30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
Jul 062021
 

„Бургасбус“ ЕООД още веднъж напомня, че писмени сигнали, мнения, препоръки и жалби могат да бъдат подавани на официалната ни електронна поща  – [email protected], чрез попълване на бланка за обратна връзка в сайта на дружеството www.burgasbus.info, на пощенския ни адрес гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 1 и в кутия за жалби и препоръки, намираща се в касовия салон в Транспортна къща.

На всички подадени писмени сигнали се отговаря след направена проверка и вземане предвид на конкретните обстоятелства.

„Бургасбус“ ЕООД не администрира друг, освен официалния ни сайт и не носи отговорност за публикации извън него.

От ръководството на „Бургасбус“ ЕООД

 

Много или малко са 30 години? Как ги преминахме, какви бяхме, какви станахме, какви искаме да бъдем? Какво искаме да постигнем и в името на кого?
Около нас и в нас е Бургас – хилядолик и хилядогласен, едновременно весел и начумерен, понякога добър, а понякога зъл, хем луд и млад, хем тежък и мъдър. И не е лесно да говориш пред лицето му, защото не можеш да го излъжеш, не и него!  И днес трябва да си отговорим: имаме ли право да говорим за себе си тук и сега? Имат ли смисъл тези 30 години?
Историята на развитието на градския транспорт в Бургас познава не само постижения, но и много трудности и препятствия, преодоляването на които закалиха духа на работещите в дружеството. И ако днес отбелязваме 30-годишния ни юбилей, ние не забравяме, че сме наследници на създадената през 1924 година автомобилна агенция „Стрела” и потребителна автомобилна шофьорска кооперация „Черноморец”. Спомняйки си за тях, осъзнаваме пред каква история сме изправени. Разбираме, че 30-годишният път на „Бургасбус” е само малка част от нея. Но, нека все пак кажем: една важна, много важна част.
Мнозина бургазлии с носталгия си спомнят времето на старите ветерани „Чавдар“ и „Икарус“, които вярно ни служеха години наред. Беше време, когато наистина не знаехме дали ще успеем да осигурим с автобуси всички линии за следващия ден. Техниката беше стара, беше малко, често не издържаше. Но хората издържаха! Затова на днешния ден трябва да им кажем: Благодарим ви! Благодарим ви за усилията и постоянството, за нелекия ви труд и амбиция да направим Бургасбус това, което е днес!
А днес сме на прага на ново технологично обновление – предстои пълна електрификация на градския автопарк. Защото прогресът ни пришпорва и ние сме наясно, че спрем ли, се връщаме назад. И тук трябва да отчетем неоценимата помощ на държавата и голямото европейско семейство, на общината и нейното ръководство.
Отдавна осъзнахме и непрестанно го повтаряме: животът е едно пътуване! И нашето желание и стремеж е да бъдем важна, неотменна част от това пътуване. А днешния празник приемаме само като една спирка по нашия път към бъдещето. За нас ще бъде чест и привилегия, ако продължим пътуването заедно. Ние поемаме ангажимента да осигурим всичко необходимо. От вас се иска само да се качите. Това е всичко, колеги, приятели, съграждани. Затваряме вратите, пътуването продължава.

„Бургасбус” продължава напред!

Петко Драгнев,
Управител на „Бургасбус“ ЕООД

Mar 262021
 

“Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че през новото мобилно приложение ТРАНСПОРТ БУРГАС понастоящем могат да бъдат регистрирани само карти “общ профил”, като потребителите  могат да зареждат в тях както пакети 30 и 50 пътувания, така и електронни билети.

 

Жителите и гостите на Бургас вече могат да зареждат онлайн своите редовни карти за пътувания през новото мобилно приложение за градски транспорт – Transport Burgas /Градски транспорт – Бургас/. Това ще улесни потребителите и ще намали посещенията на място в търговските обекти на дружеството.

През смартфона си, освен да заредят своята карта, потребителите ще могат да получат информация за движението на автобусите в реално време, за точния час в който автобусът ще бъде на най-близката до тях спирка, както и да съставят маршрут за придвижване с градски транспорт в рамките на града. Това е поредна стъпка към дигиталната трансформация на града чрез улеснен достъп за гражданите до разнообразни дигитални услуги.

За ползване на приложението за информация за движението на превозните средства, времената за пристигане на спирки и планиране на маршрут е достатъчно приложението да бъде инсталирано. Регистрацията не е задължителна.

За ползване на мобилното приложение за презареждане на карти, обаче, е необходима предварителна регистрация в мобилното приложение или в Транспортна къща.

Nov 022020
 

Във връзка с извънредната епидемична обстановка на територията на Република България и Заповед РД-01-626/27.10.2020 на Министерство на здравеопазването, въвеждаме следната организация за компенсиране на учениците от гимназиален етап на образование и студентите р.о за невъзможността от ползване на превозни документи за пътуване:

1. При абонаментите за пътуване в градски транспорт (за правоимащи ученици и студенти р.о, съгласно решение на Общински съвет Бургас) заредени в електронни карти – клиентът подава заявление, в което посочва  причината поради която няма да използва превозния си документ, като задължително изписва номера на картата (намира се на гърба), име и телефон за контакт.  Заявлението може да бъде подадено по електронен път на е-mail [email protected] или на място – в Транспортна къща. След обработка на заявлението, картата за пътуване се блокира служебно от системен оператор, като в това състояние картата не може да бъде използвана от картодържателя при пътуване в градския транспорт. Картата се отблокира от системен оператор в Транспортна къща при подаване от страна на клиента на писмено заявление по електронен път, на е-mail [email protected] или на място в Транспортна къща. Клиентите на „Бургасбус” ЕООД ще бъдат компенсирани за периода на неизползване на картата.

2. При абонаментните карти в междуселищния транспорт – клиентът подава писмено заявление до Рекламационната комисия на „Бургасбус” ЕООД, в което посочва причината поради която няма да използва картата си за пътуване. Към заявлението задължително се прикрепя физическия образец на абонаментната карта за пътуване.  Заявлението и картата се оставят в касов салон на Дружеството (Транспортна къща, Автогара Юг, Автогара Запад, Терминал меден рудник) или на касите в Камено и Поморие. При подаване на писмено заявление от страна на клиента, Рекламационната комисия взема решение да удължи срока на всеки превозен документ с броя дни, оставащи до края на валидността на приложения физически образец (считано от датата, следваща тази на която заявлението е оставено на касов салон или каса). За удължения срок на валидност се издава талон за валидност по образец, с който клиентът ще може да ползва съответната линия, без допълнително заплащане.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD