ОТ 03.06.2019 Г. С ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДО ИЛПБ И СБЗ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ КАРТИ ЗА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

 

1. Първа карта за пътуване – 2.00 лв. за физическия образец

2. За издаване на дубликат (при изгубена или открадната карта):

  • Втора карта за пътуване, издадена на същото лице – 3.00 лв. за физическия образец и допълнителна такса в размер на 5.00 лв.
  • Трета, четвърта и всяка следваща карта за пътуване, издадена на едно и също лице – 3.00 лв. за физическия образец и допълнителна такса в размер на 20.00 лв.


Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD