НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

ЛИНИЯ 9

 

Използвайте мобилното приложение https://transport.burgasbus.info/, откъдето може да следите в реално време графика на градския транспорт.

Маршрут на линия 9

от Терминал Меден рудник – ул. “Въстаническа” – бул. Захари Стоянов” – “ул. Ортото” – ул. “Босна” – ул. „”Александър Георгиев Коджакафалията” – ул. “Петрова нива” – ул. “Апостол Войвода” – бул. “Захари Стоянов” – ул. “Спортна” – бул. “Иван Вазов” – бул. “Христо Ботев” – ул. “Одрин” – ул. “Струга” – ул. “Даме Груев” – ул. “Янко Комитов” – Терминал Славейков.
от Терминал Славейков – ул. “Янко Комитов” – ул. “Даме Груев” – ул. “Струга” – ул. “Одрин” – бул. “Христо Ботев” – ул. “Иван Вазов” – ул. “Спортна” – бул. “Захари Стоянов” – ул. “Апостол войвода” – ул. “Дъга” – ул. “Петрова нива” – бул. „Александър Георгиев Коджакафалията” – бул. “Захари Стоянов” – ул. “Миньорска” – ул. “Босна” – ул. “Ленко” – ул. “Въстаническа” – Терминал Меден рудник

 Маршрут на линия 91

от Терминал Славейков – ул. “Янко Комитов” – ул. “Даме Груев” – ул. “Струга” – ул. “Одрин” – бул. “Христо Ботев” – ул. “Иван Вазов” – ул. “Спортна” – бул. “Захари Стоянов” – ул. “Апостол войвода” – ул. “Дъга” – ул. “Петрова нива” – бул. „Александър Георгиев Коджакафалията” – бул. “Захари Стоянов” – ул. Миньорска” – ул. “Босна” – ул. “Ортото” (спирка ПГКПИ) – ул. „Ленко” – ул. “Въстаническа” – Терминал Меден рудник

Маршрут на линия 92

от Терминал Меден рудник – ул. “Въстаническа” – бул. Захари Стоянов” – “ул. Ортото” – ул. “Босна” – ул. „”Александър Георгиев Коджакафалията” – ул. “Петрова нива” – ул. “Апостол Войвода” – бул. “Захари Стоянов” – ул. “Спортна” – бул. “Иван Вазов” – бул. “Христо Ботев” – ул. “Одрин” – ул. “Струга” – ул. “Даме Груев” – ул. “Янко Комитов” – Терминал Славейков – Гробищен парк – Терминал Славейков

Спирки по линия 9
/кликнете върху изображението, за да видите спирките и възможностите за връзки с други линии в по-голям размер/

Спирки по линия 91
/кликнете върху изображението, за да видите спирките и възможностите за връзки с други линии в по-голям размер/

Спирки по линия 92
/кликнете върху изображението, за да видите спирките и възможностите за връзки с други линии в по-голям размер/

Разписание от Терминал Меден рудник

делник (от понеделник до петък)
05:10; 05:30; 05:50; 06:10; 06:30; 06:50; 07:10; 07:25; 07:40; 07:55; 08:10; 08:25; 08:40; 08:55; 09:10; 09:30; 09:50; 10:10; 10:30; 10:50; 11:10; 11:30; 11:50; 12:10; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:45; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:05; 17:20; 17:35; 17:50; 18:10; 18:30; 18:50; 19:10; 19:30; 19:50; 20:10; 20:30; 20:50; 21:10; 21:30; 22:00; 22:30; 23:00

събота
05:10; 05:30; 05:50; 06:10; 06:30; 06:50; 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10*; 09:30*; 09:50*; 10:10*; 10:30*; 10:50*; 11:10*; 11:30*; 11:50*; 12:10*; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 17:10; 17:30; 17:50; 18:10; 18:30; 18:50; 19:10; 19:30; 19:50; 20:10; 20:30; 20:50; 21:10; 21:30; 22:00; 22:30; 23:00
* курсовете се изпълняват с №92 – до Гробищен парк

неделя (празник)
05:10; 05:35; 06:00; 06:25; 06:50; 07:15; 07:40; 08:05; 08:30; 08:55; 09:20; 09:45; 10:10; 10:35; 11:00; 11:25; 11:50; 12:15; 12:40; 13:05; 13:30; 13:55; 14:20; 14:45; 15:10; 15:35; 16:00; 16:25; 16:50; 17:15; 17:40; 18:05; 18:30; 18:55; 19:20; 19:45; 20:10; 20:35; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30; 23:00

Разписание от Терминал Славейков

делник (от понеделник до петък)
05:30; 05:58; 06:20; 06:40; 06:58*; 07:15*; 07:33*; 07:50*; 08:05; 08:20; 08:35; 08:50; 09:05; 09:20; 09:35; 09:50; 10:05; 10:20; 10:40; 10:58; 11:20; 11:40; 11:58; 12:20; 12:40; 12:58; 13:20; 13:40; 13:58; 14:20*; 14:40*; 14:58*; 15:20*; 15:35*; 15:50; 16:05; 16:20; 16:40; 16:58; 17:15; 17:30; 17:45; 17:58; 18:15; 18:30; 18:45; 18:58; 19:20; 19:40; 19:58; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20; 21:40; 22:00; 22:30; 23:00
* в учебни дни курсовете се изпълняват като линия 91

събота
05:30; 05:58; 06:20; 06:40; 06:58; 07:20; 07:40; 07:58; 08:20; 08:40; 08:58; 09:20; 09:40; 09:58; 10:20; 10:40; 10:58; 11:20; 11:40; 11:58; 12:20; 12:40; 12:58; 13:20; 13:40; 13:58; 14:20; 14:40; 14:58; 15:20; 15:40; 15:58; 16:20; 16:40; 16:58; 17:20; 17:40; 17:58; 18:20; 18:40; 18:58; 19:20; 19:40; 19:58; 20:20; 20:40; 21:00; 21:20; 21:40; 22:00; 22:30; 23:00

неделя (празник)
05:30; 05:55; 06:20; 06:45; 07:10; 07:35; 08:00; 08:25; 08:50; 09:15; 09:40; 10:05; 10:30; 10:55; 11:20; 11:45; 12:10; 12:35; 13:00; 13:25; 13:50; 14:15; 14:40; 15:05; 15:30; 15:55; 16:20; 16:45; 17:10; 17:35; 18:00; 18:25; 18:50; 19:15; 19:40; 20:05; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30; 23:00

 

Карта на линия 9
/кликнете върху изображението, за да видите картата в по-голям размер/


Карта на линия 91
/кликнете върху изображението, за да видите картата в по-голям размер/

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD