НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

УПЪТВАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ КЪМ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

 

В момента чрез приложението Transport Burgas могат да се зареждат само карти „общ профил” (тъмносин цвят) !

Стъпки за регистрация :
1. Издаване на карта „общ профил” от касите на „Бургасбус“ ЕООД, ако нямате такава.
2. Инсталиране на приложението чрез Google Play или App Store.
3. Заявка за регистрация за презареждане на карта през мобилно приложение – прави се еднократно за всеки потребител, като има два начина за това:
   А. В билетния център на „Бургасбус“ ЕООД ( Транспортна къща ) или
   Б. Чрез Мобилното приложение – за вече издадена карта се въвежда необходимата информация, включително номера на картата, намиращ се на гърба на картовия образец.
4. Потвърждение – При извършване на онлайн регистрация, потвърждението се получава на имейла, посочен при регистрацията в приложението, до края на следващия работен ден. В полученото потвърждение ще бъде изрично написано, че след получаване на съобщението, потребителят може да зарежда картата си чрез мобилното приложение.

Информация за цените:
1. Електронните транзакции/плащания на суми се извършват чрез разплащателната система, посочена в Мобилното приложение. Тази система гарантира Вашата сигурност.
2. Актуалните цени за всеки един вид електронен продукт са публикувани в Мобилното приложение и на сайта на „Бургасбус” ЕООД www.burgasbus.info. Обявените цени са в български левове. Посочените цени са крайни и включват 20% ДДС. Потребителят не дължи допълнителни такси за осъществените електронни трансакции/плащания на суми.
3. Електронните продукти, които се презареждат към момента, са „Пакет 50 пътувания” на цена 60 лв, „Пакет 30 пътувания” на цена 37,50 лв и „Е-портмоне” при цена на един електронен билет 1,30 лв. Всяко пътуване е с времеви лимит от 45 минути за последващо валидиране с нулева стойност при прекачване на друг автобус или тролейбус.

Линк към портала : transport.burgasbus.info

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD