a2b.burgasbus.com - ПЛАТФОРМА ЗА ИНФОРМАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ЗА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ В БУРГАС. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

Във връзка с обявените не учебни дни за учениците за периода 02.04 – 05.04.2018г се променят интервалите за движение на линии с номера Б1, Б2, Б11, Б12, Т1, Т2 :

Б1

от Терминал Меден рудник от Терминал Изгрев
от 04:40 до 06:00 – 20 мин. от 04:40 до 06:00 – 20 мин.
от 06:00 до 13:56 – 14 мин. от 06:00 до 13:56 – 14 мин.
от 13:56 до 16:36 – 16 мин. от 13:56 до 16:36 – 16 мин.
от 16:36 до 20:20 – 14 мин. от 16:36 до 20:20 – 14 мин.
от 20:20 до 20:40 – 20 мин. от 20:20 до 20:40 – 20 мин.
от 20:40 до 23:10 – 30 мин. от 20:40 до 23:10 – 30 мин.

Б2

от Терминал Меден рудник от Терминал Славейков
от 04:30 до 05:50 – 20 мин. от 04:30 до 05:50 – 20 мин.
от 05:50 до 06:07 – 17 мин. от 05:50 до 06:07 – 17 мин.
от 06:07 до 14:04 – 14 мин. от 06:07 до 14:04 – 14 мин.
от 14:04 до 16:44 – 16 мин. от 14:04 до 16:44 – 16 мин.
от 16:44 до 16:57 – 13 мин. от 16:44 до 16:57 – 13 мин.
от 16:57 до 20:13 – 14 мин. от 16:57 до 20:13 – 14 мин.
от 20:13 до 20:30 – 17 мин. от 20:13 до 20:30 – 17 мин.
от 20:30 до 20:55 – 25 мин. от 20:30 до 20:55 – 25 мин.
от 20:55 до 22:55 – 30 мин. от 20:55 до 22:55 – 30 мин.
от 22:55 до 23:20 – 25 мин. от 22:55 до 23:20 – 25 мин.

Б11

от Терминал Меден рудник от Терминал Изгрев
от 05:00 до 05:50 – 20 мин. от 05:00 до 06:00 – 30 мин.
от 05:50 до 09:05 – 15 мин. от 06:00 до 09:30 – 15 мин.
от 09:05 до 21:05 – 20 мин. от 09:30 до 20:50 – 20 мин.
от 21:05 до 21:35 – 30 мин. от 20:50 до 21:15 – 25 мин.

 

от 21:35 до 22:10 – 35 мин. от 21:15 до 22:45 – 30 мин.
от 22:10 до 23:00 – 25 мин. от 22:45 до 23:05 – 20 мин.

Б12

от Терминал Меден рудник от Терминал Славейков
от 04:40 до 05:10 – 30 мин. от 04:45 до 05:45 – 20 мин.
от 05:10 до 05:30 – 20 мин. от 05:45 до 06:08 – 23 мин.
от 05:30 до 09:00 – 15 мин. от 06:08 до 08:23 – 15 мин.
от 09:00 до 21:00 – 20 мин. от 08:23 до 08:40 – 17 мин.
от 21:00 до 23:00 – 30 мин. от 08:40 до 21:00 – 20 мин.
от 21:00 до 23:00 – 30 мин.

Т1

Т2

от Терминал Меден рудник от Терминал Меден рудник
от 04:40 до 05:05 – 25 мин. от 05:38 до 08:53 – 15 мин.
от 05:05 до 06:00 – 20 мин. от 08:53 до 09:10 – 17 мин.
от 06:00 до 08:57 – 15 мин. от 09:10 до 21:10 – 20 мин.
от 08:57 до 09:15 – 18 мин.
от 09:15 до 20:55 – 20 мин.

 

   
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD