ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
 

“Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че строителните дейности на ул. “Петко Задгорски” в ж.к. “Изгрев” налагат затваряне и на платното за движение в посока терминала.

Поради тази причина от 25.01.2021 г. /понеделник/ автобусите обслужващи линия Б11 ще пътуват двупосочно както следва: Терминал “Изгрев” – ул. “Акве Калиде” – ул. “Димитър Аврамов” – ул. “Георги Калоянчев” – ул. “Петко Задгорски” – бул. “Никола Петков”.

Спирки Изгрев, бл. 15 и Изгрев, бл. 70 няма да бъдат обслужвани, но автобусите ще спират двупосочно на всички съществуващи спирки по изменения маршрут – Акве Калиде, Добри Чинтулов и Велека.

 

“Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че във връзка с планирана реконструкция на ул. “Петко Задгорски” в ж.к. “Изгрев” се налага временна промяна в маршрута на линия Б11. Първия етап от строителните дейности е планиран да започне на 05.01.2020 г., като затворено за движение ще бъде платното в посока ЦГЧ. До неговото приключване автобусите по линията ще пътуват както следва: Терминал “Изгрев” – ул. “Акве Калиде” – ул. “Димитър Аврамов” – ул. “Георги Калоянчев” – ул. “Петко Задгорски” – бул. “Никола Петков”. За пътниците е важно да знаят, че спирки Изгрев бл. 15 и Изгрев, бл. 70 няма да бъдат обслужвани, но автобусите ще спират на всички съществуващи спирки по изменения маршрут – Акве Калиде, Добри Чинтулов и Велека.
През първия етап, който се предвижда да продължи до началото на месец март, маршрутът на линията в посока Терминал Изгрев се запазва без промяна.

 

Поради усложнената епидемична обстановка и въведените извънредни мерки за ограничаване разпространението на коронавирусната инфекция и във връзка с драстично намаления пътникопоток, считано от 02.12.2020 г. ще бъдат въведени временни промени в разписанията по направления, обслужвани от “Бургасбус” ЕООД.

За да не нарушим интересите на работещите в периода на пандемия граждани, при всички линии сме се съобразили със запазване на интервалите на движение сутрин и следобед в делнични дни.

Промените ще бъдат публикувани в страниците на всяка една от линиите.

Призоваваме всички пътници да следят редовно сайта на “Бургасбус” ЕООД за новини и актуална информация.

Nov 022020
 

Във връзка с извънредната епидемична обстановка на територията на Република България и Заповед РД-01-626/27.10.2020 на Министерство на здравеопазването, въвеждаме следната организация за компенсиране на учениците от гимназиален етап на образование и студентите р.о за невъзможността от ползване на превозни документи за пътуване:

1. При абонаментите за пътуване в градски транспорт (за правоимащи ученици и студенти р.о, съгласно решение на Общински съвет Бургас) заредени в електронни карти – клиентът подава заявление, в което посочва  причината поради която няма да използва превозния си документ, като задължително изписва номера на картата (намира се на гърба), име и телефон за контакт.  Заявлението може да бъде подадено по електронен път на е-mail transportna@burgasbus.info или на място – в Транспортна къща. След обработка на заявлението, картата за пътуване се блокира служебно от системен оператор, като в това състояние картата не може да бъде използвана от картодържателя при пътуване в градския транспорт. Картата се отблокира от системен оператор в Транспортна къща при подаване от страна на клиента на писмено заявление по електронен път, на е-mail transportna@burgasbus.info или на място в Транспортна къща. Клиентите на „Бургасбус” ЕООД ще бъдат компенсирани за периода на неизползване на картата.

2. При абонаментните карти в междуселищния транспорт – клиентът подава писмено заявление до Рекламационната комисия на „Бургасбус” ЕООД, в което посочва причината поради която няма да използва картата си за пътуване. Към заявлението задължително се прикрепя физическия образец на абонаментната карта за пътуване.  Заявлението и картата се оставят в касов салон на Дружеството (Транспортна къща, Автогара Юг, Автогара Запад, Терминал меден рудник) или на касите в Камено и Поморие. При подаване на писмено заявление от страна на клиента, Рекламационната комисия взема решение да удължи срока на всеки превозен документ с броя дни, оставащи до края на валидността на приложения физически образец (считано от датата, следваща тази на която заявлението е оставено на касов салон или каса). За удължения срок на валидност се издава талон за валидност по образец, с който клиентът ще може да ползва съответната линия, без допълнително заплащане.

 

“Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че от 31-ви октомври /събота/, автобусите по линия Бургас – Поморие, в посока гр. Поморие  ще минават през бул. “Димитър Димов” и ще спират на сп. Дъбови гори (срещу хотел “Фаворит”). Спирки Изгрев, бл. 39 и сп. Добри Чинтулов няма да се обслужват.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD