизане в кв. Лозово
неделя (празник)

06:00; 06:35; 07:10; 07:45; 08:20; 09:00; 09:50; 10:40; 11:30; 12:15; 13:00; 13:45; 14:30; 15:15; 16:00; 16:45; 17:30; 18:20; 19:10; 20:00; 21:10; 22:20*; 23:00**
* изпълнява се с влизане в кв. Лозово
** курсът се изпълнява от 03.04.2022 с влизане в кв. Лозово

от кв. Долно езерово, Ж.П. гара

от понеделник до събота
04:30*; 05:10*; 06:00; 06:30; 06:50; 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 09:05; 09:40; 10:15; 10:50; 11:25; 12:00; 12:35; 13:10; 13:45; 14:10; 14:35; 14:55; 15:30; 16:05; 16:40; 17:05; 17:30; 17:55; 18:20; 18:45; 19:10; 19:35; 20:00; 20:25; 21:00; 21:35; 22:15; 22:55**
* курсът се изпълнява с влизане в кв. Лозово
** курсът се изпълнява от 01.04.2022
неделя
05:10*; 06:00; 06:35; 07:10; 07:45; 08:20; 08:55; 09:35; 10:25; 11:15; 12:05; 12:50; 13:35; 14:20; 15:05; 15:50; 16:35; 17:20; 18:05; 18:55; 19:45; 20:35; 21:45; 22:55**
* изпълнява се с влизане в кв. Лозово
** курсът се изпълнява от 03.04.2022

Карта на линия 7
/кликнете върху изображението, за да видите картата в по-голям размер/

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD