АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

За улеснение на учениците, пътуващи от ж.к. Меден рудник до учебните заведения в централна градска част, „Бургасбус” ЕООД предоставя допълнителни възможности за ползване на линии 91, 92, 9а и 9б:

- хартиена абонаментна карта за 1 линия (обр. 6.У) на цена 13.30 лв., валидна за  91, 92, 9а и 9б.

- хартиена абонаментна карта за 2 линии (обр. 6.У.2) на цена 16.40 лв., валидна за 91, 92, 9а, 9б и двете тролейбусни линии Т1 и Т2.

За учениците, желаещи да ползват само тролейбусни линии Т1 и Т2 остава опцията да закупят хартиена абонаментна карта за 1 линия (обр. 6.У) за  13.30 лв. или да се снабдят с  талон за безплатно пътуване срещу закупуване на месечен абонамент на електронен носител, на стойност 18.00 лв.

За всички останали граждани, пътуването в линии 91 и 92 ще се извършва само срещу билет, закупен от шофьора на цена 1.00 лв.

Напомняме на своите клиенти, че до оборудването с валидатори на подвижния състав, обслужващ линии 6, Т1, Т2 предоставяме следните възможности за пътуване:

- на пътници със зареден пакет ВИП 50 в карта общ профил – закупуване на карта на стойност 20.00 лв, за линия по избор, със снимка, валидност 1 месец и неограничен  брой пътувания.  

- на всички правоимащи граждани /ученици, студенти редовно обучение, пенсионери над 65 г., граждани с намалена трудоспособност, многодетни майки и др. /, които имат електронна карта – издаване на безплатен поименен талон  със снимка, за период от един месец по избраната линия. 

- за желаещите да ползват само линия 6 или Т1 и Т2 – закупуване на хартиена абонаментна карта за една от избраните линии.

От гореизброените възможности могат да се възползват и жителите на Върли бряг и Шилото.

 

От 11.01.2017  г. ще бъдат въведени частични промени в транспортната схема на град Бургас. Измененията се предприемат след анализи на пътникопотока и потребителското търсене и имат за цел повишаване ефективността на транспортния процес.

От 11.01.2017 автобусна линия № 13, свързваща ж.к. Изгрев и ж.к. Славейков няма да бъде обслужвана. От същата дата – 11 януари ще бъде въведена нова линия № 11А, която ще осигури връзка между Терминал Изгрев и Терминал Юг по следния маршрут:

  • Терминал Изгрев – ул. „Петко Задгорски” (покрай бл. 15 и парка) – бул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – ул. „Булаир” – Терминал Юг и обратно.

Автобусите по линия 11А ще се движат от 05:00 ч. до 23:00 ч., като интервала между курсовете от 06:00 до 22:00 ч. ще бъде 15 минути, а от 05:00 до 06:00 и от 22:00 до 23:00 – 30 минути . Разписанието ще се изпълнява ежедневно – от понеделник до неделя. Повече за линията, карта и спирки – тук.

Също от 11.01.2017 г. се променя разписанието на автобусите за Крайморие. Новите часове на изпълнение на линия № 17 може да видите на следния линк.

 

Вследствие на извършен анализ на потребителското търсене и с цел повишаване ефективността на транспортната задача, „Бургасбус” ЕООД въвежда промени в маршрута и разписанието на  линия № 7.

От понеделник 9-ти януари автобусите, обслужващи линията до кв. Долно Езерово ще пътуват по следния маршрут:

  • от Автогара Запад – ул. „Сан Стефано” – ул. „Одрин” – Терминал Славейков – кв. Долно Езерово
  • от кв. Долно Езерово – Терминал Славейков – ул. „Одрин” – ул.” Сан Стефано” – Автогара Запад.

Линия 77 със спирки „Спортна”, „Сливница” и „Мария Луиза” няма да бъде обслужвана.

Пътниците, които желаят да направят връзка с линия № 7 до Северна Промишлена зона могат да ползват спирки Автогара Запад, „Дебелт” и „Гладстон” /на ул. „Сан Стефано”/, „Отец Паисий” /Вардар/, „Одрин” /до Елпром/ или Терминал Славейков.

В обратна посока – от Северна промишлена зона, могат да бъдат използвани спирки „Победа”, „Трапезица”, „Шейново”, „Дебелт” и Автогара Запад.

Промени се въвеждат и в разписанието на линията.

Повече информация за маршрут, спирки и възможни връзки с други линии, разписание и карта на № 7 може да видите на следния линк.

 

В рамките на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица”, договор № BG05M9OP001-1.003-0221-C01, по който бенефициент е „Бургасбус“ ЕООД започна професионалното обучение на наетите безработни лица за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по ключови компетентности за:

  1. Професионално обучение по част от професия по 2 СПК – курс 1 „Озеленител“, специалност „Парково строителство и озеленяване“
  2. Професионално обучение по част от професия по 1 СПК – курс 2 „Оператор на компютър“, специалност „Текстообработване“
  3. Обучение по КК2 – курс 2 „Английски език – нива А1, А2 и В“

В обучението са включени наетите по проекта 14 неактивни лица, които, за да могат да изпълняват ефективно и качествено задълженията си, е необходимо да получат съответната квалификация. Методиката за провеждане на курсовете се основава на одобрени от НОПОО учебни планове и програми. Професионалното обучение ще се осъществява по модулна система, като акцентът ще се постави върху практическите модули. Част от учебния план по професията „Озеленител“ обхваща обучение за работа с придобитото в рамките на проекта оборудване, свързано с механизирано поддържане и обработване на парковата растителност и озеленяване.

За лицата, наети на длъжност „Оператор мониторингов център“ обучението за работа с компютър е необходимо и полезно за придобиване на знания и опит при работа и управление на автоматизирани и компютъризирани системи, обработка на база данни и работа с електронни таблици.  Обучението по английски език ще помогне на назначените специалисти по компютърни мрежи и техници-електронна техника да работят ефективно с новите технологии и специализиран софтуер, да ползват техническа документация и специализирана литература, която е основно на английски език.

Обучението ще се проведе от обучителна организация, избрана чрез търг по реда на Закона за обществените поръчки.

 

От 02.01.2017 г. ще бъдат направени изменения в маршрути и разписания на няколко линии в градския транспорт.
Промените са съобразени с отчетения през изминалите седмици пътникопоток и целят оптимизиране на транспортната услуга.

От понеделник – 02.01.2017 г. линии 91 и 92 ще се движат по нов маршрут, който ще даде възможност на пътниците да направят бърза и директна връзка с централната градска част на гр. Бургас и с Автогара Запад.
- линия 91: Терминал Меден рудник – ул. „Въстаническа” –  ул. “Босна” – ул. “Миньорска” – бул. „Захари Стоянов” – бул. “Тодор Александров” – пл. Трапезица – ул. “Одрин” – ул. “Сан Стефано” – ул. “Гладстон” – бул. “Иван Вазов” – ул. “Спортна” – бул. “Тодор Александров” – бул. „Захари Стоянов” – ул. “Миньорска” –  ул. “Босна” –  ул. „Въстаническа” Терминал Меден рудник
- линия 92: Терминал Меден Рудник - ул. „Въстаническа”  - бул. “Ал. Георгиев – Коджакафалията” – ул. “Петрова нива” – ул. „Константин Петканов” – ул. „Дъга” – ул. „Апостол войвода” – ул. „Георги Попаянов” – бул. „Захари Стоянов” – бул. „Тодор Александров” – ул. „Спортна” – бул. „Иван Вазов” – ул. „Гладстон” – ул. „Сан Стефано” – ул. „Одрин” – пл. Трапезица – бул. „Тодор Александров” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Георги Попаянов” – ул. „Апостол войвода” – ул. “Дъга” – ул. „Константин Петканов” – ул. „Петрова нива” - бул. “Ал. Георгиев – Коджакафалията”  – ул. „Въстаническа” – Терминал Меден Рудник.
Линия 9а/9б, осигуряваща връзката между Върли бряг и Шилото и ж.к. Меден рудник също ще бъде с променен маршрут, който ще предостави на пътниците повече възможности за спирки в комплекса.
- линия 9а/б:
от Терминал Меден Рудник -  ул. “Георги Попаянов” – ул. “Петко Росен” – ул. “Апостол Войвода” -  ул. “Дъга” – ул. “Константин Петканов” – ул. “Петрова нива” – бул. ” Александър Георгиев- Коджакафалията” – ул. “Тракиец” – ул. Въстаническа” – бул. “Захари Стоянов” – Върли бряг/Шилото
от Върли бряг/Шилото – бул. “Захари Стоянов” –  ул. “Въстаническа” – ул. “Тракиец” – бул. “Ал. Георгиев – Коджакафалията” – ул. “Петрова нива” – ул.”Константин Петканов” – ул.”Дъга” – ул. “Петко Росен” – ул. “Георги Попаянов”  – Терминал Меден Рудник.

ВАЖНО! В микробусите по линии 91 и 92 ще се пътува само срещу билет за еднократно пътуване на цена 1.00 лв. Карти за пътуване, в т.ч. и на пътниците, ползващи различни видове намаления съгласно решение на Общинския съвет няма да важат.
Повече информация за маршрути, спирки, разписания и карти може да видите в сайта, на следните линкове 91, 92, 9а/9б.

Също от 02.01.2017 се въвеждат промени и в линия № 6, като освен разписанието, корекция ще претърпи и нейния маршрут:
- линия 6:
Автогара Запад – ул. „Сан Стефано” – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – бул. „Димитър Димов” – кв. Черно море – кв. Рудник
от кв. Рудник – кв. Черно море – бул. „Димитър Димов” – ул. „Никола Петков” – ул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – ул. „Сан Стефано” – Автогара Запад.
По същия маршрут на територията на гр. Бургас от 02.01.2017 г. ще се движат и автобусите, обслужващи линия 62.
Повече информация за маршрут, спирки, разписания и карта може да видите в сайта, на следния линк 6 .

От 02.01.2017 г. се преустановява изпълнението на линия № 4. Преминаването на № 91 и № 92 през ул. „Гладстон” ще компенсира закриването на линията и ще обезпечи с транспорт гражданите, живеещи или работещи в кв. Възраждане.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD