НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

Бургас – Созопол

 

 АВТОГАРА ЮГ – СЕКТОР 5

„БУРГАСБУС“

ежедневно

от Бургас: 06:00*; 07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00*; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00*; 19:00; 20:00
от Созопол: 06:00**; 07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00***; 21:00
* през Равадиново
** курсът се изпълнява само делник
*** курсът се изпълнява само празник

“СОЗОПОЛБУС”

ежедневно

от Бургас: 06:30; 07:30; 08:30; 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30
от Созопол: 06:30; 07:30; 08:30; 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30

ВАЖНО!!!

Картите по линия Бургас – Черноморец – Созопол, издадени от “Бургасбус” ЕООД и “Созополбус” ООД важат само за курсовете на превозвача от когото са закупени.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD