ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

ВАЖНО!!! При зареждане в електронна карта на абонамент, билети или пакет за 30/50 пътувания, системата закрива последното извършено пътуване.
Всяко пътуване след това се счита за ново, дори и да не са изтекли 45 минути от първото пътуване, преди презареждането.

Правоимащи граждани и лимити за времеви пътувания в рамките на един месец, съгласно Решение на Общински съвет – Бургас по т.3 от Протокол №37 / 30.01.2018 г.:

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD