ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

Бургас – Слънчев Бряг

 

АВТОГАРА ЮГ – СЕКТОР 3

РАЗПИСАНИЕ

маршрут: Автогара “Юг” – кв. Сарафово – гр. Поморие, квартала – Ахелой – Равда – Несебър Стария град – Слънчев бряг
Делник:
“М-БУС”
06.10; 08.50; 11.30; 14.10; 16.50; 19.30
“Ди Ес Бус”
07.30; 10.10; 12.50; 15.30; 18.10; 20.50

Празник:
“М-БУС”
06.10; 14.10; 16.50
“Ди Ес Бус”
07.30; 15.30; 18.10

маршрут: Автогара “Юг” – гр. Каблешково – Ахелой – Несебър, Новия град – Слънчев бряг
Делник:
“М-БУС”
07.10; 09.50; 12.30; 15.10; 17.50
“Ди Ес Бус”
08.30; 11.10; 13.50; 16.30; 19.10
Празник:
“М-БУС”
07.10; 09.50; 12.30; 15.10; 17.50
“Ди Ес Бус”
08.30; 11.10; 16.30; 19.10

ЛЯТНО РАЗПИСАНИЕ – НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА

маршрут: Автогара “Юг” – кв. Сарафово – гр. Поморие, квартала – Ахелой – Слънчев бряг
06.30; 07.20; 08.00; 08.40; 09.20; 10.00; 10.40; 11.20; 12.00; 12.40; 13.20; 14.00; 14.40; 15.20; 16.00; 16.40; 17.20; 18.00; 18.40; 19.20; 20.00; 21.00; 21.30; 23.50
маршрут: Автогара “Юг” – гр. Каблешково – Ахелой – Слънчев бряг
06.10; 06.40; 07.10; 07.30; 07.50; 08.10; 08.30; 08.50; 09.10; 09.30; 09.50; 10.10; 10.30; 10.50; 11.10; 11.30; 11.50; 12.10; 12.30; 12.50; 13.10; 13.30; 13.50; 14.10; 14.30; 14.50; 15.10; 15.30; 15.50; 16.10; 16.30; 16.50; 17.10; 17.30; 17.50; 18.10; 18.30; 18.50; 19.10; 19.30; 19.50; 20.40; 21.20; 21.50; 22.20


Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD