30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

ЛИНИЯ 15

 

Маршрут на линия 15

Автогара Юг – ул. “Булаир” – бул. “Демокрация” – бул. “Стефан Стамболов” – ул. “Транспортна” – Летище Бургас, Терминал 2 – кв. Сарафово, ул. “Октомври” – ул. “Ангел Димитров”

кв. Сарафово, ул. “Ангел Димитров” – ул. “Брацигово” – р. Летище Бургас – ул. “Транспортна” – бул. “Стефан Стамболов” – бул. “Демокрация” – ул. “Булаир” – Автогара Юг

Маршрут на линия 15А

Автогара Юг – ул. “Булаир” – бул. “Демокрация” – бул. “Стефан Стамболов” – ул. “Транспортна” – р. Летище Бургас – кв. Сарафово, ул. “Октомври” – ул. “Ангел Димитров”

кв. Сарафово, ул. “Ангел Димитров” – ул. “Брацигово” – Летище Бургас, Терминал 2 – ул. “Транспортна” – бул. “Стефан Стамболов” – бул. “Демокрация” – ул. “Булаир” – Автогара Юг


Спирки по линия 15

/кликнете върху изображението, за да видите спирките и възможностите за връзки с други линии в по-голям размер/

Разписание / в сила от 19.09.2022/

от Бургас, Автогара Юг

от понеделник до събота
05:20; 05:40; 05:55; 06:10; 06:25; 06:40; 06:55; 07:10; 07:25; 07:45; 08:05; 08:25; 08:50; 09:25; 09:55; 10:20; 10:45; 11:10; 11:35; 12:00; 12:25; 12:50; 13:15; 13:40; 14:10; 14:30; 14:50; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00*; 17:20*; 17:40*; 18:00*; 18:30*; 19:00*; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 23:00
* курсът се изпълнява с номер 15А без влизане на Летище Бургас, със спирка на кръговото кръстовище
неделя (празник)
05:55; 06:30; 06:55; 07:20; 07:45; 08:10; 08:40; 09:10; 09:45; 10:20; 10:45; 11:10; 11:35; 12:00; 12:25; 12:50; 13:15; 13:40; 14:10; 14:50; 15:20; 15:45; 16:05; 16:35; 17:00*; 17:30*; 18:00*; 18:30*; 19:00*; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 23:00
* курсът се изпълнява с номер 15А без влизане на Летище Бургас, със спирка на кръговото кръстовище

от кв. Сарафово, ул. “Ангел Димитров”

от понеделник до събота
05:00; 06:05; 06:25; 06:40; 06:55; 07:10; 07:25; 07:40; 07:55; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10; 09:35; 10:10; 10:40; 11:05; 11:30; 11:55; 12:20; 12:45; 13:10; 13:35; 14:00; 14:25; 14:55; 15:15; 15:35; 16:05; 16:25; 16:45; 17:05; 17:25; 17:40*; 18:00*; 18:20*; 18:40*; 19:10*; 19:40*; 20:15; 20:45; 21:15; 21:45; 22:15; 22:45
* курсът се изпълнява с номер 15А с влизане на Летище Бургас
неделя(празник)
05:30; 06:40; 07:15; 07:40; 08:05; 08:30; 08:55; 09:25; 09:55; 10:30; 11:05; 11:30; 11:55; 12:20; 12:45; 13:10; 13:35; 14:00; 14:25; 14:55; 15:35; 16:05; 16:30; 16:50; 17:20; 17:40*; 18:10*; 18:40*; 19:10*; 19:40*; 20:15; 20:45; 21:15; 21:45; 22:15; 22:45
* курсът се изпълнява с номер 15А с влизане на Летище Бургас

Лятно разписание /в сила до 18.09.2022/

от Бургас, Автогара Юг

от понеделник до събота
5:20; 5:40; 5:55; 6:10; 6:25; 6:40; 6:55; 7:15; 7:30; 7:45; 8:05; 8:25; 8:45; 9:05; 9:25; 9:45; 10:05; 10:25; 10:45; 11:05; 11:25; 11:45; 12:00; 12:15; 12:30; 12:45; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:15; 15:30; 15:45; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:15; 18:30; 18:45; 19:00; 19:20; 19:40; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 23:00

неделя (празник)
05:55; 06:10; 06:25; 06:40; 06:55; 07:10; 07:25; 07:45; 08:05; 08:25; 08:50; 09:25; 09:55; 10:20; 10:45; 11:10; 11:35; 12:00; 12:25; 12:50; 13:15; 13:40; 14:10; 14:50; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 23:00

от кв. Сарафово, ул. “Ангел Димитров”

от понеделник до събота
5:00; 6:05; 6:25; 6:40; 6:55; 7:10; 7:25; 7:40; 8:00; 8:15; 8:30; 8:50; 9:10; 9:30; 9:50; 10:10; 10:30; 10:50; 11:10; 11:30; 11:50; 12:10; 12:30; 12:45; 13:00; 13:15; 13:30; 13:45; 14:05; 14:25; 14:45; 15:05; 15:25; 15:45; 16:00; 16:15; 16:30; 16:45; 17:05; 17:25; 17:45; 18:05; 18:25; 18:45; 19:00; 19:15; 19:30; 19:45; 20:05; 20:25; 20:45; 21:15; 21:45; 22:15; 22:45

неделя (празник)
05:30; 06:40; 06:55; 07:10; 07:25; 07:40; 07:55; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10; 09:35; 10:10; 10:40; 11:05; 11:30; 11:55; 12:20; 12:45; 13:10; 13:35; 14:00; 14:25; 14:55; 15:35; 16:05; 16:25; 16:45; 17:05; 17:25; 17:45; 18:05; 18:25; 18:45; 19:15; 19:45; 20:15; 20:45; 21:15; 21:45; 22:15; 22:45

 

Карта на линия 15
/кликнете върху изображението, за да видите картата в по-голям размер/

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD