ПРОМЕНИ В РАЗПИСАНИЯТА НА ГРАДСКИТЕ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЧНИ ДНИ /СПРАВКА В НОВИНИ/. КАРТА ПРАЗНИК ЗА ПОЧИВНИТЕ ДНИ. ПРОМЯНА В МАРШРУТА ПО ЛИНИИ 30, 32, 61, 62 И БЪЛГАРОВО ПОРАДИ РЕМОНТ НА УЛ."САН СТЕФАНО" /СПРАВКА В НОВИНИ - МАРШРУТНИ ПРОМЕНИ/.
 

 Тел. за контакти: 0884981270 - Ръководител движениеРЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – сектор 12

 линия Бургас – Сливен – В. Търново

“М-БУС” - 07.30 – ежедневно

“Алекс О.К.” - 13.30 – ежeдневно

 

ЕЛХОВО – сектор 8

 линия Бургас – Средец – Болярово -  Елхово

“Бургасволан” - 07.20 – ежедневно

“Колхида” - 15.00 – ежедневно

линия Бургас – Средец – Ст. Караджово – Попово – Елхово

“Дино бус” - 16.00 – ежедневно

КОТЕЛ – сектор 11

 линия Бургас  – Сунгурларе – Чубра – Градец – Котел

“Вас Гер”  - 15.00 

КЪРДЖАЛИ – сектор 5 

линия Варна – Бургас – Стара Загора – Димитровград – Хасково – Кърджали

“Кристал” - 13.45

“Ардатур” - 16.30 

ОМУРТАГ – сектор 11

 линия Бургас – Сунгурларе – Чубра – Градец – Котел – Омуртаг

“Изолда” - 7.00

“Омуртаг транс” - 14.00 

ПЛЕВЕН – сектор 6

 линия Бургас – Сливен – Казанлък – Габрово – Севлиево – Ловеч – Плевен

“М-БУС” - 7.00

“Юнион Ивкони” - 14.00 

ПЛОВДИВ – сектор 12

 линия Варна –  Бургас  – Стара Загора  – Чирпан – Пловдив

“Виктори 13″ - 9.00

“Медилин”  - 17.50

РАЗГРАД – сектор 11

 линия Бургас – Веселиново – Шумен – Разград

“Автобустранс”  - 15.00

СВИЛЕНГРАД – сектор 5

 линия Варна – Бургас – Тополовград – Свиленград

“Бойдеви”  - 14.50 – понеделник и петък 

СЛИВЕН – сектор 12

 линия Бургас – Карнобат – Сливен

“М-БУС” - 10.30; 12.30

“РИК” - 14.30; 17.10; 18.30

СОФИЯ – сектор 12 

линия Свети Влас – София

“ЮНИОН ИВКОНИ” – 15.35

ТОПОЛОВГРАД – сектор 5 

линия Бургас – Тополовград

“Бойдеви”  - 14.30 – сряда и четвъртък

ХАСКОВО – сектор 5

 линия Варна – Бургас – Стара Загора – Димитровград – Хасково

“Ардатур”  - 13.00

“Сърнела”  - 16.45 

ЯМБОЛ – сектор 5

линия Бургас – Средец – Първенец – Ямбол

“Дичони” - 15.30 – ежедневно

 линия Бургас – Средец – Войника  – Ямбол

“М-БУС” - 06.30 – ежедневно

 линия Бургас – Ямбол

“М-БУС” - 08.30; 11.00; 12.30 – ежедневно

 “Раси” - 14.00; 16.30 – ежедневно

“Диачи” - 18.30 – ежедневно

ВАРНА – сектор 5

линия Свиленград – Тополовград  – Бургас – Варна

“Бойдеви” - 09.30 – понеделник и петък

 линия Хасково – Димитровград – Стара Загора -  Бургас – Варна

“Сърнела” - 10.50

“Арда тур” - 10.00, 11.15,17.53

линия Пловдив – Чирпан  – Стара Загора -  Бургас – Варна

“Медилин” - 11.20

“Виктори”20.00

 линия Кърджали– Хасково – Димитровград – Стара Загора – Бургас – Варна

“Кристал” - 11.40

ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

АЙТОС – сектор 11

 линия Бургас – Айтос

“М-БУС” - 6.30; 7.30; 8.30; 9.30;  10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30; 18.30; 19.30

“Айтос автотранспорт”  - 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00

ГАБЪР – сектор 3

 линия Бургас – Димчево – Присад – Зидарово – Габър

“М-БУС” - 06.30 – от понеделник до петък

              – 12.00 – ежедневно

 линия Бургас – Димчево – Присад – Зидарово –Вършило – Габър

“М-БУС” - 06.30 – събота и неделя

              – 15.55 – ежедневно

ГОРИЦА – сектор 4

линия Бургас – Горица 

“М-БУС” - 08.00; 14.30 – ежедневно

 

ЖЕЛЯЗОВО – сектор 8

 линия: Бургас – Русокастро – Желязово

 “М-БУС”7.00; 17.00 – от понеделник до петък

ЗИДАРОВО – сектор 3 

линия: Бургас – Извор – Зидарово

“М-БУС” - делник - 11.00; 19.40

 линия: Бургас – Димчево – Присад  – Зидарово

“М-БУС” - делник - 17.30 

КАМЕНО – сектор 4

 линия Бургас – Камено

 “Диана 98″ - делник - 06.50; 07.30; 08.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.30; 14.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00; 19.40

                 - празник - 07.30; 10.00; 12.00; 13.30; 15.00; 17.00; 19.00

КАРНОБАТ – сектор 9

 линия Бургас – Айтос – Карнобат

 
“М-БУС” 
- делник - 7.00*; 7.45; 8.45; 9.45; 10.45; 11.45;
 12.45; 13.45*; 14.45; 15.45; 16.45; 17.30; 18.30;
             – празник - 
7.45*; 8.45; 9.45; 11.45; 12.45; 13.45; 15.45*; 16.45; 17.30; 18.30
             * изпълняват се с влизане в с. Миролюбово

линия Бургас – Равнец Трояново –Аспарухово – Карнобат

“М-БУС” - 7.00; 11.00; 16.00*

* в понеделник и петък автобусът се отбива до Сърнево и Черково

КРУШЕВЕЦ – сектор 7

 линия: Бургас – Ново паничарево – Крушевец

 ”Бургасбус” - 12.30 ; 17.30*

* от понеделник до четвъртък курсът се изпълнява по маршрут в Бургас: Автогара Запад -ул. Сан Стефано – ул. Хр. Ботев – ул. Иван Вазов…………

МАЛКО ТЪРНОВО – сектор 7

линия: Бургас – Крушевец – Звездец – Малко Търново

 “М-БУС” - 9.30; 12.00; 16.30

 линия: Бургас – Крушевец –Индже войвода -  Звездец – Малко Търново

“М-БУС” - 7.00; 14.00 

ОРЛИНЦИ – сектор 8

 линия: Бургас – Русокастро – Желязово – Орлинци

 “М-БУС” - 7.00 – събота

 - 16.00 – неделя 

ПРОСЕНИК – сектор 4

линия: Бургас – Просеник

“Конкорд” - делник - 6.15; 10.40; 15.30

                 - празник - 07.00; 10.40; 15.30  

 

РАВНЕЦ – сектор 9

линия Бургас – Братово – Равнец

“М-БУС” - от понеделник до петък  - 08.30 

РУСОКАСТРО – сектор 8

линия Бургас – Тръстиково – Ливада – Русокастро

“Диана 98″ - делник - 6.30; 10.00; 11.00; 13.30; 15.30; 16.30

                 - празник - 6.30; 11.00; 15.30

 “М-БУС” - 12.30 – от понеделник до петък

“Бургасбус” - 19.00

СРЕДЕЦ – сектор 10 

линия Бургас – Дебелт – Средец

“Бургаволан” - 08.30; 10.30; 13.00; 14.00; 16.30; 17.30; 18.30; 19.30

         часове на връщане от Средец:  5.50; 6.50; 9.30; 11.30; 14.00 /през Драчево/; 15.00; 18.00; 19.00        

“София Франс Ауто” - 07.20; 09.30; 10.00; 12.00; 12.30; 13.30; 17.00; 19.00; 20.00

         часове на връщане от Средец: 6.05 /в учебни дни/; 6.20; 7.40; 8.30; 10.30; 11.00; 12.00; 16.00; 17.30; 18.30; 20.00

ТРОЯНОВО – сектор 9 

линия Бургас – Равнец – Трояново

“Бургасбус” -  14.00; 17.50; 19.40 – от понеделник до петък

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD