АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

От 2010 година „Бургасбус” ЕООД притежава сертификат по ISO 9001:2008
Стандартът дава указания за структуриране на управлението на дружеството и процесите, протичащи в него. Предимството, което сертификатът предоставя, е международно признатата гаранция за високо качество на предлаганите услуги и за ефективно провеждане на работните процеси. Едновременно с това ISO 9001:2008 дава сигурност на клиентите, че услугите отговарят напълно на техните очаквания. На проведените контролни одити дружеството успешно защитава  изискванията на международната система за управление на качеството, което е потвърждение за високото ниво на транспортните услуги, които предлага.  

В рамките на проект по ОП «Развитие на човешките ресурси» през май месец 2014 г. «Бургасбус» ЕООД внедри и система за управление на безопасността при работа. Наличието на сертифицирана система за управление на здравето по OHSAS 18 000:2007 гарантира безаварийност и отсъствие на трудови злополуки по време на работа.Тя е доказателство за стриктно спазване на регулативите във връзка с управлението на здравето и безопасността на персонала.

През декември месец 2014 година дружеството защити изискванията на международно признатия стандарт за управление на околната среда ISO 14 001:2004. Системата гарантира съвременни методи и технология за опазване на околната среда и управление на видовете отпадъци в производствената дейност

 

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD