НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

     „Човешкият капитал е най-голямото богатство на фирмата и     инвестицията в него е наш приоритет”. Това сподели инж. Петко Драгнев, управител на „Бургасбус” ЕООД по повод официалното подписване на договор за финансиране от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема „Безопасен труд”. На събитието, състояло се вчера в София, дружеството получи от министър Тотю Младенов специална грамота за инвестиции в безопасни условия на труд.

Gramota

     Договорът предвижда общинският превозвач да реализира проект за придобиване на сертификат за безопасност на труда и да внедри нова по-съвършена организация на труда. С вропейско финансиране ще се ремонтира и поднови еклектрическата инсталация в сервизните халета на фирмата. Проектът е класиран на четвърто място в страната от общо 239 дружества, одобрени за финансиране по Схема „Безопасен труд”. Общата му стойност е за над 107 хил. лева, а финансовият принос на дружеството е 21 хил. лава.

Photo1

     Това не е първият проект, по който „Бургасбус” работи за усвояване на европейските фондове. Преди две години успешно приключи проект за обучение на служители от  фирмата за придобиване на правоспособност за водачи на тролейбуси и за работа с хора в неравностойно положение.

Photo2

     Предстои подписване на договор за финансиране и  на друг одобрен от Агенцията по заетостта проект, ориентиран отново към човешките ресурси по схема за финансиране „Социални иновации в предприятията”.

   
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD