ДОПЪЛНИТЕЛНИ КУРСОВЕ ОТ 16.07.2016Г. ПО ТРОЛЕЙБУСНА ЛИНИЯ 2 - ДЕЛНИК 22:25Ч. И 22:50Ч.; ПРАЗНИК 21:50Ч., 22:25Ч. И 22:50Ч.
 

 

„Бургасбус” започва работа по проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Той ще продължи 14 месеца и цели създаването на устойчиви работни места за лица до 29 години и безработни над 54-годишна възраст.

Целта на проекта е да се интегрират млади хора, които към момента не са ангажирани с трудова дейност или обучение, както и възрастни трайно безработни и неактивни лица. Новоразкритите 14 работни места са продължение от реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“, с което настоящия проект надгражда ефекта от дейностите,  финансирани с европейски средства.

Друга много важна цел на проекта е предоставянето на подходящо обучение за участниците в него.За целта ще бъдат организирани специални курсове по английски език за нива A1, A2, B1, както и професионални обучения за предлаганите позиции. На успешно завършилите, ще се издава документ след полагане на изпит.

Проектът предвижда и закупуване на оборудване, което да се използва специално за новите работни места.

Целите на проекта съответстват на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места”, а предложените дейности отговарят на тези на Стратегия „Европа 2020” за трудовата заетост, борбата с бедността и социалното изключване. Според данни на Евростат към 04.2015 – младежката безработица в България е 22.3%. Средната за ЕС е 20.7%. Най-многобройни – 56.4%, са лицата без каквато и да било квалификация и специалност.

Общата стойност на проекта е 173 хиляди лева, собственото участие на дружеството е в размер на 34 хиляди лева.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица “, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,

Регистрационен № на договора BG05M9OP001-1.003-0221-C01

Oct 192016
 

“Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че от 19.10.2016 г. преустановява изпълнението на линия № 20.

 

Искаме да ви информираме, че вече няма да се издават хартиени карти. Изключение ще са само линиите Т1, Т2 и 61, защото те предстои да бъдат оборудвани с валидатори.

Всички граждани могат да пътуват с пластмасови електронни карти, които в първия  етап на проекта, ще продължават да се издават напълно безплатно в Транспортна къща на улица “Александровска”106. Всеки пътник има възможност да „зареди” в картата пари, които може да ползва без ограничения във  времето. Например, един пътник, който не ползва намаления, може да пътува само с парите си в „електронното портмоне”. С всяко пътуване сумата в електронното портмоне намалява с 1 лев – цената на едно пътуване.

Също така се предлагат и специални карти за гражданите пътуващи с преференции. Те са с различен цвят. Пенсионер ще има възможност да си изкарат електронна карта със снимка  и име. Картата е „червена“ на цвят. В зависимост от своите права и в съответствие с възрастта, пенсионерът ще може, на специална цена с общинско намаление, да закупи към електронната си карта абонамент от 50 пътувания. Тези пътувания са за един месец. Ако  тези 50 пътувания свършат преди края на месеца, всеки пенсионер ще може да си зареди в картата електронни билети на намалена цена  от 80 ст. за един билет. Със „зелени” електронни карти, които дават право на 90 пътувания с общинско намаление, ще пътуват учениците и студентите. Тези пътувания също имат срок от един месец. При изчерпване на тези 90 пътувания, ще могат да добавят към картата си електронни билети на намалена цена от 70 ст. за билет.  Гражданите с увреждания ще пътуват с  „лилава” на цвят карта, а придружителите им ще ползват досегашната организация с талони.

Напомняме и, че с въвеждането на новата транспортна схема, гражданите вече трябва да се самотаксуват и да влизат в превозното средство единствено през първата врата.

 

„Бургасбус“ – общинската фирма, която обслужва по-голямата част от вътрешноградските и крайградските линии в Бургас, разширява допълнително автопарка си със 7 нископодови автобуси. Увеличаването на автопарка ще позволи обслужването на кварталите Рудник и Черно море след присъединяването им към Бургас както и ще осигури модерен градски транспорт към кварталите Минерални бани, Банево и Ветрен. Договорът за финансов лизинг на превозните средства беше подписан в средата на месец август, което постави старт на дейностите по производство и доставка на новите автобуси. Очаква се те да влязат в експлоатация до Коледа. Цената на всеки от автобусите е 271 700 евро.

Производител на новите превозни средства, избран след проведана обществена поръчка, е полската компания “Solaris”. Автобусите имат 40 седящи места, а максималният брой пътници, който събират, е 130 души. Оборудвани са с ниски подове и разполагат със специално място, предназначено за инвалидни и бебешки колички. Допълнителните функции включват електронни табла за информация, видео-наблюдение, GPS-система и климатик. Новите автобуси са с дизелови двигатели, носители на екологичния стандарт EURO 6, като емисията на изгорели газове е сведена до минимум.

Средствата за реализация на проекта идват от различни източници – 1 300 000 лева от Регионалният фонд за градско развитие, 100 000 от самото дружество „Бургасбус”. Съфинансирането, което е задължително условие по програма JESSICA, е осигурено от компания Райфайзен Лизинг България ЕАД, която бе номинирана в обществената поръчка за доставчик на лизинговата услуга за 5-те автобуса.

„Гордеем се с това, че благодарение на парньорството ни с екипа на „Бургасбус“ и Община Бургас, Фондът реализира добър проект в сферата на публичния градски транспорт, който ще осигури подобрено качество на транспортната услуга на жителите на Бургас. Много сме доволни от партньорството с Райфайзен Лизинг в подкрепата на добрите градски проекти“, заяви Мартин Заимов, директор на Регионалния фонд за градско развитие.

Допълнителната инвестиция в разширяването на автопарка е обвързана с необходимостта от гарантиране на по-добро качество на транспортната услуга и комфорт на пътуване, както и със стратегията на община Бургас за цялостна модернизация на обществения транспорт. Реализираният проект ще доведе до по-добра и по-ефективна интеграция на новите градски територии към стандарта на живот в градска среда и ще спомогне намаляването на автомобилния трафик и увеличаване на броя на потребителите на обществения транспорт. За календарната 2015г. Бургасбус отчита 31 милиона превозени пътници, което означава, че около 40% от придвижванията в града са с превозните средства на масовия градски транспорт. Очакванията на дружеството и Общината са, че с новозакупените автобуси броя на превозените пътници от обслужващите квартали ще се удвои.

JESSICA е инициатива на Европейския фонд за регионално развитие за подкрепа на устойчиви инвестиции в градска инфраструктура, наследство, образователни, спортни и културни обекти, повторно разработване на запустели терени и др. Регионалният фонд за градско развитие управлява средствата по инициатива JESSICA предназначени за шестте големи града след София – Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен. Проектът на Бургасбус е четвъртия JESSICA проект на Фонда в гр. Бургас.

Някои от по-значимите проекти по програма JESSICA в другите градове включват изграждането на нов завод за авточасти Индустриална зона Русе, нова фабрика за плетива в Плевен, реновиране на историческата сграда „Юнашки салон“ във Варна; пълна реконструкция на единствения закрит плувен басейн в Стара Загора; изграждането на паркинг във Варна, изграждането на нов завод за хлебни продукти в Пловдив; реконструкция на Централния градски пазар в Стара Загора и много други. Инвестиционната дейност на Фонда ще продължава и в следващия 10-годишен период, когато Фондът има възможност да реинвестира средствата, които се погасяват от вече завършени и функциониращи проекти.

 

„Бургасбус” се включва в инициативата “Европейски ден без загинали на пътя.” Инициатор на кампанията е Европейската мрежа на службите на пътна полиция -  TISPOL. Първият Европейски ден без загинали на пътя ще се проведе на 21 септември. Инициативата е подкрепена от европейския комисар по транспорта Виолета Булц, Европейския съвет за безопасност на транспорта и службите на пътна полиция на 30-те страни членки на TISPOL, националните правителства, общинските и местните власти, неправителствени организации.

 

Повече информация за инициативата можете да намерите в сайта на Министерство на вътрешните работи www.mvr.bg.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD