НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

Бургас – Созопол

 

 АВТОГАРА ЮГ – СЕКТОР 5

„БУРГАСБУС“

делник /от понеделник до петък/

от Бургас: 06:00*; 07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00*; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00*; 19:00; 20:00
от Созопол: 06:00; 07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 21:00
* през Равадиново

празник /събота и неделя/

от Бургас: 06:00*; 07:00; 08:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00*; 14:00; 16:00; 17:00; 18:00*; 19:00; 20:00
от Созопол: 07:00; 08:00; 09:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00; 21:00
* през Равадиново

“СОЗОПОЛБУС”

делник /от понеделник до петък/
от Бургас
: 06:30; 07:30; 08:30; 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30
от Созопол: 06:30; 07:30; 08:30; 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30

празник /събота и неделя/
от Бургас
: 06:30; 08:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 16:30; 18:30
от Созопол: 07:30; 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 15:30; 17:30; 19:30

ВАЖНО!!!

Картите по линия Бургас – Черноморец – Созопол, издадени от “Бургасбус” ЕООД и “Созополбус” ООД важат само за курсовете на превозвача от когото са закупени.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD