a2b.burgasbus.com - ПЛАТФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ В БУРГАС. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 
За контакти: Николина Бождерменова – 0886788394 /в делнични дни от 7:30 до 11:30 и от 12:30 до 16:30/
e-mail: zbut@burgasbus.info

 

Ц е н о р а з п и с

 

за извършване на рекламна дейност на “БУРГАСБУС” ЕООД във връзка с протокол–решение № 4/31.01.2006 г. на Експертния съвет по устройство на   територията  при Община Бургас

Изпълнението на рекламата на превозното средство се извършва, както следва:

1. Облепяне със стикери странично на превозното средство с размери:

-дължина –2.00 м и височина – 0.6 м

На едно превозно средство се монтират един или повече броя стикери в зависимост от марката и типа на автобуса или тролейбуса (от едната или двете му страни).

Цена за един квадратен метър рекламна площ –50.00 лв. на квадратен метър без ДДС, за срок от един до три месеца. Заплаща се и 20 % ДДС .

При срок на договора четири  и повече месеци цената за квадратен метър е 44.00 лв. без ДДС.

2. Облепяне с един брой стикер  върху:

-задна част на превозното средство с размери: дължина -2.00 м, височина – 0.6 м;

-задно стъкло на превозното срeдство с размери с дължина –1.7 м, височина – 0.6 м;

Цена за един квадратен метър рекламна площ –54.00 лева на квадратен метър без ДДС, за срок от един до три месеца. Заплаща се и 20 % ДДС .

При срок на договора четири  и повече месеца цената за квадратен метър е 47.00 лева без ДДС.

3. Изпълнение чрез рекламни стикери с височина 0.6 м (или предварително договорена различна височина) описващи цялото превозно средство – по всичките му страни.

Срокът е най-малко шест месеца. Цените без включен ДДС са:

3.1. Съчленено  транспортно средство

* марка – съчленен тролейбус Берна

 • за период от една година - 2890.00 лева,
 • за период от шест месеца - 1700.00 лева;

* марка – Мерцедес-Бенц 0405, Сетра, съчленен тролейбус Volvo

 • за период от една година - 3315.00 лева,
 • за период от шест месеца – 1955.00 лева;

3.2. Соло  транспортно средство

*марка-ДАФ SB220, Мерцедес-Бенц 0405N, Сетра, Ивеко, Тедом С12G,  Бова ФХ

 • за период от една година – 2340.00 лева,
 • за период от шест месеца –1320.00 лева

4. Изпълнение, чрез цялостно рекламно оформление на превозното средство по предварително съгласуван проект, чрез залепване на стикери (може и с частично заемане на остъклените части) или чрез цялостно пребоядисване на превозното средство.Срок минимум шест месеца. Цените без включен ДДС са:

4.1. Съчленено транспортно средство

* марка – съчленен тролейбус Берна

 • за период от една година - 3485.00  лева,
 • за период от шест месеца - 2255.00 лева

 * марка – Мерцедес-Бенц 0405, Сетра, съчленен тролейбус Volvo

 • за период от една година - 4130.00 лева,
 • за период от шест месеца - 2340.00 лева

 4.2. Соло транспортно средство

* марка-ДАФ SB220, Мерцедес-Бенц 0405N, Сетра, Ивеко, Тедом С12G,  Бова ФХ 

 • за период от една година – 2805.00 лева
 • за период от шест месеца –1700.00 лева
 1. 5.     При изпълнение на рекламата върху превозни средства от междуселищния транспорт и пътуващи  по автобусни линии с номера:  5, 16, 32, 61, 62, 18 и 18а  и гр. Българово  се ползва отстъпка  до 30%.

6. При изпълнение на реклама в салона на автобуса посредством хенгъри,   флаери, стикери и рекламни табла цената на един квадратен метър рекламна площ е 51.00 лв без ДДС.

7. При изпълнение на реклама посредством информационно указателни табели, поставяни на тролейбусни стълбове цената на 1 кв.м рекламна площ е 34.00 лв без ДДС.

8. При изпълнение  на реклама на територията на автогара “Юг” и “Запад” цената на 1 кв.м рекламна площ за срок от един до три месеца е 15.00 лв. без ДДС. При срок на договора четири и повече месеца цената на 1 кв.м рекламна площ е 13.00 лв. без ДДС.

9. При изпълнение на реклама на стъкла на Транспортна къща цената за 1  прозорец /стъкло/ е 65.00 лв. без ДДС на месец за срок на договора от един до три месеца. При срок на договора четири и повече месеца цената  е  50.00 лв. без ДДС.

10. При изпълнение  на реклама на стъкла на автогара “Запад” цената на 1  прозорец /стъкло/ за срок на договора от един до три месеца е 40.00 лв. без ДДС на месец. При срок на договора четири и повече месеца цената е 30.00 лв.  без ДДС.

11. При еднократно внасяне на цялата сума по договора за реклама, в началото на периода, Възложителят има право на 20 /двадесет/ % отстъпка от цената при сключен договор за срок от минимум 6 (шест) месеца и на 10 /десет/ % отстъпка от цената при сключен договор за срок от минимум 3 (три) месеца.

12. На рекламодатели  достигнали за една календарна година обща сума на договорите за реклама в размер на 25 000 лв. без ДДС се предоставя възможността да рекламират безплатно върху един соло автобус за срок от шест месеца.

Изискване за тази възможност е и коректното изпълнение на договорите от страна на рекламодателя относно раздела за Финансовите условия и начина на плащане.

Допускат се и други индивидуални проекти на разположение на реклама по договаряне.

Общи условия:

 Облепването и пребоядисването на превозното средство е задължение на рекламодателя; когато пребоядисването се извършва от работници на “Бургасбус” ЕООД с материали на клиента, цената за съчленен автобус /тролейбус/ се определя на 1400.00 лв. без ДДС, а за соло автобус на 850.00 лв без ДДС.

 • Снемането на стикерите от превозното средство след изтичане на договора е задължение на рекламодателя (гаранция за това е 10 % от общата стойност на договора, която се задържа при Изпълнителя). Ако в тридневен срок от изтичане на договора Рекламодателя не свали рекламните стикери от съответните транспортни средства, предоставената  сума като гаранция се задържа от Изпълнителя.
 • Цената на разлепване на стикерите от съчленен автобус /тролейбус/ е

340.00лв без ДДС, а от соло автобус /тролейбус/ 255.00 лв. без ДДС.

 • При констатирани нарушения по цялостта на боята на автобуса  /тролейбуса/, вследствие снемането на стикерите, рекламодателя заплаща по 19.00 лева на кв.м за възстановяването му.
 • Залепването на рекламните стикери става по предварително договаряне между страните по отношение място и време за да не се нарушават графиците на движение на транспортните средства.
 • Ако транспортното средство носещо реклама излезе от строя, по технически причини, срокът на договора автоматично се удължава времето, през което превозното средство не е било в движение.
 • Продължаване срока на договора се прави по предварителна заявка от рекламодателя, в 7-дневен срок преди изтичането му, с подписване на нов договор.
 • Рекламодателя се задължава да представи на изпълнителя снимков материал (3 бр.снимки 13.00*9.00 см от всички страни на превозното средство, така, че да се вижда рекламирания продукт) на облепеното със стикери МПС.
 • Цените влизат в сила от 01.01.2014 г.
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD