ОТ 03.06.2019 Г. С ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДО ИЛПБ И СБЗ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

Megi

 

На 02.11.2019 г. /събота/ православното християнство отбелязва църковния празник Архангелова Задушница.

На всички, които в този ден искат да почетат паметта на починали роднини и близки напомняме, че могат да се придвижат до Гробищен парк с помощта на градския транспорт.  

- линия Б1    → Терминал Меден Рудник – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Спортна” – Терминал Юг – бул. „Христо Ботев” – Александровска – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – Терминал Изгрев

                     → Терминал Изгрев – Изгрев, Акве Калиде – Велека – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – Александровска – бул. „Христо Ботев” – Терминал Юг – ул. „Спортна” – бул. „Захари Стоянов” – бул. „Ал. Георгиев Коджакафалията” – Терминал Меден Рудник

- линия 11    → Терминал Славейков – ул. „Проф. Якимов” – Изгрев, Акве Калиде – Велека – Лазур, ул. „24-ти Пехотен Черноморски полк” – бул. „Демокрация” – Ж.П. гара – бул. „Мария Луиза” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Янко Комитов” – Терминал Славейков

- линия 12     → Терминал Славейков – ул. „Янко Комитов” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Мария Луиза” – Ж.П. гара – бул. „Демокрация” – Лазур ул. „24-ти Пехотен Черноморски полк” – Велека – Изгрев, Акве Калиде – ул. „Проф. Якимов” – Терминал Славейков

- линия 15    → Автогара Юг – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Транспортна” – кв. Сарафово

                     → кв. Сарафово – ул. „Транспортна” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – Автогара Юг

- линия Б11  →  Терминал Меден рудник – ул. „Въстаническа” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Индустриална” – бул. „Иван Вазов” – бул. „Демокрация” – бул. „Стефан Стамболов” – ул. „Никола Петков” – ул. „Петко Задгорски” – Терминал Изгрев

                    →  Терминал Изгрев – ул. „Петко Задгорски” – ул. „Никола Петков” – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Демокрация” – ул. „Иван Вазов” – ул. „Индустриална” – ул. „Петко Задгорски” – бул. „Захари Стоянов” – ул. „Въстаническа” – Терминал Меден рудник

При необходимост, Дружеството има готовност да осигури допълнителни автобуси по горепосочените линии.

 

               Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“ включва доставка и въвеждане в експлоатация на 56 електрически превозни средства за нуждите на обществения масов транспорт в общината. Проектът предвижда доставката на следните видове превозни средства и допълнително оборудване:

               – 10 нови 18 метрови съчленени електрически автобуси;

               – 34 нови 12 метрови електрически автобуси;

               – 12 нови 9 метрови електрически автобуси;

               – станции за зареждане и съпътстваща инфраструктура;

               – допълнително оборудване и интеграцията към съществуващи системи за управление на обществения транспорт.

               Договорът за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“, приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ бе подписан на 25.10.2019г. Проектът се изпълнява в партньорство от Община Бургас и „Бургасбус“ ЕООД и е на обща стойност от 82 000 000 лв с начислен ДДС. Подкрепата от страна на Оперативната програма е в размер на 65 000 000 лв (без ДДС), от които 55 250 000 лв – средства от Кохезионния фонд и национално съфинансиране – 9 750 000 лв.

               Със закупуването на новите електрически превозни средства, ще се гарантира намаляването на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и NOx, намаляване на шума и вибрациите в околната среда. Един от основните резултати от реализацията на проекта е свързан с повишаване на енергийната ефективност и спестяване на енергия. Новите превозни средства ще допринесат за повишаването качеството на услугите, както и атрактивността на градския транспорт сред жителите и гостите на община Бургас.

 

“Бургасбус” ЕООД  съобщава на своите клиенти, че от 02.11.2019 г. /събота/ влиза в сила зимното разписание по линия Бургас – Поморие, при което има промяна в изпълнението на курсовете за събота и неделя (почивни и празнични дни).

Разписание от Бургас, Автогара Юг

“Бургасбус”: 06:30; 08:30; 11:00; 13:00; 15:00; 17:30; 19:30
“Конкорд 7″: 07:30; 09:30; 12:00; 14:00; 16:00; 18:30; 20:30

Разписание от Поморие, Център

“Бургасбус”: 07:30; 09:30; 12:00; 14:00; 16:00; 18:30; 20:30
“Конкорд 7″: 06:30; 08:30; 11:00; 13:00; 15:00; 17:30; 19:30

 

„Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че от 17.10.2019 г. /четвъртък/ се променя разписанието на линия №15.

За пътниците е важно да знаят, че часовете на тръгване от кв. Сарафово се отнасят за спирка Ангел Димитров, която ще се обслужва във всички курсове.

 

„Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че заради ремонт на пътната настилка ще бъде ограничено движението на МПС по бул. “Стефан Стамболов” в участъка от кръговото с бул. “Никола Петков” до кръстовището с бул. “Струга”.

Временната организация на движение ще се въведе от 22:00 часа на 09 октомври, сряда, до 05:00 часа на 10 октомври – четвъртък.

За посочения период от време се налага промяна в маршрутите на всички линии от градския транспорт, които минават през този участък.

Вижте как ще пътуват автобусите, обслужващи линии Б1, Б2, Б11, Б12, 11, 12, 3, 6, 15 и нощната линия и кои курсове ще бъдат засегнати:

Линия Б1 от Терминал Изгрев
На 09.10.2019 в 22:00; 22:20; 22:45; 23:10 и на 10.10.2019 в 04:40:

по маршрута до спирка Никола Петков –  бул. „Стефан Стамболов” –  бул. „Тракия” – ул. „Янко Комитов” – ул. „Даме Груев” – бул. „Струга” –  бул. „Стефан Стамболов” – продължава по маршрута
допълнителна спирка – Славейков, бл. 9
няма да се обслужва спирка Зорница /срещу МБАЛ/

Линия Б2 от Терминал Славейков
На 09.10.2019 в 21:50; 22:10; 22:30; 22:55; 23:20 и на 10.10.2019 в 04:30; 04:50:
по маршрута до спирка Янко Комитов – ул. „Янко Комитов” – ул. „Даме Груев” – бул. „Струга” – бул. „Стефан Стамболов” – продължава по маршрута.
допълнителна спирка – Славейков, бл. 9

няма да се обслужват спирки – Антон Страшимиров, Тракия, Младост и Зорница /срещу МБАЛ/

Линия Б11 от Терминал Изгрев
На 09.10.2019 в 21:45; 22:15; 22:45; 23:05:

по маршрута до до спирка Зорница, бл. 14 – бул. ”Стефан Стамболов” – бул. ”Тракия” – ул. „Янко Комитов” – ул. „Даме Груев” – бул. „Струга” – бул. „Демокрация” – продължава по маршрута
допълнителна спирка – Славейков, бл.9
няма да се обслужва спирка Зорница/ срещу МБАЛ/

Линия Б12 от Терминал Славейков
На 09.10.2019 в 21:58; 22:28; 22:58 и на 10.10.2019 в 04:45:
по маршрута до спирка Тракия – бул. „Тракия” – ул. „Янко Комитов” – ул. „Даме Груев” – бул. „Струга” – бул.”Демокрация”— продължава по маршрута
допълнителна спирка – Славейков, бл.9

няма да се обслужват спирки – Младост и Зорница /срещу МБАЛ/

Линия 11 от Терминал Славейков
На 09.10.2019 в 21:30; 22:03; 22:30; 23:03 и на 10.10.2019 в 04:40: 
по маршрута до спирка „Трапезица” – бул. „Струга” – ул. „Даме Груев” –  ул. „Янко Комитов” – продължава по маршрута

няма да се обслужват спирки – Струга, Зорница (от страната на МБАЛ) и Славейков, бл.1

Линия 12 от Терминал Славейков      
На 09.10.2019 в 22;05; 22:30; 23:03 и на 10.10.2019 в 04:40:
по маршрута до спирка „Славейков, бл.9” – ул. „Даме Груев” –  бул. „Струга” – продължава по маршрута

няма да се обслужва спирка Зорница /срещу МБАЛ/

Линия 3 от кв. Банево
На 09.10.2019 г в 22:25:

по маршрута до спирка „Тракия” – бул. „Тракия” – ул. „Янко Комитов” – ул. „Даме Груев” – бул. „Струга” – бул. „Демокрация” – продължава по маршрута 
допълнителна спирка – Славейков, бл.9
няма да се обслужват спирки – Младост и Зорница /срещу МБАЛ/

Линия 6 от кв. Рудник 
На 09.10.2019 в  22:00 и на 10.10.2019 в 04:30:
по маршрута до спирка Зорница, бл.14 – бул. „Стефан Стамболов” – бул. „Тракия” –  ул. „Янко Комитов” – ул. „Даме Груев” – бул. „Струга” – бул. „Демокрация” – продължава по маршрута.          

допълнителна спирка – Славейков, бл.9
няма да се обслужва спирка Зорница/ срещу МБАЛ/

Линия 15 от кв. Сарафово
На 09.10.2019 в 21:35; 22:05; 22:50:

по маршрута до спирка Тракия – бул. „Тракия” – ул. „Янко Комитов” – ул. „Даме Груев” – бул. „Струга” – бул. „Демокрация” – продължава по маршрута
допълнителна спирка – Славейков, бл.9
няма да се обслужват спирки – Младост и Зорница /срещу МБАЛ/

Линия Н/нощна/ от Терминал Славейков
На 10.10.2019 в 00:00; 01:00; 02:00; 03:00 и 04:00:  
по маршрута до спирка Янко Комитов – ул. „Даме Груев” – бул. „Струга” – бул. „Стефан Стамболов” – продължава по маршрута
допълнителна спирка – Славейков, бл.9
няма да се обслужват спирки – Антон Страшимиров, Тракия, Младост и Зорница /срещу МБАЛ/

Всички посочени часове на курсове се отнасят за тръгването от начална спирка!!!

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD