30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
Sep 152021
 

Уважаеми клиенти на „Бургасбус” ЕООД,  уведомяваме Ви, че по настояване от страна на превозвача „Созополбус“ ООД, считано от 15.09.2021 г. преустановяваме заверяването на абонаментни карти за пътуване по направленията Черноморец, Равадиново и Созопол.

За повече информация: офис „Созополбус“ ООД – тел. 0877/556230

Във връзка с горе написаното, Ви информираме, че абонаментни карти за пътуване, издадени и заверени до 14.09.2021 г. и от двете фирми, ще бъдат валидни до датата на изтичане на картата.

 Благодарим за разбирането!

 

В петък, 10.09.2021 г., беше даден официален старт на строително-монтажните работи за изграждане на инфраструктурата за ведомствени станции за зареждане на електрически автомобили, предназначени за масовия градски транспорт в Бургас. Новите превозни средства, които предстои да бъдат доставени и за чието обслужване ще бъдат монтирани зарядните станции, са изцяло електрически и с пускането им в експлоатация се очаква повишаване на качеството на транспортната услуга, както и атрактивността на градския транспорт сред жителите и гостите на община Бургас.

“Бургасбус“ ЕООД, в партньорство с Община Бургас, изпълняват проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, финансиран с АДБФП № № BG16M1OP002-5.004-0003-C01, от Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020“, в рамките на който ще бъдат доставени и въведени в експлоатация общо 56 броя електрически автобуса за нуждите на обществения транспорт, в това число – 10 съчленени, 34 соло и 12 девет-метрови автобуса. Заедно с това, в рамките на проекта се изпълняват и редица съпътстващи дейности: доставка на допълнително електронно оборудване и  интеграция на новозакупения подвижен състав с функциониращата в масовия градски транспорт в Бургас интегрирана система, включваща като основни свои съставки – електронна билетна система, система за автоматично позициониране и следене на превозните средства, система за видеонаблюдение, система за информиране на пътниците в реално време и система за осигуряване на приоритет ;проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции на територията на Автобусното и Тролейбусното депа, собственост на общинския превозвач ;други дейности като строителен надзор ; застраховане ; мерки по информация и публичност.

Инвестицията по изграждане на инфраструктурата, обезпечаваща мощността и кабелните трасета до зарядните станции е на обща стойност 560 000 лв. без вкл. ДДС.

На територията на Автобусното депо на „Бургасбус“ ЕООД на ул. „Индустриална” №1  са проектирани и ще бъдат изградени общо 44 бр. зарядни станции, захранването за които ще се осъществява посредством 2 бр. нови трафопоста с обща мощност до 3200 kVА. В това депо ще се зареждат и домуват 10 бр. 18-метрови съчленени електрически автобуса и 34 бр. 12-метрови соло електрически автобуса.

На територията на Тролейбусното депо на „Бургасбус“ ЕООД в ж.к. „Меден Рудник” са проектирани и ще бъдат изградени общо 12 бр. зарядни станции за 12 бр. 9-метрови електрически автобуса, които ще се захранват от свободната мощност на собствена токоизправителна станция на Дружеството.

Със закупуването на новите електрически превозни средства, ще се гарантира намаляването на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и NOx на територията на Бургас, намаляване на шума и вибрациите в околната среда. Един от основните резултати от реализацията на проекта е свързан с повишаване на енергийната ефективност и спестяване на енергия. Съвременните технологии при производство на електрически превозни средства, предназначени за обществен транспорт, обезпечават тяхната висока ефективност по отношение на консумацията на енергия.

Aug 132021
 

 „Бургасбус” ЕООД  уведомява своите клиенти, че във връзка със цялостното затваряне на кръстовището ул. „Петко Задгорски“ и ул. „Георги Калоянчев“ от 09:00 ч. на 16.08.2021 г  временно се променя  маршрута на линии Б1 от Терминал Изгрев в посока Терминал Меден Рудник.

Автобусите по линията ще се движат от Терминал „ Изгрев“- ул. „ Аква Калиде“- ул. „Димитър Аврамов“ – бул. „Никола Петков“.

За пътниците е важно да знаят, че спирка „Велека“ няма да се обслужва, а ще се ползва спирката на линия 11 „Изгрев, бл.40“.

Aug 102021
 

„Бургасбус” ЕООД  уведомява своите клиенти, че във връзка с ремонтните дейности в ж.к. „Изгрев“ и натовареното  движението в отсечката между ул. „Димитър Аврамов“ и ул.“ Димитър Димов“/ до хотел „Фаворит“/, считано от 11.08.2021 г. спирка „ Никола Петков“ /след светофара/ в посока кв.Черно море и кв. Рудник, няма да се обслужва от линия 6. Автобусите  ще спират на спирка „Никола Петков“ до бл.19, ж.к. „Зорница“  /спирката на линия 11 в посока ЦГЧ/.

Aug 022021
 

„Бургасбус” ЕООД  уведомява своите клиенти, че във връзка с продължаване на реконструкцията на ул. „Петко Задгорски“ в ж.к. „Изгрев“ се налага временна промяна в маршрутите на линии Б1 и Б11. Първия етап ще започне от 09:00 ч. на 03.08.2021 г., като затворено за движение ще бъде кръстовището между ул. „ Петко Задгорски“ и ул. „Георги Калоянчев“ . Поради тази причина  линии  Б1 и Б11 ще се движат с променен маршрут както следва:

 Линия Б1 – Запазва се маршрута от Терминал Изгрев в посока Терминал Меден рудник. В обратна посока от Терминал Меден рудник към Терминал Изгрев автобусите ще пътуват по съществуващия маршрут до спирка Никола Петков и продължава по ул. „Димитър Аврамов“- ул. „Аква Калиде“. За пътниците е важно да знаят, че спирка Велека до парк Изгрев няма да се обслужва, а ще се ползва спирката на линия 12  Изгрев, бл.39.

 Линия Б11 – автобусите по линията ще се движат двупосочно от Терминал Изгрев – ул. „ Аква Калиде“- ул. „Димитър Аврамов“ – бул. „Никола Петков“.

Спирките  Изгрев, бл.15, Изгрев, бл.70 и Изгрев, бл.43 няма да бъдат обслужвани, но автобусите ще спират двупосочно на всички съществуващи спирки по изменения маршрут – Аква Калиде , Добри Чинтулов и Велека.

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD