30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.
Nov 192021
 

„Бургасбус” ЕООД  уведомява своите клиенти, че във връзка с приключилите ремонтни дейности на ул. „Петко Задгорски“ в ж.к. „Изгрев“, считано от 19.11.2021 г.  възстановява маршрута на линия  Б11  по ул. „Петко Задгорски“.

Sep 152021
 

Уважаеми клиенти на „Бургасбус” ЕООД,  уведомяваме Ви, че по настояване от страна на превозвача „Созополбус“ ООД, считано от 15.09.2021 г. преустановяваме заверяването на абонаментни карти за пътуване по направленията Черноморец, Равадиново и Созопол.
За повече информация: офис „Созополбус“ ООД – тел. 0877/556230
Във връзка с горе написаното, Ви информираме, че абонаментни карти за пътуване, издадени и заверени до 14.09.2021 г. и от двете фирми, ще бъдат валидни до датата на изтичане на картата.
Благодарим за разбирането!

 

В петък, 10.09.2021 г., беше даден официален старт на строително-монтажните работи за изграждане на инфраструктурата за ведомствени станции за зареждане на електрически автомобили, предназначени за масовия градски транспорт в Бургас. Новите превозни средства, които предстои да бъдат доставени и за чието обслужване ще бъдат монтирани зарядните станции, са изцяло електрически и с пускането им в експлоатация се очаква повишаване на качеството на транспортната услуга, както и атрактивността на градския транспорт сред жителите и гостите на община Бургас.

“Бургасбус“ ЕООД, в партньорство с Община Бургас, изпълняват проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, финансиран с АДБФП № № BG16M1OP002-5.004-0003-C01, от Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020“, в рамките на който ще бъдат доставени и въведени в експлоатация общо 56 броя електрически автобуса за нуждите на обществения транспорт, в това число – 10 съчленени, 34 соло и 12 девет-метрови автобуса. Заедно с това, в рамките на проекта се изпълняват и редица съпътстващи дейности: доставка на допълнително електронно оборудване и  интеграция на новозакупения подвижен състав с функциониращата в масовия градски транспорт в Бургас интегрирана система, включваща като основни свои съставки – електронна билетна система, система за автоматично позициониране и следене на превозните средства, система за видеонаблюдение, система за информиране на пътниците в реално време и система за осигуряване на приоритет ;проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции на територията на Автобусното и Тролейбусното депа, собственост на общинския превозвач ;други дейности като строителен надзор ; застраховане ; мерки по информация и публичност.

Инвестицията по изграждане на инфраструктурата, обезпечаваща мощността и кабелните трасета до зарядните станции е на обща стойност 560 000 лв. без вкл. ДДС.

На територията на Автобусното депо на „Бургасбус“ ЕООД на ул. „Индустриална” №1  са проектирани и ще бъдат изградени общо 44 бр. зарядни станции, захранването за които ще се осъществява посредством 2 бр. нови трафопоста с обща мощност до 3200 kVА. В това депо ще се зареждат и домуват 10 бр. 18-метрови съчленени електрически автобуса и 34 бр. 12-метрови соло електрически автобуса.

На територията на Тролейбусното депо на „Бургасбус“ ЕООД в ж.к. „Меден Рудник” са проектирани и ще бъдат изградени общо 12 бр. зарядни станции за 12 бр. 9-метрови електрически автобуса, които ще се захранват от свободната мощност на собствена токоизправителна станция на Дружеството.

Със закупуването на новите електрически превозни средства, ще се гарантира намаляването на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и NOx на територията на Бургас, намаляване на шума и вибрациите в околната среда. Един от основните резултати от реализацията на проекта е свързан с повишаване на енергийната ефективност и спестяване на енергия. Съвременните технологии при производство на електрически превозни средства, предназначени за обществен транспорт, обезпечават тяхната висока ефективност по отношение на консумацията на енергия.

Aug 102021
 

„Бургасбус” ЕООД  уведомява своите клиенти, че във връзка с ремонтните дейности в ж.к. „Изгрев“ и натовареното  движението в отсечката между ул. „Димитър Аврамов“ и ул.“ Димитър Димов“/ до хотел „Фаворит“/, считано от 11.08.2021 г. спирка „ Никола Петков“ /след светофара/ в посока кв.Черно море и кв. Рудник, няма да се обслужва от линия 6. Автобусите  ще спират на спирка „Никола Петков“ до бл.19, ж.к. „Зорница“  /спирката на линия 11 в посока ЦГЧ/.

 

“Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че във връзка с настъпването на летния туристически сезон, считано от 19.07.2021 г. /понеделник/ се въвежда ново разписание на линия № 15.

За пътниците е важно да знаят, че курсовете изпълнявани от  Автогара Юг ще са с влизане на територията на Летище Бургас, а в обратна посока от кв. Сарафово автобусите ще спират на спирка р. Летище Бургас (кръговото).
Повече информация на http://burgasbus.info/burgasbus/?page_id=5705

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD