АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

Уважаеми пътници, ползващи градските линии, обслужвани от „Бургасбус” ЕООД,   с  качването си в автобуса/тролейбуса, Вие сключвате договор за превоз   и придобивате съответните права и задължения

С оглед вашето спокойно, комфортно и безпроблемно пътуване, Вие следва:

 1. Да се снабдите с билет веднага след качването в превозното средство от кондуктор носещ униформено облекло срещу точно приготвена сума (или по възможност банкнота до 5 лв.)

2. Да притежавате валидна абонаментна карта или карта за преференциално пътуване.

3. Да предоставите превозния си документ на контролните органи за проверка.

4. Да притежавате редовен превозен документ от началото до края на пътуването. Нередовен пътник заплаща имуществена санкция в размер на 10 лв. и стойността на билета.

5. Да се качвате и слизате от автобуса/тролейбуса, когато същия е напълно спрял на установената спирка.

6. Да не разговаряте с шофьора по време на пътуването и да не отвличате вниманието му.

7. Да пазите ред и чистота в автобуса/тролейбуса.

8. Да не превозвате запалителни, избухливи, отровни вещества, обемисти багажи, велосипеди, живи животни и птици с изключение на кучета-водачи на незрящи граждани, снабдени с намордник и къс повод.

9. Да не пушите, да не консумирате храна и алкохол в превозното средство. Лица във видимо нетрезво състояние не се допускат в автобуса/тролейбуса.

10. Да бъдете обслужвани любезно от шофьор и кондуктор, носещи униформено облекло на „Бургасбус” ЕООД.

11. Да получавате информация за маршрутното разписание и спирките по съответната линия от кондуктора.

12. Да пътувате с абонаментна карта издадена за една линия, обслужвана от „Бургасбус” ЕООД в останалите превозни средства на Превозвача, в участъците където маршрутите им се припокриват напълно и имат общи спирки по тях.

13. Деца на възраст до 7 навършени години пътуват с карта за безплатно пътуване, издадена от „Бургасбус” ЕООД, задължително с придружител, притежаващ редовен превозен документ. Деца над седемгодишна възраст пътуват с цял билет или абонаментна карта.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD