ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

Бургас – Созопол

 

 АВТОГАРА ЮГ – СЕКТОР 5

делник /от понеделник до петък/

“БУРГАСБУС”

от Бургас:  06:00*;  08:30; 11:00*; 14:00; 16:30; 17:30*; 18:30; 19:00
от Созопол: 06:00; 07:00; 09:30; 12:00; 15:30; 17:30; 18:30; 19:30
* през Равадиново

“СОЗОПОЛБУС”

от Бургас:  07:00; 07:30; 09:30; 11:30; 12:30; 13:30; 15:00; 19:30
от Созопол: 06:30; 08:00; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 16:30

празник /събота и неделя/

“БУРГАСБУС”

от Бургас:   06:30*; 08:30; 11:00*; 13:30; 16:00; 18:30
от Созопол: 07:30; 09:30; 12:00; 14:30; 17:00; 19:30
* през Равадиново

“СОЗОПОЛБУС”

от Бургас:   07:30; 09:30; 12:30; 14:30; 17:00*; 19:30
от Созопол: 06:30; 08:30; 11:00; 13:30; 16:00; 18:00
* през Равадиново

ВАЖНО!!!
Пътниците, притежаващи абонаментни карти за пътуване до Черноморец, Равадиново и Созопол, ще могат да пътуват във всички курсове, независимо от кой превозвач са извадили превозния документ – за целта е необходимо единствено да направят заверка със сух печат.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD