АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

СТРУКТУРА

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

ОБРАТНА ВРЪЗКА

КАРТА

РЕФЕРЕНЦИИ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

“БУРГАСБУС” ЕООД

“Бургасбус” ЕООД е фирма, която има повече от 30 години опит в транспортния сектор. До 1997 г. компанията е на пряко подчинение на Министерството на транспорта на Република България. От 1997 г. собственик на капитала на дружеството е местната Община Бургас. Основният предмет на дейност на фирмата е обществен превоз на пътници по автобусни линии и маршрути на града и междуградски транспортни схеми.  Дружеството към момента експлоатира  9 автобусни линии и 2 тролейбусни  в рамките на града, както и  12 крайградски линии в общинските транспортни схеми. През юли 2011 г., 850 души са работили за компанията. Ежедневно броят на превозните средства  включва 141 автобуси и 22 тролейбуси. Приблизително 70000 пътници използват гореспоменатите превозни средства като дестинация в рамките на страната. Особено внимание се обръща и на гражданите с увреждания и трудноподвижни лица. За целта градските автобуси и тролейбуси са оборудвани с нискоположени подове и степенки за качване и слизане на пътниците, както и с указателни знаци и стикери на вратите.
В междуселищно направление за комфортното обслужване на пътници и трафика на автобуси от нашата и други транспортни фирми се грижат автогара “Юг” (намираща се в непосредствена близост до ж.п. гара Бургас и входа на Порт Бургас), автогара “Запад” (в Северна промишлена зона) и Транспортна къща (Билетен център), улица “Александровска” №106.
На територията на града фирмата разполага и с павилиони за издаване на абонаментни карти за пътуване. Тяхното разположение е съобразено с натовареността на пътникопотока – в ж.к. “Меден рудник” и до МБАЛ.
В изпълнение на социалната програма на Община Бургас, както и на своята фирмена политика, “Бургасбус” ЕООД предлага карти със значително намаление на  граждани със заболявания, ученици, студенти, пенсионери, определени с решение на Общинския съвет.
На електронния адрес на фирмата bourgasbus@abv.bg, както и в интернет-сайта burgasbus.info гражданите могат да подават сигнали, жалби и предложения, на които получават бърз и конкретен отговор.

АВТОГАРА “ЗАПАД”

“Бургасбус” ЕООД е собственик на Автогара “Запад”, която се намира в Северната промишлена зона на гр. Бургас в близост до магазин “BILLA”, между улиците “Марица”, “Арда”, “Пирин” и “Дебелт” – до ж.п. гара “Владимир Павлов”. Автогарата обслужва пътниците от и за населените места от вътрешността на Бургаска област и страната, както и преминаващите през града автобуси, извършващи междуобластни превози. Тук се извършва диспечирането и информационното обслужване на курсовете в посочените направления. На автогарата се продават билети и карти за пътуване за курсовете, извършвани от “Бургасбус” ЕООД и другите транспортни фирми. От 11.01.2016 г. на касите на Автогара Запад се продават всички видове карти за пътуване в градския транспорт с общинско намаление. Касите обслужват клиенти ежедневно от 06:30 до 18:00 ч., а през летния сезон, за улеснение на пътниците, желаещи да оставят багаж за съхранение, работното време е от 06:00 до 22:00 ч.
ТЕЛЕФОНИ:
Автогара Запад:    Ръководител движение: 056/831-427
                                                             0884/981-270
                                                 Каси:    0885/754-038

ТРАНСПОРТНА КЪЩА

Транспортна къща се намира на ул. “Александровска” № 106, в близост до Бургаския свободен университет. Обслужва над 20000 клиенти на “Бургасбус” ЕООД на месец, като от тях 3000 със здравни проблеми, над 5500 пенсионери и над 7500 студенти и ученици.

В Транспортна къща се предлагат всички видове абонаментни карти за градски и междуселищни линии на фирмата. Транспортна къща предлага и автобусни билети за линии на други превозвачи за чужбина и за страната – по направленията София, Пловдив, Плевен, Русе.
Транспортна къща обслужва клиенти в делничните дни от 7:00 до 18:45 ч. и в събота от 8:00 до 17:15 ч. 
Телефон за информация: 056/ 831-423, 0885/754-012

АВТОГАРА ЮГ
От 06.12.2015 г. клиентите на Дружеството имат възможност да закупят абонаментни карти за пътуване на Автогара Юг.

От каси № 1 и № 2, разположени в касовия салон на терминала, могат да бъдат закупени карти за всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от „Бургасбус” ЕООД.
От 11.01.2016 всички граждани, имащи право на общинско намаление, също могат да подновяват картите си за пътуване на автогара „Юг”.
На новооткритите каси клиенти се обслужват ежедневно от 6:30 до 18:00 ч. /с почивка от 12:00 до 12:30 ч./.


ТЕРМИНАЛ МЕДЕН РУДНИК

От 02.11.2015 г. /понеделник/ в Терминал Меден рудник е открит нов пункт за предварителна продажба на абонаментни карти за пътуване в градския транспорт. Касата работи с клиенти без почивен ден: ежедневно от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.  От
11.01.2016 г. на новооткрития пункт могат да бъдат подновявани и всички видове карти за пътуване с общинско намаление.

“ПОЗВЪНИ И СЕ ВОЗИ !”
Транспортно обслужване на трудноподвижни лица 
Служба “Транспортно обслужване на трудноподвижни лица” е обособено звено в състава на общинска фирма “Бургасбус” ЕООД. Тя функционира от 1 април 1998 г. Създадена е от Община Бургас, заедно с “Бургасбус” ЕООД при участие в “Пилотен проект за транспортно обслужване на трудноподвижни лица със специализиран автомобилен и ж.п. транспорт”  по Програма ФАР на Комисията на Европейската общност /Национална транспортна програма ФАР – Проект № BG 9308 04/. Дейността се финансира в голяма част от Общинския бюджет като общинска дейност “Транспортно обслужване на трудноподвижни лица”.
Службата разполага с оборудван диспечерски пункт  на Автогара “Запад” и 7 адаптирани микробуса – два “Форд Транзит 330“, два “Мерцедес 312 D Спринтер”, един “Мерцедес Спринтер 310” и два “Фолксваген LP28” – всички оборудвани с хидравлични бордове за обслужване на граждани на инвалидни колички.
При услугата “Позвъни и се вози!” всеки правоимащ гражданин, след направена по телефона заявка, се превозва от един до друг адрес на цялата територия на общината. Клиентите могат да правят своите заявки за цялото денонощие и за всички дни от седмицата.
Службата обезпечава и превозите по националната система “Автобус – влак – автобус”, т.е. пътуването на трудноподвижни лица със специализирани ж.п. вагони до/ от София и други градове от/до Бургас и региона.
Чрез специализирания  транспорт се извършва и ежедневния превоз на деца с увреждания до Дневен център “Св. Николай Чудотворец”, Дневен център “СВ. Иван Рилски” и ЦОП – ул. “Дрин”.
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА:  
Диспечер Служба “Позвъни и се вози!”: 056/ 831-431

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

Рекламната дейност в дружество “Бургасбус” ЕООД се изразява в предоставянето на площи за реклама на рекламодатели – отделни фирми и рекламни агенции. Изпълнението се извършва по няколко начина:   
Върху тролейбусите и автобусите чрез рекламни стикери и пребоядисване на превозните средства.
Върху тролейбусните стълбове от контактната мрежа, принадлежаща на дружеството, чрез рекламно-указателни табели.
Вътрешна реклама в салоните на тролейбусите и автобусите чрез флаери /хенгъри/ и рекламни табла.
На територията на автогари “Юг” и “Запад” посредством рекламни пана.
ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА:
Специалист рекламна дейност: 0885/ 917727

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD