a2b.burgasbus.com - ПЛАТФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ В БУРГАС. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

Тел. за контакти: 056 846757 -  Отдел “Търговска Експлоатация”

ГРАДСКИ ЛИНИИ

МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ

ПОЗВЪНИ И СЕ ВОЗИ

СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ

СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD