НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

ЛИНИЯ 7

 

Използвайте мобилното приложение https://transport.burgasbus.info/, откъдето може да следите в реално време графика на градския транспорт. 

Маршрут линия 7

от Автогара Запад – ул. „Сан Стефано” – ул. „Одрин” – Терминал Славейков – кв. Долно Езерово
от кв. Долно Езерово – Терминал Славейков – ул. „Одрин” – ул.” Сан Стефано” – Автогара Запад

 Спирки по линия 7

/кликнете върху изображението, за да видите спирките и възможностите за връзки с други линии в по-голям размер/

Разписание

от Бургас, Автогара Запад

от понеделник до събота
05:25; 05:55; 06:15; 06:35; 06:55; 07:15; 07:35; 07:55; 08:30; 09:05; 09:40; 10:15; 10:50; 11:25; 12:00; 12:35; 13:10; 13:35; 14:00; 14:20; 14:55; 15:30; 16:05; 16:30; 16:55; 17:20; 17:45; 18:10; 18:35; 19:00; 19:25; 19:50; 20:25; 21:00; 21:40; 22:20*; 23:00*

* курсът се изпълнява с влизане в кв. Лозово
неделя (празник)

06:00; 06:35; 07:10; 07:45; 08:20; 09:00; 09:50; 10:40; 11:30; 12:15; 13:00; 13:45; 14:30; 15:15; 16:00; 16:45; 17:30; 18:20; 19:10; 20:00; 21:10; 22:20*; 23:00*
* изпълнява се с влизане в кв. Лозово

от кв. Долно езерово, Ж.П. гара

от понеделник до събота
04:30*; 05:10*; 06:00; 06:30; 06:50; 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 09:05; 09:40; 10:15; 10:50; 11:25; 12:00; 12:35; 13:10; 13:45; 14:10; 14:35; 14:55; 15:30; 16:05; 16:40; 17:05; 17:30; 17:55; 18:20; 18:45; 19:10; 19:35; 20:00; 20:25; 21:00; 21:35; 22:15; 22:55
* курсът се изпълнява с влизане в кв. Лозово
неделя
05:10*; 06:00; 06:35; 07:10; 07:45; 08:20; 08:55; 09:35; 10:25; 11:15; 12:05; 12:50; 13:35; 14:20; 15:05; 15:50; 16:35; 17:20; 18:05; 18:55; 19:45; 20:35; 21:45; 22:55
* изпълнява се с влизане в кв. Лозово

 

Карта на линия 7
/кликнете върху изображението, за да видите картата в по-голям размер/

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD