НОВИ ЦЕНИ НА БИЛЕТИ И КАРТИ В МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ ОТ 01.03.2020 ГОД. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ЛОГО НА БУРГАСБУС

 

 

Комисията за оценяване на предложенията за ново лого на Бургасбус ЕООД  обявява резултатите от гласуването:

1. На първо място с най-много събрани вотове от гласуването и почти равностойни резултати – Проект №4 с автор Иван Манолов – 402 вота /31%/  и Проект № 5  с автор Николай Димитров – с 404 вота  /31%/
2. На второ място с 369 гласа /29%/ – проект №3 с автор Станимир Вълчев
3. На трето място със 111 вота /9%/ – проект №2 с автор Константин Планински

Общ брой гласували –1286

В резултат на гласуването, комисията обявява за победители  ПРОЕКТ №4 с автор Иван Д. Манолов и ПРОЕКТ №5  с автор Николай Б. Димитров.

Макар че  проектите, класирани на първите места имат определени достойнства, комисията смята, че досегашното лого на фирмата се отличава с безспорни качества – оригиналност на идеята, яснота на концепцията, опростеност, уникалност. Предвид и на това, че досегашно лого  се е наложило и е познато на всички  потребители на транспортните услуги на Бургасбус, ръководството на фирмата смята за целесъобразно да продължи да използува и занапред досегашния запазен знак на фирмата.

Поздравяваме участниците за доброто си представяне и за проявения интерес към конкурса на фирмата!  Очакваме авторите на четирите предложения да се свържат с нас на тел. 056/841805,  за информация  за получаване на спечелените награди. 
Пожелаваме на авторите  вдъхновение и творчески импулс за нови победи!

Благодарим на интернет-потребителите за активността и участието им при гласуването за най-добро предложение за лого!

По-долу публикуваме проектите, класирани на първите места в пълния им обем, за да може публиката да се запознае с тях.

Проект №2 с автор К.Планински

Проект №3 с автор Станимир Вълчев

Проект №4 с автор Иван Манолов

Проект №5 с автор Николай Димитров

 

 

 

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD