30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с извънредната епидемична обстановка на територията на Република България е въведена следната организация за компенсиране на учениците от гимназиален етап на образование и студентите р.о за невъзможността от ползване на превозни документи за пътуване:

1. При абонаментите за пътуване в градски транспорт (за правоимащи ученици и студенти р.о, съгласно решение на Общински съвет Бургас) заредени в електронни карти – клиентът подава заявление, в което посочва  причината поради която няма да използва превозния си документ, като задължително изписва номера на картата (намира се на гърба), име и телефон за контакт.  Заявлението може да бъде подадено по електронен път на е-mail [email protected] или на място – в Транспортна къща. След обработка на заявлението, картата за пътуване се блокира служебно от системен оператор, като в това състояние картата не може да бъде използвана от картодържателя при пътуване в градския транспорт. Картата се отблокира от системен оператор в Транспортна къща след предоставяне на съответните документи – медицински документ от лекар или РЗИ за поставяне под карантина, служебна бележка за поставяне под карантина от учебно заведение и др.  Клиентите на „Бургасбус” ЕООД ще бъдат компенсирани за периода на неизползване на картата.

ВАЖНО!!! Картите, които подлежат на компенсиране могат да бъдат отблокирани от системата извън срока на валидност на заредения текущ абонамент. При изрично настояване от страна на ползвателя за отблокиране в срока на валидност на абонамента, КАРТАТА НЕ ПОДЛЕЖИ НА КОМПЕНСАЦИЯ.

2. При абонаментните карти в междуселищния транспорт – клиентът подава писмено заявление до Рекламационната комисия на „Бургасбус” ЕООД, в което посочва причината поради която няма да използва картата си за пътуване. Към заявлението задължително се прикрепя физическия образец на абонаментната карта за пътуване.  Заявлението и картата се оставят в касов салон на Дружеството (Транспортна къща, Автогара Юг, Автогара Запад, Терминал меден рудник) или на касите в Камено и Поморие. При подаване на писмено заявление от страна на клиента, Рекламационната комисия взема решение да удължи срока на всеки превозен документ с броя дни, оставащи до края на валидността на приложения физически образец (считано от датата, следваща тази на която заявлението е оставено на касов салон или каса). За удължения срок на валидност е необходимо да бъдат предоставени съответните документи – медицински документ от лекар или РЗИ за поставяне под карантина, служебна бележка за поставяне под карантина от учебно заведение и др.  На клиента се издава талон за валидност по образец, с който той ще може да ползва съответната линия, без допълнително заплащане.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD