30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

„Бургасбус“ ЕООД уведомява своите клиенти, че поради сложната епидемична обстановка на територията на Община Бургас и драстичния отлив на пътници в линиите обслужвани от Дружеството се въвеждат някои промени в градския транспорт.

- От 26.01.2022 г. се спира изпълнението на нощната линия

- От 27.01.2022 г. се редуцират последните курсове на основните градски и кварталните линии

- От 28.01.2022 г. се преустановява обслужването на двете тролейбусни линии – Т1 и Т2, като призоваваме всички наши клиенти да следят редовно сайта на “Бургасбус” ЕООД за новини и актуална информация. До възстановяване на нормалното движение на тролейбусите, в делнични дни линии Б11 и Б12 ще се изпълняват с разписания, при което интервалите между курсовете са учестени. Времето, в което ще бъдат спрени Т1 и Т2, ще бъде използвано за въвеждане в експлоатация на зарядните станции монтирани на територията на Тролейбусно депо за доставените нови електрически 9-метрови автобуси.

Остават в сила наситените разписания в натоварените часове на деня – сутрин и късен следобед, когато хората отиват или се връщат от работа. Тогава автобусите са начесто по всички направления, за да няма струпване и близък контакт между пътниците.

Всички промени в разписанията ще бъдат отразени в съответните страници на сайта на Дружеството.

Прави се постоянен мониторинг на натовареността при отделните линии, каква е тя в различните дни и часове, като със завръщането към нормалния ритъм на живот, постепенно ще се върне и обичайният график на градския транспорт.

Още веднъж призоваваме всички наши клиенти да следят редовно сайта на “Бургасбус” ЕООД за новини и актуална информация.

   
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD