30 ГОДИНИ БУРГАСБУС - ЖИВОТЪТ Е ЕДНО ПЪТУВАНЕ! ПРЕЗ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ "ТРАНСПОРТ БУРГАС" ПОНАСТОЯЩЕМ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАРЕЖДАНИ САМО КАРТИ "ОБЩ ПРОФИЛ". ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АВТОБУСИТЕ, МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: ЦЕНТРАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ПУНКТ: 056/810943; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЗАПАД: 056/831427, 0884981270; ЗА ГРАДСКИ И МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ, ТРЪГВАЩИ ОТ АВТОГАРА ЮГ: 056/842692, 0885754058.

Megi

 

 „Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че във връзка с предстоящия празник 22 септември 2021 г. въвежда следната организация в работното време на касовите салони на Дружеството:
Транспортна къща
– 22.09 – почивен ден;
Терминал Меден рудник
– 22.09 – от 08:00 ч. до 16:15 ч. (почивка от 12:00 до 12:30);

Автогара Юг
каса карти и билети градски транспорт
- 22.09 – от 07:30 до 15:45 (почивка от 11:00 до 11:30);

каса карти и билети междуселищен транспорт
– 22.09 – от 07:30 до 15:45 (почивка от 11:00 до 11:30);

Автогара Запад
- 22.09 – от 06:30 до 17:45 (почивка от 12:15 до 12:45).

На 22.09 (сряда), всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от „Бургасбус” ЕООД ще се движат по установените разписания за празнични (неделни) дни!

Sep 172021
 

„Бургасбус” ЕООД  уведомява своите клиенти, че във връзка с ремонтни дейности  се ограничава движението по път III-7908 „Присад-Димчево-Маринка”  района на пътно кръстовище за с. Твърдица.

Поради това се налага временна реорганизация на движението по линия №18 в часовете 09:20; 11:20 и 12:40 ч с два отделни маршрута:

  • през „Пода“ с табела №18
  • през „Меден Рудник“ с табела  №18А.
Sep 152021
 

Уважаеми клиенти на „Бургасбус” ЕООД,  уведомяваме Ви, че по настояване от страна на превозвача „Созополбус“ ООД, считано от 15.09.2021 г. преустановяваме заверяването на абонаментни карти за пътуване по направленията Черноморец, Равадиново и Созопол.
За повече информация: офис „Созополбус“ ООД – тел. 0877/556230
Във връзка с горе написаното, Ви информираме, че абонаментни карти за пътуване, издадени и заверени до 14.09.2021 г. и от двете фирми, ще бъдат валидни до датата на изтичане на картата.
Благодарим за разбирането!

 

В петък, 10.09.2021 г., беше даден официален старт на строително-монтажните работи за изграждане на инфраструктурата за ведомствени станции за зареждане на електрически автомобили, предназначени за масовия градски транспорт в Бургас. Новите превозни средства, които предстои да бъдат доставени и за чието обслужване ще бъдат монтирани зарядните станции, са изцяло електрически и с пускането им в експлоатация се очаква повишаване на качеството на транспортната услуга, както и атрактивността на градския транспорт сред жителите и гостите на община Бургас.

“Бургасбус“ ЕООД, в партньорство с Община Бургас, изпълняват проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, финансиран с АДБФП № № BG16M1OP002-5.004-0003-C01, от Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020“, в рамките на който ще бъдат доставени и въведени в експлоатация общо 56 броя електрически автобуса за нуждите на обществения транспорт, в това число – 10 съчленени, 34 соло и 12 девет-метрови автобуса. Заедно с това, в рамките на проекта се изпълняват и редица съпътстващи дейности: доставка на допълнително електронно оборудване и  интеграция на новозакупения подвижен състав с функциониращата в масовия градски транспорт в Бургас интегрирана система, включваща като основни свои съставки – електронна билетна система, система за автоматично позициониране и следене на превозните средства, система за видеонаблюдение, система за информиране на пътниците в реално време и система за осигуряване на приоритет ;проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции на територията на Автобусното и Тролейбусното депа, собственост на общинския превозвач ;други дейности като строителен надзор ; застраховане ; мерки по информация и публичност.

Инвестицията по изграждане на инфраструктурата, обезпечаваща мощността и кабелните трасета до зарядните станции е на обща стойност 560 000 лв. без вкл. ДДС.

На територията на Автобусното депо на „Бургасбус“ ЕООД на ул. „Индустриална” №1  са проектирани и ще бъдат изградени общо 44 бр. зарядни станции, захранването за които ще се осъществява посредством 2 бр. нови трафопоста с обща мощност до 3200 kVА. В това депо ще се зареждат и домуват 10 бр. 18-метрови съчленени електрически автобуса и 34 бр. 12-метрови соло електрически автобуса.

На територията на Тролейбусното депо на „Бургасбус“ ЕООД в ж.к. „Меден Рудник” са проектирани и ще бъдат изградени общо 12 бр. зарядни станции за 12 бр. 9-метрови електрически автобуса, които ще се захранват от свободната мощност на собствена токоизправителна станция на Дружеството.

Със закупуването на новите електрически превозни средства, ще се гарантира намаляването на замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 и NOx на територията на Бургас, намаляване на шума и вибрациите в околната среда. Един от основните резултати от реализацията на проекта е свързан с повишаване на енергийната ефективност и спестяване на енергия. Съвременните технологии при производство на електрически превозни средства, предназначени за обществен транспорт, обезпечават тяхната висока ефективност по отношение на консумацията на енергия.

 

„Бургасбус” ЕООД уведомява своите клиенти, че във връзка с предстоящия празник 06 септември 2021 г. въвежда следната организация в работното време на касовите салони на Дружеството:
Транспортна къща
– 06.09 – почивен ден;
Терминал Меден рудник
– 06.09 – от 08:00 ч. до 16:15 ч. (почивка от 12:00 до 12:30);

Автогара Юг
каса карти и билети градски транспорт
- 06.09 – от 07:30 до 15:45 (почивка от 11:00 до 11:30);

каса карти и билети междуселищен транспорт
– 06.09 – от 07:30 до 15:45 (почивка от 11:00 до 11:30);

Автогара Запад
- 06.09 – от 06:30 до 17:45 (почивка от 12:15 до 12:45).

На 06.09 (понеделник), всички линии в градския и междуселищен транспорт, обслужвани от „Бургасбус” ЕООД ще се движат по установените разписания за празнични (неделни) дни!

Copyright, AniG 2012 Copyright Burgasbus LTD