КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В ТРАНСПОРТНА КЪЩА И НА ТЕЛЕФОНИ 056/831422 И 0882455155. АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

ЛИНИЯ 7А

 

Маршрут линия 7А

от Автогара Запад – ул. “Сан Стефано” – ул. “Одрин” – Терминал Славейков – кв. Лозово
от кв. Лозово – Терминал Славейков – ул. “Одрин” – ул. “Сан Стефано” – Автогара Запад

Маршрут линия 71

от Автогара Запад – ул. “Сан Стефано” – ул. “Одрин” – Терминал Славейков - кв. Лозово – кв. Долно Езерово
от кв. Долно Езерово – кв. Лозово – Терминал Славейков – ул. “Одрин” – ул. “Сан Стефано” – Автогара Запад

Спирки по линия 7А
/кликнете върху изображението, за да видите спирките и възможностите за връзки с други линии в по-голям размер/

Спирки по линия 71
/кликнете върху изображението, за да видите спирките и възможностите за връзки с други линии в по-голям размер/

 Разписание от Бургас, Автогара Запад /в сила до 25.09.2018 г./

от понеделник до петък
06:05; 06:25; 07:05; 07:40; 08:15; 09:00*; 09:35*; 10:10*; 10:45*; 11:20*; 12:10; 12:40; 13:10; 13:45; 14:20*; 15:00*; 15:30*; 16:35; 17:10; 17:40; 18:15; 18:50; 19:25; 20:00*; 20:40*; 21:20*; 22:00*; 23:00*;
*  обслужва се от линия № 71

събота и неделя*
06:00; 06:35; 07:10; 07:45; 08:20; 09:00; 09:50; 10:40; 11:30; 12:15; 13:00; 13:45; 14:30; 15:15; 16:00; 16:45; 17:30;18:20; 19:10; 20:00; 21:00; 22:00; 23:00;
* обслужва се от линия № 71

 Разписание от кв.Лозово /в сила до 25.09.2018 г./

от понеделник до петък
04:40*; 05:30*; 06:30; 06:50; 07:30; 08:05; 08:40; 09:20; 09:55*; 10:30*; 11:05*; 11:40*; 12:15*; 12:35; 13:05; 13:35; 14:10; 15:15*; 15:55*; 16:25*; 17:00; 17:35;18:05;18:40; 19:15; 19:50; 20:50*; 21:30*; 22:10*;
* обслужва се от линия № 71. Часовете на тръгване се отнасят за спирка Роза в Лозово

събота и неделя*
05:30; 06:10; 06:55; 07:30; 08:05; 08:40; 09:15; 09:55; 10:45; 11:35; 12:25; 13:10; 13:55; 14:40; 15:25; 16:10; 16:55; 17:40; 18:25; 19:15; 20:05; 20:50; 21:50;
* обслужва се от линия № 71. Часовете на тръгване се отнасят за спирка Роза в Лозово

 

Разписание от Бургас, Автогара Запад /в сила от 26.09.2018 г./

от понеделник до петък (делник)
06:05; 06:20; 07:05; 07:40; 08:15; 08:55; 09:40; 10:40; 11:40; 12:10; 12:40; 13:10; 14:00; 15:00; 16:05; 16:35; 17:10; 17:40; 18:15; 18:50; 19:25; 20:00; 21:00; 22:00; 23:00

събота
06:00; 07:00; 08:00; 09:00; 10:10; 11:20; 12:30; 13:40; 14:50; 16:00; 17:10; 18:20; 19:30; 20:30; 22:00; 23:00

 неделя (празник)
06:00; 07:00; 08:00; 09:00; 10:10; 11:20; 12:30; 13:40; 14:50; 16:00; 17:10; 18:20; 19:30; 20:30; 22:00; 23:00

Разписание от кв. Лозово, сп. Роза /в сила от 26.09.2018 г./

от понеделник до петък (делник)
04:40; 05:30; 06:30; 06:45; 07:30; 08:05; 08:40; 09:20; 10:05; 11:05; 12:05; 12:35; 13:05; 13:35; 14:25; 15:25; 16:30; 17:00; 17:35; 18:05; 18:40; 19:15; 19:50; 20:25; 21:25

събота
04:40; 05:30; 06:25; 07:25; 08:25; 09:25; 10:35; 11:45; 12:55; 14:05; 15:15; 16:25; 17:35; 18:45; 19:55; 20:55

неделя (празник)
05:30; 06:25; 07:25; 08:25; 09:25; 10:35; 11:45; 12:55; 14:05; 15:15; 16:25; 17:35; 18:45; 19:55; 20:55

Карта на линия 7А
/кликнете върху изображението, за да видите картата в по-голям размер/

Карта на линия 71
/кликнете върху изображението, за да видите картата в по-голям размер/

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD