НОВИ ЦЕНИ НА БИЛЕТИ И КАРТИ В МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ ОТ 01.03.2020 ГОД. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

АВТОГАРА ЗАПАД

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Възможни са промени в разписанията на линиите, потеглящи или преминаващи през Автогара Запад.

За актуална информация, молим да се свържете с ръководител движение или с фирмата превозвач.

Тел. за информация: 

0885754038 – Каси

0884981270 - Ръководител движениеРЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

ВАРНА – сектор 6

 линия Хасково – Димитровград – Стара Загора -  Бургас – Варна

“Арда тур” – 17:30

линия Кърджали– Хасково – Димитровград – Стара Загора – Бургас – Варна

“Кристал” – 11:40

ЕЛХОВО – сектор 12

линия Бургас – Средец – Болярово -  Елхово

“Бургасволан” – 07:20

“Колхида” – 15:00 (делник)

линия Бургас – Средец – Ст. Караджово – Попово – Елхово

“Дино бус” – 16:00

КЪРДЖАЛИ – сектор 7 

линия Варна – Бургас – Стара Загора – Димитровград – Хасково – Кърджали

“Кристал” – 13:40

ОМУРТАГ – сектор 11

линия Бургас – Сунгурларе – Чубра – Градец – Котел – Омуртаг

“Изолда” – 07:00

“Омуртаг транс” – 14:00 

ПЛЕВЕН – сектор 2

линия Бургас – Сливен – Казанлък – Габрово – Севлиево – Ловеч – Плевен

“Юнион Ивкони” – 15:00

РАЗГРАД – сектор 6

линия Бургас – Шумен – Разград

“Жеттур” – 13:15

РУСЕ – сектор 6

линия Бургас – Шумен – Разград – Русе

“Евробус” – 14:30

СЛИВЕН – сектор 12

линия Бургас – Карнобат – Сливен

“РИК” – 14:30

СОФИЯ – сектор 2

линия Царево – Бургас – София

“ЮНИОН ИВКОНИ” – 16:15

линия Слънчев бряг – Бургас – София

“ЮНИОН ИВКОНИ” – 13:15; 18:30

ХАСКОВО – сектор 7

линия Варна – Бургас – Стара Загора – Димитровград – Хасково

“Ардатур”  - 13:00

ЯМБОЛ – сектор 6

линия Бургас – Карнобат – Ямбол

“Таня Транс 2003″ – 11:00

линия Бургас – Средец – Ямбол

Юнион Ивкони” – 14:30 /през Войника/; 15:30 /през Първенец/

“Таня Транс 2003″ – 06:30

линия Варна – Бургас – Ямбол

“Юнион Ивкони” – 19:00

ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

АЙТОС – сектор 11

 линия Бургас – Айтос

“М-БУС”
от понеделник до събота: 06:30; 07:30; 08:30; 09:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30
неделя: 07:30; 08:30; 09:30; 10:30; 13:30; 14:30; 16:30; 19:30

“Айтос автотранспорт”  - 07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00; 20:00

ВИНАРСКО – сектор 4

линия Бургас – Камено – Кръстина – Винарско

“М-БУС”

делник: 09:30; 17:30

празник: 19:30

ГАБЪР – сектор 3

линия Бургас – Димчево – Присад – Зидарово – Габър

“М-БУС”
делник: 11:00; 17:15*
* в петък до Вършило
неделя: 18:30

ГОРИЦА – сектор 4

линия Бургас – Горица 

“М-БУС” – 08:00; 14:30

ЖЕЛЯЗОВО – сектор 8 

линия: Бургас – Русокастро – Желязово

“М-БУС”
делник: 7:00; 15:30
празник: 7:00; 16:00

КАМЕНО – сектор 4

линия Бургас – Камено

“Бургасбус”  
делник от Бургас: 6:45; 8:30; 10:30; 12:30; 16:30
делник от Камено: 7:30; 9:30; 11:30; 13:30; 17:30

М-БУС” 

делник от Бургас: 7:30; 9:30; 13:30; 17:30; 19:30; 21:15
делник от Камено: 6:30; 8:30; 10:30; 14:30; 18:30; 20:30
* курсът се изпълнява до 13.11.2020

празник от Бургас: 7:30; 9:30; 13:30; 15:30; 17:30; 19:30
празник от Камено: 6:30; 8:30; 10:30; 14:30; 16:30; 18:30

КАРНОБАТ – сектор 9

линия Бургас – Айтос – Карнобат

 ”М-БУС” -  07:00*; 08:45*; 10:45; 12:45; 13:45; 15:45*;17:30; 18:30
* изпълняват се с влизане в с. Миролюбово

линия Бургас – Равнец – Трояново – Аспарухово – Карнобат

“М-БУС”

делник: 07:00; 11:00; 16:00*
празник: 08:30; 16:00
* в понеделник и петък автобусът се отбива до Сърнево и Черково

КРУШЕВЕЦ – сектор 5

линия: Бургас – Ново паничарево – Крушевец

 ”Бургасбус” – 12:30; 17:30

МАЛКО ТЪРНОВО – сектор 5

линия: Бургас – Крушевец – Звездец – Малко Търново

“М-БУС” – 08:00*; 16:30**
* в събота влиза в Индже войвода
** в понеделник, сряда и петък влиза в Индже войвода

ПРОСЕНИК – сектор 4

линия: Бургас – Просеник

“Конкорд”

делник: 06:15; 10:40; 15:30

“Чеко”

делник: 10:00; 15:00

РАВНА ГОРА – сектор 5

линия: Бургас – Росен – Равна гора

“Бургасбус” – 6:50 /от понеделник до събота/; 11:45; 17:10 /събота и неделя/

РУСОКАСТРО – сектор 8

линия Бургас – Тръстиково – Ливада – Русокастро

“М-БУС”

делник: 11:00; 13:30; 17:30

СРЕДЕЦ – сектор 10

линия Бургас – Дебелт – Средец

“Бургаволан” – 08:30; 10:30*; 13:00; 14:00; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30*
* делник

“Диана 98″ – 07:10; 09:30; 12:30; 13:30; 17:00; 19:00; 20:00; 22:30

ТРОЯНОВО – сектор 9

линия Бургас – Равнец – Трояново

“Бургасбус”  

делник: 14:00; 17:50; 19:40

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD