НОЩНАТА ЛИНИЯ ОСИГУРЯВА ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЪТНИЦИТЕ ВСЯКА НОЩ В ИНТЕРВАЛА ОТ 23.30 ДО 04.00 ч. ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ТЕЛЕФОН ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ: 0879060056; ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

Megi

 

“Бургасбус” ЕООД напомня на своите клиенти, че от 1 февруари 2024 г., всички деца от 7 до 14 навършени години могат да ползват безплатно линиите в градския транспорт с карта за пътуване, издадена по образец, утвърден от Министъра на транспорта и съобщенията.

За да получат такава карта, родителите на децата във възрастовата група 7-14 години е необходимо да подготвят следните документи

- КОПИЕ ОТ АКТ ЗА РАЖДАНЕ ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯВАЩ ВЪЗРАСТТА НА ДЕТЕТО
- ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА, УДОСТОВЕРЯВАЩ ПОСТОЯННИЯ ИЛИ НАСТОЯЩИЯ МУ АДРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС
- АКТУАЛНА ЦВЕТНА СНИМКА НА ДЕТЕТО.

Картите са персонализирани и са със срок на валидност една година от датата на издаването, а когато детето навършва съответната възраст през този период – до датата на навършване на годините.

Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно в течение на годината с дубликат.

Картите за безплатно пътуване се издават във всички касови салони на „Бургасбус“ ЕООД – Транспортна къща, Автогара Юг, Автогара Запад и Терминал Меден рудник. Достатъчно е да присъства единият родител/настойник, който отговаря на условията и има постоянен или настоящ адрес на територията на Община Бургас.

Напомняме на родителите на малчуганите до 7 навършени години, че също имат право на карта за безплатно пътуване в градския транспорт, като условията за издаването им са същите, с тази разлика, че не е необходима снимка.

По отношение на пътуването в междуселищния транспорт се запазва правото на децата от 0 до 7 години да пътуват с безплатни билети. Новото е, че от 01.02.2024 г. пътуващи във възрастова група от 7 до 14 навършени години могат да ползват 50 % отстъпка от цената на билета. За целта е необходимо при всяко пътуване да се представя копие на акт за раждане или друг документ, удостоверяващ възрастта на детето.

Призоваваме родителите да бъдат отговорни и винаги при ползване на обществен транспорт да носят съответните документи за пътуване на своите деца. Непредставянето им при проверка от контролен орган – кондуктор, инспектор или водач, може да бъде основание за таксуване с редовен билет.

Mar 292024
 

“Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че от 31.03.2024 г. се възобновява нормалния маршрут на линии № 15 и 15А и автобусите ще обслужват спирка Летище Бургас.

Mar 282024
 

“Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че от 27.03.2024 г. спирка МБАЛ Сърце и мозък се обслужва от линия № 12.

Mar 272024
 

„БУРГАСБУС“ ЕООД  обявява конкурс за избор на Заместник–управител при следните минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:
1. Да имат завършено висше образование в една от следните области: Икономически науки, Стопански науки и администрация, Технически науки,
2. Да владее английски език писмено/говоримо,
3. Да притежават професионален опит минимум 5 години,
4. Да притежават управленски опит минимум 3 години.

Необходими документи за кандидатстване, които следва да бъдат входирани в деловодството на „Бургасбус“ ЕООД в 14-дневен срок от публикуване на обявата на интернет-страницата на дружеството:

1. Заявление в свободен текст,
2. Професионална автобиография,
3. Копие от документ за завършено образование,
4. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж, професионален и управленски опит,
5. Свидетелство за съдимост
6.  Мотивационно писмо на английски език за виждането на кандидата за развитие на „Бургасбус“ ЕООД.

Конкурсът ще се проведе на два етапа – писмена част и събеседване. Писмената част включва разглеждане на представените документи от кандидата. По време на събеседването кандидатът ще представи своята концепция за развитие на дружеството.

 

„Бургасбус“ ЕООД уведомява своите клиенти, че вече съществува възможност за предварително закупуване на месечни абонаменти за пътуване с общинско намаление за ученици и студенти.

Картите могат да бъдат заредени наведнъж с абонаменти за следващите два, три до 6 последователни месеца, което ще спести време и ще улесни учениците и техните родители. Условието е правоимащите да отговарят на изискванията, утвърдени от Общинския съвет и да удостоверят, че са записани в редовна форма на обучение в учебно заведение на територията на Община Бургас.

Предварителната продажба може да обхване най-късно месец септември, когато започва новата учебна година и е необходимо да бъдат предоставени нови документи.

Закупуването им може да стане на всяка една от касите на „Бургасбус“ ЕООД.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD