НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

ЛИНИЯ 15

 

Използвайте мобилното приложение https://transport.burgasbus.info/, откъдето може да следите в реално време графика на градския транспорт.

Маршрут на линия 15

Автогара Юг – ул. “Булаир” – бул. “Демокрация” – бул. “Стефан Стамболов” – ул. “Транспортна” – Летище Бургас, Терминал 2 – кв. Сарафово, ул. “Октомври” – ул. “Ангел Димитров”

кв. Сарафово, ул. “Ангел Димитров” – ул. “Брацигово” – р. Летище Бургас – ул. “Транспортна” – бул. “Стефан Стамболов” – бул. “Демокрация” – ул. “Булаир” – Автогара Юг

Маршрут на линия 15А

Автогара Юг – ул. “Булаир” – бул. “Демокрация” – бул. “Стефан Стамболов” – ул. “Транспортна” – р. Летище Бургас – кв. Сарафово, ул. “Октомври” – ул. “Ангел Димитров”

кв. Сарафово, ул. “Ангел Димитров” – ул. “Брацигово” – Летище Бургас, Терминал 2 – ул. “Транспортна” – бул. “Стефан Стамболов” – бул. “Демокрация” – ул. “Булаир” – Автогара Юг


Спирки по линии 15 и 15А

/кликнете върху изображението, за да видите спирките и възможностите за връзки с други линии в по-голям размер/

Разписание в сила от 25.09.2023

от Бургас, Автогара Юг

от понеделник до събота
05:10; 05:40; 05:55; 06:10; 06:25; 06:40; 06:55; 07:15; 07:30; 07:45; 08:05; 08:25; 08:45; 09:05; 09:25; 09:45; 10:05; 10:25; 10:45; 11:05; 11:25; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00*; 17:15*; 17:40*; 18:00*; 18:15*; 18:30*; 18:45*; 19:00*; 19:20; 19:40; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30; 23:00
* курсът се изпълнява с номер 15А без влизане на Летище Бургас, със спирка на кръговото кръстовище
неделя (празник)
05:55; 06:10; 06:25; 06:40; 06:55; 07:10; 07:25; 07:45; 08:05; 08:25; 08:50; 09:25; 09:55; 10:20; 10:45; 11:10; 11:35; 12:00; 12:25; 12:50; 13:15; 13:40; 14:10; 14:50; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00*; 17:20*; 17:40*; 18:00*; 18:30*; 19:00*; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30; 23:00
* курсът се изпълнява с номер 15А без влизане на Летище Бургас, със спирка на кръговото кръстовище

от кв. Сарафово, ул. “Ангел Димитров”

от понеделник до събота
05:00; 05:55; 06:25; 06:40; 06:55; 07:10; 07:25; 07:40; 08:00; 08:15; 08:30; 08:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:10; 10:30; 10:50; 11:10; 11:30; 11:50; 12:10; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:30; 13:45; 14:05; 14:25; 14:45; 15:05; 15:25; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:05; 17:25; 17:40*; 17:55*; 18:20*; 18:40*; 18:55*; 19:10*; 19:25*; 19:40*; 20:05; 20:25; 20:45; 21:15; 21:45; 22:15; 22:45; 23:15
* курсът се изпълнява с номер 15А с влизане на Летище Бургас
неделя(празник)
05:30; 06:40; 06:55; 07:10; 07:25; 07:40; 07:55; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10; 09:35; 10:10; 10:40; 11:05; 11:30; 11:55; 12:20; 12:45; 13:10; 13:35; 14:00; 14:25; 14:55; 15:35; 16:05; 16:25; 16:45; 17:05; 17:25; 17:40*; 18:00*; 18:20*; 18:40*; 19:10*; 19:40*; 20:15; 20:45; 21:15; 21:45; 22:15; 22:45; 23:15
* курсът се изпълнява с номер 15А с влизане на Летище Бургас

Карта на линия 15
/кликнете върху изображението, за да видите картата в по-голям размер/

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD