АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

         На основание чл.18 ал.1 от Наредба  за  реда ,по  който Община Бургас участва в учредяването и  упражнява правото си на собственост в търговските дружества  и Заповед№ 295/ 05.07.2017г. на Управителя  се обявява търг с явно наддаване за продажба на тролейбуси, собственост на „Бургасбус”ЕООД гр.Бургас при следните условия:

 

Обект

вид на

МПС

марка

-модел

 

 

Година

на про-

извод-

ство

Гаражен

Рама

Изминат

пробег

при експл.

в предпр.

от

2009г.

 

Начална

цена

в лева

без ДДС

Стъпка

за

надда-ване

в лева

Депозит

за

участие

Цена на тръжни

доку-

менти

без

ДДС

Волво

Нess1011

 1974 16165 4797 369 972 6 500 650 1000 110
Волво

Нess1011

 1974 16167 4798 371 534 6 500 650 1000 110
Волво

Нess1011

 1974 16168 4796 320 243 6 500 650 1000 110
Волво

Нess1011

 1974 16170 4800 350 032 6 500 650 1000 110
Волво

Нess1011

 1974 16171 4804 357 328 6 500 650 1000 110
Волво

Нess1011

 1974 16173 4794 354 927 6 500 650 1000 110
Волво

Нess1011

 1974 16174 4802 312 756 6 500 650 1000 110
Волво

Нess1011

 1974 16175 4806 300 218 6 500 650 1000 110
Волво

Нess1011

 1974 16176 4803 313 791 6 500 650 1000 110

 

Всички тролейбуси са оборудвани с помощен бензинов двигател.

Системата им  за управление  е Siemens.

Тролейбусите са в много добро техническо състояние – без липсващи части и агрегати.

Дружеството разполага с резервни части на склад, за които е на разположение опис.

Търгът ще се проведе на 21.07.2017г. от 10.00ч. в административната сграда на  “БУРГАСБУС”ЕООД   гр.Бургас ул “Индустриална” №1.

Тръжна  документация може да се закупи всеки ден от 09.00 до 11.30ч и от 12.30 до 15.00ч  от  касата на дружеството.

Депoзитът за участие се заплаща  до 21.07.2017г.

Оглед на МПС се извършва всеки   работен ден от 08.00ч до 16.00ч. от датата

на публикуване на обявата.

Телефон за допълнителна информация : 088 678 8394

   
Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD