АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

КАРТИ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ С ОБЩИНСКО НАМАЛЕНИЕ

 
Образец

Линии

Цена номинал
Цена за  клиента Места за издаване на абонам. карти
Граждани над 65 год. 6.В-50 11линия
33.75 лв. 13.50 лв. Транспортна къща
Автогара Запад
Автогара Юг
Терминал М. рудник
Граждани над 70 год. 6.В 1 линия 33.75 лв. 9.10 лв. Транспортна къща
Автогара Запад
Автогара Юг
Терминал М. рудник
6.В.2 2 линии 50.60 лв. 12.20 лв
Граждани с нетрудоспособност над 71%. 
Граждани с нетрудоспособност над 50% с тежко увредени крайници. 
Деца с инвалидност над 50%, с придружител. 
Многодетни майки. 
Болни от захарен диабет. 
Болни от паркинсонова болест.
6.И 1 линия 45.00 лв. 11.80 лв. Транспортна къща
Автогара Запад
Автогара Юг
Терминал М. рудник
6.И.2 2 линии 67.50 лв. 15.10 лв.
Граждани с нетрудоспособност над 90.1%- увреждане на опорно- двигателния апарат. 
Граждани с нетрудоспособност над 80% – незрящи. 
Граждани с нетрудоспособност над 50% – онкоболни.
6.И-1 1 линия 45.00 лв. 9.80 лв. Транспортна къща
Автогара Запад
Автогара Юг
Терминал М. рудник
6.И.2-1 2 линии 67.50 лв. 13.60 лв.
Ученици и студенти редовно обучение 6.У 1 линия 29.25 лв. 13.30лв. Транспортна къща
Автогара Запад
Автогара Юг
Терминал М. рудник
6.У.2 2 линии 43.90 лв. 16.40 лв


Абонаментни карти за пътуване (хартиени) се издават на клиенти заявили желание да ползват само линии, необорудвани с валидатори -Т1, Т2, 6, 9.

За контакти:

Транспортна къща Информация  0885754012; 056831423
Автогара Юг Каси                      0885754058; 0875343042
Автогара Запад Каси                  0885754038

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ С НАМАЛЕНИЕ

УПЪТВАНЕ ЗА УЧИЛИЩАТА

 

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD