НОВИ ЦЕНИ НА БИЛЕТИ И КАРТИ В МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ ОТ 01.03.2020 ГОД. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

ЛИНИЯ 7

 

 Маршрут линия 7

от Автогара Запад – ул. „Сан Стефано” – ул. „Одрин” – Терминал Славейков – кв. Долно Езерово
от кв. Долно Езерово – Терминал Славейков – ул. „Одрин” – ул.” Сан Стефано” – Автогара Запад

 Спирки по линия 7

/кликнете върху изображението, за да видите спирките и възможностите за връзки с други линии в по-голям размер/

РАЗПИСАНИЕ

от Бургас, Автогара Запад

от понеделник до събота
05:25; 05:55; 06:15; 06:35; 06:55; 07:15; 07:35; 07:55; 08:30; 09:05; 09:40; 10:15; 10:50; 11:25; 12:00; 12:35; 13:10; 13:45; 14:20; 14:55; 15:30; 16:05; 16:40; 17:15; 17:50; 18:25; 19:00; 19:40; 20:20; 21:00; 21:40*; 22:00**; 22:20***; 23:00***
* курсът се изпълнява от 19.06.2020

** курсът се изпълнява до 18.06.2020 с влизане в кв. Лозово
*** курсът се изпълнява от 19.06.2020 с влизане в кв. Лозово
неделя (празник)
06:00; 06:35; 07:10; 07:45; 08:20; 09:00; 09:50; 10:40; 11:30; 12:15; 13:00; 13:45; 14:30; 15:15; 16:00; 16:45; 17:30; 18:20; 19:10; 20:00; 21:00; 22:00*; 23:00*
* курсът се изпълнява с влизане  в кв. Лозово

от кв. Долно езерово, Ж.П. гара

от понеделник до събота
04:30**; 05:20**; 06:00; 06:30; 06:50; 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 09:05; 09:40; 10:15; 10:50; 11:25; 12:00; 12:35; 13:10; 13:45; 14:20; 14:55; 15:30; 16:05; 16:40; 17:15; 17:50; 18:25; 19:00; 19:35; 20:15; 20:55; 21:35; 22:15*; 22:55*
* курсът се изпълнява от 19.06.2020
**
курсът се изпълнява с влизане в кв. Лозово
неделя (празник)

05:20*; 06:00; 06:35; 07:10; 07:45; 08:20; 08:55; 09:35; 10:25; 11:15; 12:05; 12:50; 13:35; 14:20; 15:05; 15:50; 16:35; 17:20; 18:05; 18:55; 19:45; 20:35; 21:35; 22:35
* курсът се изпълнява с влизане в кв. Лозово


Разписание (не се изпълнява от 21.03.2020)

от Бургас, Автогара Запад

от понеделник до петък (делник)
05:25; 05:55; 06:15; 06:35; 06:55; 07:15; 07:35; 07:55; 08:30; 09:05; 09:40; 10:15; 10:45; 11:05; 11:25; 11:45; 12:05; 12:25; 12:45; 13:05; 13:25; 14:00; 14:35; 15:10; 15:40; 16:10; 16:30; 16:50; 17:10; 17:30; 17:50; 18:15; 18:45; 19:10; 19:30; 19:50; 20:10; 20:45; 21:20; 21:55; 22:30; 23:00

събота
05:25; 05:55; 06:15; 06:35; 06:55; 07:15; 07:35; 07:55; 08:30; 09:05; 09:40; 10:15; 10:50; 11:25; 12:00; 12:35; 13:10; 13:45; 14:20; 14:55; 15:30; 16:05; 16:40; 17:15; 17:50; 18:25; 19:00; 19:40; 20:20; 21:00; 21:40; 22:20; 23:00

неделя (празник)
06:00; 06:35; 07:10; 07:45; 08:20; 09:00; 09:50; 10:40; 11:30; 12:15; 13:00; 13:45; 14:30; 15:15; 16:00; 16:45; 17:30; 18:20; 19:10; 20:00; 21:00; 22:00; 23:00

        от кв. Долно езерово, Ж.П. гара

от понеделник до петък (делник)
04:30; 05:20; 06:00; 06:30; 06:50; 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 09:05; 09:40; 10:15; 10:50; 11:20; 11:40; 12:00; 12:20; 12:40; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:35; 15:10; 15:45; 16:15; 16:45; 17:05; 17:25; 17:45; 18:05; 18:25; 18:50; 19:20; 19:45; 20:05; 20:25; 20:45; 21:20; 21:55; 22:30; 23:00

събота
04:30; 05:20; 06:00; 06:30; 06:50; 07:10; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 09:05; 09:40; 10:15; 10:50; 11:25; 12:00; 12:35; 13:10; 13:45; 14:20; 14:55; 15:30; 16:05; 16:40; 17:15; 17:50; 18:25; 19:00; 19:35; 20:15; 20:55; 21:35; 22:15; 22:55

неделя (празник)
05:20; 06:00; 06:35; 07:10; 07:45; 08:20; 08:55; 09:35; 10:25; 11:15; 12:05; 12:50; 13:35; 14:20; 15:05; 15:50; 16:35; 17:20; 18:05; 18:55; 19:45; 20:35; 21:35; 22:35

 

 Карта на линия 7
/кликнете върху изображението, за да видите картата в по-голям размер/

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD